BXH Beynəlxalq əlaqələr

Burqas Azad Universitetin Hüquq fakultəsi

Rusiya Federasiyasının Diplomatik Akademiyasının Beynəlxalq hüquq kafedrası

Ukrayna Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutu

Gürcüstan Elmlər Akademiyasının Dövlət və hüquq institutu

Gürcüstan Dövlət və hüquq İnstitutu (Beynəlxalq hüquq şöbəsi)

Ukrayna Dövlət Vergi Xidməti Akademiyasının Beynəlxalq hüquq kafedrası

Tatarıstan Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq kafedrası

Qazaxıstan Dövlət və hüquq institutunun Beynəlxalq hüquq şöbəsi

Dağıstan Dövlət Universitetinin beynəlxalq və dövlət hüquq kafedrası

ABŞ-nın RACE Universitetinin ekoloji mərkəzi

İtaliyanın Avropa Universitetinin beynəlxalq hüquq fakultəsi

Rusiya Federasiyasının beynəlxalq hüquq Assosiasiyası

Moskva Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq kafedrası

Təbriz Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq bölməsi