DEKANLIQ

Dekan:
Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir Əliyev
(+99412) 538-31-10

Elmi işlər üzrə dekan müavini:
Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Şəhla Səmədova
(+99412) 539-03-12

Bakalavr pilləsi üzrə dekan müavini:
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cabir Quliyev
(+99412) 538-03-82

Bakalavr pilləsi üzrə dekan müavini:
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Toğrul Vəliyev
(+99412) 539-15-43

Qiyabi şöbə üzrə dekan müavini:
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Həbib Cəfərov
(+99412) 510-13-41

Beynəlxalq əlaqələrlə iş üzrə dekan müavini:
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnaz Ələsgərova
(+99412) 539-15-43

Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə dekan müavini:
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin İbrahimova
(+99412) 510-13-41

KAFEDRALAR

Adı

Rəhbəri

Əlaqə nömrəsi

Konstitusiya hüququ

h.ü.f.d., prof. Ziyafət Əsgərov

+99412 539-03-12

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.
Məsumə Məlikova

+99412 539-04-84

Mülki hüquq

h.e.d., prof. Məhəbbət Dəmirçiyeva

+99412 539-02-98

Mülki proses və kommersiya hüququ

h.ü.f.d., dosent Elçin Xələfov

+99412 510-00-51

Cinayət hüququ və kriminologiya

h.e.d., prof. Firudin Səməndərov

+99412 538-72-56

Cinayət prosesi

h.e.d., prof. Firuzə Abbasova

+99412 538-01-34

Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

h.e.d., prof. Kamil Səlimov

+99412 538-72-01

Əmək və ekologiya hüququ

h.e.d., prof. Alış Qasımov

+99412 538-74-32

Beynəlxalq ümumi hüquq

h.e.d., prof. Rüstəm Məmmədov

+99412 539-10-05

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ

h.ü.f.d., dosent Əlizadə Məmmədov

+99412 539-10-05

İnsan hüquqları və informasiya hüququ üzrə YUNESKO kafedrası

müdir əvəzi
h.e.d., prof. Əmir Əliyev

+99412 538-31-10

BDU İnternet səhifəsinin fakültə üzrə veb-masteri:
Ünvan:
AZ1148, Bakı şəhəri, akad. Zahid Xəlilov küç. 23,
BDU, 1 saylı tədris binası, 7-ci mərtəbə,
Hüquq fakültəsi