Dissertasiya müdafiə edənlərin dissertasiya işi və avtoreferatları

1. Poladov Araz Gülmirzə oğlu - Dissertasiya işiAvtoreferat (Azərbaycan dilində)Avtoreferat (İngilis dilində).
2.  Qasımova Aytac Mehti qızı - Dissertasiya işiAvtoreferat (Azərbaycan dilində)Avtoreferat (İngilis dilində).