Dərslik və dərs vəsaitləri

Qarayev T.Ə., Şəmsizadə R.Ə. Cinayətin tövsifinin nəzəri problemləri. Dərs vəsaiti, Bakı, 1989.

Səməndərov F.Y. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı, 1997.

Hümbətov M.H. Cəza və onun icrası. Dərs vəsaiti, Bakı, 1999.

Səməndərov F.Y. Kriminologiya. Dərs vəsaiti. Bakı, 2003.

Quliyev C.M., Hümbətov M.H. Cəza-icra hüququ. Şərhlər və sxemlər. Dərs vəsaiti, Bakı, 2004.

Ağayev  İ.B. Cinayət tərkibi. Dərs vəsaiti. Bakı, 2005.

Səmədova Ş.T. Müasir beynəlxalq cinayət hüququnun problemləri (rus dilində). Dərs vəsaiti, Bakı, 2006.

Ağayev  İ.B. Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı, 2007.

Səmədova Ş.T. Cinayətlərin kateqoriyaları. Dərs vəsaiti, Bakı, 2007.

Səmədova Ş.T. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnun Xüsusi hissəsi (rus dilində). Dərs vəsaiti, Bakı, 2008.

Ağayev  İ.B. Cəza-icra hüququ (rus dilində). Dərslik. Moskva, 2008.

Ağayev  İ.B. Cinayət tərkibi: anlayışı, elementləri və əhəmiyyəti (rus dilində). Dərs vəsaiti. Moskva, 2008.

Ağayev  İ.B., Revin V.P. Cinayət hüququ (rus dilində). Dərslik. Moskva, 2009.

Nəzərova K.O. Mülkiyyət əleyhinə cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009.

Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri: tarix və müasirlik. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009

Ağayev  İ.B. Azərbaycan Respublikasının Cinayət hüququ. Ümumi və Xüsusi hissələr. Dərslik. Bakı, 2010.

Ağayev  İ.B. Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ. Xüsusi hissə. Dərslik. Bakı, 2011.

Ağayev  İ.B. Cinayət hüququ. Ümumi hissə (ingilis dilində). Dərslik. Leypsiq, 2015.

Nəzərova K.O. Cinayət hüququ. Ümumi hissə (rus dilində). Dərslik, Bakı, 2015.

Ağayev  İ.B. Cinayət hüququ. Xüsusi hissə. Dərslik. Bakı, 2018.

Səməndərov F.Y. Kriminologiya. Dərslik. Bakı, 2018.

Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı, 1999-2018.