Cabir Məhəmməd oğlu Quliyev

Cabir Məhəmməd oğlu Quliyev

Hüquq elmləri namizədi, BDU, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dosenti.
İş telefonu:+(994) 12 438 72 65
e-mail: quliyevc@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
28 dekabr 1973-cü ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur.
1990-cı Bakı şəhəri 115 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin „Hüquq“ fakültəsində təhsil almışdır.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1995-ci ildə BDU-nun hüquq fakültəsini fərqlənmə dipiomu ilə bitirmişdir.
1995-1999-cu illərdə BDU-nun Cinayət hüyququ və kriminologiya kafedrasının aspirantı olmuşdur.
2005-ci ildə “ Cinayət hüququnda şərti məhkum etmə və onun tətbiqi ” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, hüquq elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür
Hal-hazırda “Azərbaycan Respublikası cəza-icra qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” (nəzəriyyədə və təcrübədə) mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin „Konstitusiya hüququ“ kafedrası, müəllim.
2000-ci ildən BDU-nun „Cinayət hüququ və kriminalogiya“ kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində calışmış və hal-hazırda həmin kafedranın dosentidir.
Hüquq fakültəsində bakalavr pilləsində «Cinayət huququ» ümumi hissə və «Cəza –icra hüququ» fənlərindən mühazirə və məşğələlər aparır
7 məqalə, 6 proqram, 1 metodik göstəriş və 2 dərs vəsaitinin müəllifdir

TƏDQIQAT SAHƏSI
Azərbaycan Respublikası cəza-icra qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2007-ci ilin iyun ayında Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində „ Enerji təhlükəsizliyi və dəniz quldurluğu ilə mübarizə“ mövzusunda beynəlxalq konfrans.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
Şərti məhkum etmənin anlayışı və hüquqi təbiəti. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci buraxılış. AMEA FSHTİ, Bakı: Səda, 2004.
Şərti məhkum etmənin tətbiqinin hüquqi əsasları. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 8-ci buraxılış. BHM, AMEA FSHTİ, Bakı: Adiloğlu, 2004.
Şərti məhkum etmənin hüquqi nəticələri. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 11-ci buraxılış. BHM, AMEA FSHTİ, Bakı: Adiloğlu, 2005.
Cəza icra hüququ. Metodiki göstəriş. Hüquq (ikinci ali təhsil) fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən Metodiki göstərişlər (III-IY kurslar). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003.
Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda şərti məhkum etmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. «Cəmiyyət və cəza» jurnalı, 2005, №6
Şərti məhkum etmə zamanı sınaq müddəti., «Qanunçuluq» jurnalı, 2005, №12
Azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrasının xüsusiyyətləri, Hüquq fakültəsinin 80 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008

KITABLAR
Cəza-icra hüququ. Şərhlər və sxemlər.Dərs vəsaiti. Bakı. Hüquq ədəbiyyatı, 2004 (Ə.İ. Əliyev, M. H. Hümbətov, N. İ. Mustafayev ilə birlikdə).
Cəza-icra hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı. Hüquq ədəbiyyatı, 2007 (Ə. İ. Əliyev, M. H. Hümbətov, N. İ. Mustafayev ilə birlikdə).