Dissertasiya müdafiə edənlərin dissertasiya işi və avtoreferatları

1. Poladov Araz Gülmirzə oğlu - Dissertasiya işiAvtoreferat (Azərbaycan dilində)Avtoreferat (İngilis dilində).
2.  Qasımova Aytac Mehti qızı - Dissertasiya işiAvtoreferat (Azərbaycan dilində)Avtoreferat (İngilis dilində).
3. Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu - Dissertasiya işi; Avtoreferat (Azərbaycan dilində); Avtoreferat (İngilis dilində).
4. Pənahova Əsmər Aqil qızı - Dissertasiya işi; Avtoreferat (Azərbaycan dilində); Avtoreferat (ingilis dilində).