Beynəlxalq əlaqələr

Kafedranın Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti ilə sıx əlaqələri var. Kafedranın bəzi əməkdaşları cinayət hüququ və kriminologiyanın müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş beynəlxalq konfranslarda fəal iştirak edirlər.