BEYNƏLXALQ HÜQUQ VƏ İNTEQRASİYA PROBLEMLƏRİ (elmi-analitik və praktiki jurnal)

BEYNƏLXALQ  HÜQUQ  VƏ İNTEQRASİYA  PROBLEMLƏRİ    (elmi-analitik və praktiki jurnal)

TƏSİSÇİ: BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Jurnal 2005-ci ildən etibarən buraxılır.

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir (12.02.2005, №1202).

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına (hüquq, iqtisadiyyat siyasi elmlər üzrə) daxildir.

Elmi məqalələr azərbaycan, rus, ingilis, o cümlədən Redaksiya heyətinin tövsiyə etdiyi digər dillərdə çap edilir. Elmi məqalələr yalnız nüfuzlu təşkilat və alimlərin rəyləri nəzərə alınmaqla, Redaksiya heyətinin qərarı ilə çap edilir.

Elmi məqalələrin çap edilməsi üçün göndərilən əlyazmalar, fotolar və elektron daşıyıcılar geri qaytarılmır.

Redaksiyanın ünvanı: AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Z.Xəlilov küçəsi 23, Bakı Dövlət Universiteti, I tədris korpusu, VII mərtəbə, "Hüquq" fakültəsi.

Əlaqə telefonları:    (+994 12) 5383110

(+994 12) 539 00 93

(+994 50) 331 31 66

(+994 50) 313 28 62

E-mail:  al.amir.ib@mail.ru

amir.aliyev@bsu.az

amagerramov@gmail.com

ISSN 2223-0874


REDAKSİYA  HEYƏTİ:

Həmredaktorlar                      BDU "Hüquq" fakültəsinin dekanı, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Ə.İ.ƏLİYEV

BDU "İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə

elmlər doktoru A.M.MƏHƏRRƏMOV

Redaksiya Heyətinin Sədri  BDU "Beynəlxalq ümumi hüquq" kafedrasının müdiri, hüquq üzrə  elmlər doktoru R.F.MƏMMƏDOV

Məsul katib                            BDU "Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ" kafedrasının

müəllimi, hüquq üzrə elmlər doktoru A.A.MƏHƏRRƏMOV

Redaksiya Heyətinin üzvləri   Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi Siyasət komissiyasının

sədri, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, akademik Z.Ə.SƏMƏDZADƏ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri, AMEA-nın

müxbir üzvü, iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor Ə.X.NURİYEV

BDU "Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi" kafedrasının müdiri, AMEA-nın

müxbir üzvü, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor M.F.MƏLİKOVA

İ.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti "Beynəlxalq hüquq"

kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor L.A.ALEKSİDZE

Moskva Dövlət Universiteti "Siyasi iqtisad" kafedrasının professoru, iqtisad üzrə elmlər doktoru K.A.XUBİYEV

Almaniyanın Yena Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru

Q.İ.XUBUA

Ukrayna MEA Dövlət və Hüquq İnstitutunun "Beynəlxalq hüquq" şöbəsinin  müdiri, Ukrayna MEA-nın müxbir üzvü, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

V.N.DENİSOV

Kazan Dövlət Universiteti "Beynəlxalq və Avropa hüququ" kafedrasının

professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru R.M.VALEYEV

Ukrayna Dövlət Vergi Xidməti Milli Akademiyasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru L.D.TİMÇENKO

İnsan Hüquqları və Humanitar hüquq üzrə Lund Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru KARL NOVAK

Krakov Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru

A.A.MEREJKO

Azərbaycan İctimai-Siyasi Universitetinin rektoru, iqtisad üzrə elmlər

doktoru, professor R.Ə.NƏBİYEV

BDU "Dünya iqtisadiyyatı" kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə elmlər doktoru  H.B.RÜSTƏMBƏYOV

BDU "Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri" kafedrasının müdiri,

siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru, professor H.K.HÜSEYNOVA

BDU "Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat" fakültəsinin dekanı, tarix

üzrə elmlər doktoru, professor Z.M.HƏSƏNALIYEV

BDU "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının müdiri, tarix üzrə elmlər

doktoru, professor A.N.ABBASBƏYLİ

Milli Aviasiya Akademiyası "Hüquqşünaslıq" kafedrasının müdiri, hüquq

üzrə elmləri doktoru, professor İ.O.QULİYEV

BDU "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının müəllimi, siyasi elmlər üzrə

elmlər doktoru R.M.SEVDİMALIYEV