İbrahim Əli oğlu Vəliyev


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru


BDU, Hüquq fakültəsinin Mülki Hüquq Kafedrasının  dosenti

İş telefonu: +99412 539-02-98

E-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1 iyul 1948- ci ildə Ermənistan Respublikası Əşdərək rayonunun Nəzərəvan kəndində anadan olub
 • 1965 - Kürdəmir şəhər 1 saylı orta məktəbini bitirib;
 • 1967-1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüququ fakültəsinsə təhsil alıb;
 • 1972-1974-cü illərdəSSR-i silahlı qüvvələrin sıralarında zabit vəzifəsində hərbi xidmətdə olmuşdur;
 • 1974- cü ildən hal-hazıra qədər Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin “Mülki hüquq ” kafedrasında müəllim işləyir
 • Evlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1965 –ci ildə orta məktəbi bitirib

1972–ci ildə BDU Hüquq fakültəsini bitirib
1999 - cu ildə  Daşkənd Hüquq İnstitutunda  “Girovun əsas formalarının tarixi təşəkkülü və müasir şəraitdə daşınmaz əmlak girovunun problemləri” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfı doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1965-1967 Azərbaycan SSR filiz saflaşdırma kombinatında fəhlə , Daşkəsən şəhəri
 • 1972 - BDU Mülki hüquq kafedrası, müəllim
 • 1987- BDU, Mülki hüquq kafedrası, baş müəllim vəzifəsində işləmişdir
 • 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Komruk Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir
 • 2004-cü ildə  dosent əvəzi adi almışdı
 • 2010-cu ildən  dosent  elmi adi almışdı

TƏDQIQAT SAHƏSI

Məhdud əşya hüquqları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 13-31 may 2008, İsveçrə Əqli Mülkiyyət İnstitutunun Bern şəhərində təşkil etdiyi seminarda iştirak etmişdir
 • 11-12 iyun 2008, Bakı şəhərində “Əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar keçirilən beynəlxalq konfransda məruzəçi kimi iştirak etmişdir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Hüquq fakültəsinin qiyabi tələbələri(ümumi əsaslarla) üçün “Roma hüququ” fənni üzrə metodik göztəriş. Hüquq (ümumi əsaslarla) fakültəsinin qiyabi tələbləri üçün ixtisas fənnindən metodik göstərişl (I-II kurslar) Hüquq fakültəsinin qiyabi tələbələri(ümumi əsaslarla) üçün “Roma hüququ” fənni üzrə metodik göztəriş. Hüquq (ümumi əsaslarla) fakültəsinin qiyabi tələbləri üçün ixtisas fənnindən metodik göstərişlər.
 2. Tikinti hüququ  müqaviləsi. Hüququ + gənclik jurnalı, 2002.
 3. Servitut  müqaviləsi. Beynəlxalq hüquq və inteq­rasiya məsələləri jurnalı, 2009, № 3. s.34-38
 4. Özgə əşyasından  məhdud əşya isti­fadə  uzufrukt münasibətlərinin mül­ki hüquqi tənziminin bəzi prob­lemləri. Beynəlxalq Elmi-praktik kon­fransın materiallarının mate­rialları. Bakı, 2013. s.66
 5. Azərbaycan Respublikasında mül­ki  münasibətlərinin tənzimlən­mə­si­nin məhkəmə  presentlərinin prob­lem­lə­ri. BDU, XIII Respublika Elmi-praktik konfransının mate­rial­ları. 2013-cü il.
 6. «Mülki hüquq» proqram, bakalavr təhsil pilləsi üçün. Bakı Universiteti nəşriy­yatı, 2012
 7. Vəsiyyət tapşiriği ilə əlaqədar mülki hüquqi tənziminin problemləri və prespektivlər. Azərbaycan xalqinin ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasinin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları. BAKI, 3 iyun 2016-cı il. (237-239) .

KİTABLAR

 1. Основные формы золога в историеском развитии и проблемы золога недвижимости в современных условиях “Издатество” hüquq ədəbiyyatı, Bakı-1998
 2. İ.B.Novitskinin “Roma hüququ” dərsliyinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi, Bakı 2006.
 3. AR MM-nin (ümumi hissə) kommetariyası. Həmmüəllif. Bakı, 2017.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

TƏLTİFLƏR


1 Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu tərəfindən fəal işinə görə “Fəxri fərmanla“ təltif edilmişdir.

2. BDU-un 95 illik yubileyi ilə alaqədar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən“Fəxri fərmanla“ təltif edilmişdir. 2014-ci il