1.

5602.01

Ümumi nəzəriyyə və üsullar

2.

5603.01

Beynəlxalq hüquq;

insan hüquqları

3.

5606.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi;

hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi


4.

5607.01

Konstitusiya hüququ;

bələdiyyə  hüququ

5.

5608.01

Mülki hüquq;

sahibkarlıq;

ailə hüququ;

beynəlxalq xüsusi hüquq

6.

5609.01

Əmək hüququ;

sosial təminat hüququ

7.

5610.01

Təbii ehtiyatlar hüququ;

aqrar hüquq;

ekologiya hüququ

8.

5611.01

Cinayət hüququ  və kriminologiya;

cəza-icra hüququ

9.

5612.01

Cinayət prosesi və

kriminalistika

10.

5613.01

Məhkəmə hakimiyyəti;

prokurorluq və vəkillik fəaliyyəti;

hüquq mühafizə  fəaliyyətinin təşkili

11.

5614.01

İnzibati hüquq;

maliyyəhüququ;

informasiya hüququ

12.

5615.01

Mülki proses