BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

Kafedranın beynəlxalq əlaqələri:

Kafedra Moskva Dövlət Universiteti, Rusiya Federasiyasının Milli Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutu, Moskva Dövlət Hüquq Akademiyası, Holllandiyanın «Utrext» Universiteti, Tbilisi Dövlət Universiteti və Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutu ilə əməkdaşlıq edir.