Akif Salman oğlu Rəsulov

Akif Salman oğlu Rəsulov

BDU- hüquq fakültəsi
mülki hüquq kafedrası müəllim
Iş telefonu - kafedra + 994-12 439 02 98
e-mail [email protected]

TƏHSIL
ali- hüquqşünas
orta məktəbi Qızıl Medalla bitirib
o vaxtlar ADU-nun hüquq fakültəsinə sənədlərin qəbulu üçün 2 il staj tələb olundugundan Bakı Maliyyə Kredit Texnukumunun hüquq şöbəsini əla qiymətlərlə bitirib.
Zakafkaziya Komsomol Məktəbini -
Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasını-bitirib


ƏMƏK FƏALIYYƏTI
20 ildən artıq Rusiyada və Azərbaycanda (idarə,müəssisələrdə və Azərbaycan-Amerika Birgə Müəssisəsində Baş hüquqşünas) hüquqşünas fəaliyyəti, Moskva Hüquq İnstitutunda əvəzçilik qaydasında -elmi işçi
Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü ,Beynəlxalq Hüquqşünaslar Assosiasiyasının üzvü .
2003-cü ildən BDU hüquq fakültəsi, mülki hüquq kafedrasının müəllimi

TƏDQIQAT SAHƏSI
Azərbaycan Respublikasının Konstitutisiya quruluşunun iqtisadi əsaslarından biri kimi mülkiyyət hüququnun nəzəri problemləri


BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA,SIMPOZIUMLARDA ,SEMINARLARDA IŞTIRAK
2005-may- Atatürk Mərkəzi-Türk Dünyasının inteqrasiyası;hüquqi tənzimləmə
2005- Moskva – M.V. Lomonosov adına MDU-nun 250-ilik yubileyine həsr olunmuş konfransda iştirak
2006- 16- mart Bakl- Dünya Azərbaycanlarının 2-ci qurultayı
2007- 17-19 noyabr Bakı, Türkdilli Dövlətlərin və Xalqların 11-ci Qurultayı
2008-may , 10 may Moskva –Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 85-illik yubileyine hesr olunmuş seminar.
2008- avqust- İstanbul- Erməni iddiaları-Azərbaycan-Türkiyə həqiqətləri .Hüquqi aspektlər.mövzusunda-simpozium.


SECILMIŞ ƏSƏRLƏRI
2004- M.V. Lomonosov adına MDU-nun konfans materiallarında ;
“MDB-dövlətlərinin Hüquq sistemi. Azərbaycanda və Rusiyada mülkiyyət hüququ.”
2005-NDU-nun Xəbərləri-16-cı sayı ;”Mülkiyyət hüququnun formalaşması tarixi
və müstəqil Azərbaycan Respublikasında onun hüquqi təsbiti “
2008-Qanun jurnalı -12 sayı “ Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi mülki hüququn vəzifələrindən biri kimi və onun qanunvericilikdə təsbiti


DÖVLƏT,BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR;
2002-BİA-xətti ilə proqramda- Münsiflər məhkəməsinin üzvü
2008-Avropa Şurasının –Demokratiya və insan hüquqları –mövzusunda proqram iştirakçısı