Bizimlə əlaqə

Hüquq fakültəsinin dekanı: h.e.d, prof. Əliyev Əmir İbrahim oğlu                         430-31-10

Əyani şöbə üzrə dekan müavini: h.ü.f.d, dos. Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu      538-03-82

Əyani şöbə üzrə dekan müavini: h.ü.f.d, dos. Vəliyev Toğrul Tofiq oğlu               539-15-43

Elmi işlər üzrə dekan müavini: h.e.d, prof. Səmədova Şəhla Tofiq qızı                 439-56-89

Qiyabi şöbə üzrə dekan müavini: h.ü.f.d.  Cəfərov Həbib Rəhman oğlu               510-13-41

Beynəlxalq əlaqələrlə iş üzrə dekan müavini: h.ü.f.d Ələsgərova 539-15-43

Gülnaz Rəfail qızı

Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimayətlə əlaqələr üzrə dekan müavini:

  1. h.ü.f.d  İbrahimova Aytəkin Nazim qızı                                                               510-13-41