FD 2.44 Dissertasiya şurasının tərkibi

BDU nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.44 Dissertasiya şurasının üzvləri haqqında

MƏLUMAT

Soyadı, adı, atasının adı

şurada vəzifəsi

Elmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adı

Elmi  adı

(dosent, professor)

Şurada təmsil olunduğu elm sahəsi, ixtisasınını şifri və adı

1

Hüseynov Turqay İmamqulu oğlu (sədr)

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Dosent

Hüquq, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

2

İsmayılov Xəyyam Cəbrayıl oğlu (sədr müavini)

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

Dosent

 

Hüquq, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

3

Məmmədov Əlizadə Qurbanəli oğlu (elmi katib)

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Dosent

Hüquq, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

4

Abdullayev Fərhad Sahib oğlu

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

-

Hüquq, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

5

Abdullin Adel İlsiyaroviç

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Professor

Hüquq, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

6

Bayramov Rzaqulu Əhməd oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Dosent

Hüquq, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

7

Batanov Aleksandr Vasilyeviç

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Professor

Hüquq, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

8

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5608.01- Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Professor

Hüquq, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

9

Əliyev  Əmir İbrahim oğlu

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Professor

Hüquq, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

10

Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

Dosent

Hüquq, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

11

Hüseynov Əbülfəz İbrahim oğlu

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

Dosent

Hüquq, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

12

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Dosent

Hüquq, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

13

İsmayılov Rövşən Rəhim oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

-

Hüquq, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

14

Quliyev İbrahim Oruc oğlu

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Professor

Hüquq, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

15

Merejko Aleksandr Aleksandroviç

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Professor

Hüquq, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

16

Məlikova Məsumə Fazil qızı

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

Professor

Hüquq, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi;

17

Məmmədov Rüstəm Fəxrəddin oğlu

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Professor

Hüquq, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

18

Şükürov Nəsib Heybət oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Dosent

Hüquq,  5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

19

Timçenko Leonid Dmitriyeviç

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Professor

Hüquq, 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

20

Vasilyeva Valentina Antonovna

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5608.01- Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Professor

Hüquq, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

21

Yolçuyev Mübariz  Xaliq oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Dosent

Hüquq, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

22

Yusifov Şükür Məhəmməd oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Dosent

Hüquq, 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

23

Zayçuk  Oleq Vladimiroviç

Hüquq üzrə elmlər doktoru, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

Professor

Hüquq, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

24

Zeynalova Təranə Kamil qızı

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

-

Hüquq, 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi