BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

Mülki hüquq kafedrası xarici ölkələrin universitetləri və hüquq institutları ilə sıx əlaqə saxlayaraq, onların tədris, metodik və elmi-tədqiqat təcrübələrini öyrənir və bu sahədə onlarla təcrübə mübadiləsi aparır.
Mülki hüquq kafedrasının əməkdaşları Moskva Dövlət Universiteti, Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, Daşkənd Hüquq İnstitutu, Avropa Humanitar İnstitutlarında /Belarusiya/ müdafiə olunan namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının avtoreferatlarına rəylər verilmiş və əməkdaşlıq edilmişdir.
Bundan başqa kafedra üzvləri ABŞ-ın Nyu –York şəhəri «Kardoza» Universiteti Ykeseva adına hüquq fakültəsi Mərkəzi Avropa İnstitutu nəzdində Konstitusiya və Qanunvericilik Siyasəti İnstitutları /Macarıstan-Budapeşt/, İsveçrə Əqli Mülkiyyət İnstitutu, Saratov Hüquq İnstitutu, Sverdlovsk Hüquq Akademiyası ilə əməkdaşlıq edirlər.