BXH Tədris vəsaitləri

Ə.İ.Əliyev. Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri. Bakı, 2007

A.A.Məhərrəmov. Avropa İttifaqının ekologiya hüququ. Bakı, 2008

Nəşrlər «Beynəlxalq turizm hüququ» Bakı, 2007 (Ə.İ.Əliyev, E.Aslanov)

«Beynəlxalq xüsusi hüquq (tərcümə)» Bakı, 2007 (Ə.İ.Əliyev, A.A.Məhərrəmov)