Elşad Haqverdi oğlu NəsirovKonstitusiya hüququ kafedrasının baş müəllimi
Fakültə Elmi Şurasının katibi                                                                                                                                                                                  

iş telefonu: +(994) 12 439 03 12
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1971-ci il iyulun 1-də Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonunda anadan olub.
 • 1978-1988-ci illərdə Vardenis rayonu Qızılkənd kənd orta mək­təbində oxuyub və 1988-ci ildə həmin məktəbi medalla bitirib.
 • 1989-1990-cı illərdə hazırlıq şöbəsində və 1990-1995-ci illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsində təhsil alıb.
 • 1995-ci ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, üç övladı var.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1989-1990-cı illər - müdavim, hazırlıq şöbəsi;
 • 1990-1995-ci illər - BDU Hüquq fakültəsi, tələbə;
 • 1995-2000-ci illər - BDU, Konstitusiya hüququ kafedrası (dissertant)*
  *Dissertasiyanın mövzusu: Azərbaycan Respublikası seçki sisteminin hüquqi tənzimi problemləri

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1988-1989, Sumqayıt Xovlu İplik Fabriki, SEİB 2 saylı ETK və 1 saylı Troleybus Parkında operator və çilingər;
 • 1995-1997, BDU Hüquq fakültəsi, Konstitusiya hüququ kafedrasının müəllimi;
 • 1997-h/h, BDU Hüquq fakültəsi, Konstitusiya hüququ kafedrası, baş müəllim;
 • 1998-h/h, Hüquq fakültəsi Elmi Şurasının katibi;
 • 2005-2011, BDU Hüquq fakültəsinin humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini;
 • “Konstitusiya hüququ”, “Bələdiyyə hüququ”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və  hüququn əsasları”, “Parlament hüququ”  (bakalavr pilləsində) fənlərini və “Seçki hüququ”, “Konstitusiya quruluşunun əsasları” ixtisas kurslarını (magistratura pilləsində) tədris edir. 37 elmi məqalənin, 2 metodiki göstərişin, 4 dərs vəsaitinin (birgə müəllifliklə), 3 dərsliyin (birgə müəllifliklə) və 3 tədris proqramının müəllifidir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan Respublikası seçki sisteminin hüquqi tənzimi;
 • İnsan hüquqlarınin konstitusiya təminatları;
 • Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin hüquqi tənzimi.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 2017, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi “İslam həmrəyliyi – 2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik konfransı;
 • 2017, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquq elminin inkişafı” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2016, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2016, Bakı / Azərbaycan – Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Türkiyə Beynəlxalq Hüquqşünaslar Birliyi ilə birgə təşkil etdiyi “Müasir dövrdə konstitusionalizmin inkişaf məsələləri: Azərbaycan-Türkiyə” mövzusunda konfrans;
 • 2015, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2015, Bakı / Azərbaycan – Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fərdi şikayətlər vasitəsilə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi” beynəlxalq konfrans;
 • 2014, Bakı / Azərbaycan – AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Qafqaz Universiteti, Məlikşah Universiteti (Türkiyə), Zirvə Universiteti (Türkiyə), Azərbaycan Respublikası DİN Polis Akademiyası tərəfindən təşkil olunan “Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi təhlil və proqnozlaşdırma” II beynəlxalq elmi konfrans;
 • 2013, Bakı / Azərbaycan – Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşkil etdiyi  “XXI əsrdə Konstitusiya ədalət mühakiməsi: xüsusiyyətləri və inkişaf yolları” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans;
 • 2012, Bakı  / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universiteti, Türkiyə Cümhuriyyətinin Ondokuz Mayıs Universitetinin və Qafqaz Universitetinin əməkdaşlığı ilə 4-6 May 2012-ci il tarixlərində Türkiyə Respublikasının Samsun şəhərində keçirilən “Hüquq elminin aktual problemləri” adlı 3-cü beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2011, Bakı / Azərbaycan – AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun təşkil etdiyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş “Hüquq elminin və təhsilinin müasir  problemləri və həlli yolları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans;
 • 2010, Bakı / Azərbaycan - Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin Ədliyyə nazirliklərinin təşkilati dəstəyi ilə Bakı Dövlət Universiteti və Qafqaz Universitetinin 29 aprel – 1 may 2010-cu il tarixlərində Bakı şəhərində birgə keçirdiyi Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş  “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2009, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans;
 • 2008, Bakı / Azərbaycan – BDU Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans;
 • 2007, Bakı / Azərbaycan – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası və ATƏT-in Venesiya Komissiyası tərəfindən təşkil olunmuş “Azərbaycan Respublikası seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda konfrans;
 • 2007, Bakı / Azərbaycan – BDU və İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) aparatı tərəfindən  təşkil olunmuş “İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin dövlət orqanları  və kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökümət təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı” mövzusunda konfrans;
 • 2004, Utrext / Hollandiya – Avropa Hüquq fakültələri Assosiasiyasının Keyfiyyətin təmin edilməsi, qiymətləndirmə və akkreditasiya Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş “Keyfiyyətin təmin edilməsi, qiymətləndirmə və akkreditasiyası və Avropa hüququ təhsili” mövzusunda konfrans;
 • 2002, Bakı / Azərbaycan – Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Avropa Şurası Venesiya Komissiyası tərəfindən təşkil olunmuş “Fərdi şikayətlər vasitəsilə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi” mövzusunda seminar;
 • 2002, Tbilisi / Gürcüstan – Gürcüstan Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutu və Alman Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin təşkil etdiyi “Cənubi Qafqaz ölkələrində federalizm və regionalizm perspektivləri” mövzusunda konfrans;
 • 2002, Bakı / Azərbaycan – AR Konstitusiya Məhkəməsi və Avropa Şurası Venesiya Komissiyası tərəfindən təşkil olunmuş “Avropada etno-siyasi münaqişələrin nizama salınmasının hüquqi səciyyəsi” mövzusunda konfrans;
 • 2000, Moskva / Rusiya Federasiyası – “İnsan hüquqları, dünya mədəniyyəti – məzmunu və tədris metodları” mövzusunda X beynəlxalq sessiya;
 • 2000, Bakı / Azərbaycan – AR Konstitusiya Məhkəməsi və Avropa Şurası tərəfindən təşkil olunmuş “İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyası konstitusion hüquqlarin mənbəyi kimi” movzusunda seminar.


SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ
 1. Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlıq institutunun müasir dövrdə inkişaf istiqamətləri // “Qanun” jurnalı, 2017, № 6, s. 58-69
 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə dair // “Qanun” jurnalı, 2017, № 4, s. 39-47
 3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi təbiəti və dövlət hakimiyyət sistemində yeri // “Qanun” jurnalı, 2017, № 3, s. 41-48
 4. Misir Ərəb Respublikasının 2014-cü il Konstitusiyasının əsas cəhətləri / “İslam həmrəyliyi – 2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika  elmi-metodik konfransının materialları (25-26 aprel 2017-ci il). Bakı, 2017, s. 350-352
 5. Bərabər seçki hüququnun anlayışı, mahiyyəti və hüquqi tənzimi məsələləri // “Qanun” jurnalı, 2017, № 2, s. 26-32
 6. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin konstitusiya hüquqi statusu: nəzəri və praktiki məsələlər // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial – siyasi elmlər seriyası, 2016, № 3, s. 35-50
 7. Kütləvi informasiya vasitələrinin seçki prosesində rolu və onun hüquqi tənzimi məsələləri / Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (3 iyun 2016-cı il). Bakı, 2016, s. 19-27
 8. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi xalqdan gələn sifarişdir // “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Referendum Aktı layihəsinin qısa şərhi. Bakı: “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2016, s. 25-44
 9. Dövlət hakimiyyətinin təşkilinin prinsipi kimi hakimiyyət bölgüsü prinsipinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbiti // “Qanun” jurnalı, 2016, № 1, s. 29-39
 10. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərin hüququ tənziminin bəzi problem məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial – siyasi elmlər seriyası, 2015, № 3, s. 5-21
 11. Seçki qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət // “Qanun” jurnalı, 2015, № 3, s. 30-37
 12. Seçki prosesinin təşkili və həyata keçirilməsində seçki orqanlarının rolu // “Qanun” jurnalı, 2015, № 1, s. 36-47
 13. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Heydər Əliyevin dövlət quruculuğunda rolu // “Təhsil” jurnalı, 2014, № 11, s. 26-29
 14. Azərbaycan Respublikasında seçki orqanlarının konstitusiya hüquqi statusu // “Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi təhlil və proqnozlaşdırma” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransın materialları (23-24 oktyabr 2014-cü il). Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2014, s. 193-198.
 15. Lex specialis derogat legi generali - xüsusi qanun ümumi qanunu ləğv edir prinsipinin hüquqtətbiqetmə təcrübəsində yaratdığı problemlər // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial – siyasi seriya, 2013, № 3, s. 39-47
 16. Azərbaycanda proporsional seçki sisteminin tətbiqi: problemlər və perspektivlər / 10 dekabr beynəlxalq İnsan hüquqları gününə həsr olunmuş “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (13-14 dekabr 2012-ci il). I hissə. Bakı, 2013, s. 86-91
 17. Ümumi seçki hüququ prinsipi: mahiyyəti, meydana gəlməsi və tarixi təkamülü, hüquqi tənzimi və təminatı məsələləri // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı, 2011, № 2, s.125-137.
 18. Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikası seçki sisteminin inkişafının bəzi məqamları // Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş “Hüquq elminin və təhsilinin müasir  problemləri və həlli yolları” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. I hissə. AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Bakı, 2011, s. 439-445
 19. Bilavasitə xalq hakimiyyəti forması kimi seçkilərin anlayışı, mahiyyəti, sosial funksiyaları və növləri // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci respublika elmi-praktiki konfransın materialları (11-12 may 2011-ci il). I cild. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2011, s. 86-89
 20. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 10-cu respublika elmi-praktiki konfransın materialları (14-15 may 2010-ci il). Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2010, s. 15-18
 21. Seçki hüququnun Azərbaycanın hüquq sistemində yeri // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri (29-30 aprel 2010-cu il). Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz Universiteti. Bakı, 2010, s. 27-29
 22. Seçki hüququnun prinsipləri seçkilərin demokratikliyinin vacib şərtidir // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın (humanitar elmlər) materialları (30-31 oktyabr 2009-cu il). Bakı, 2009, s. 201-202
 23. Azərbaycan Respublikası seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin nəzəri və praktiki problemləri // BDU Hüquq Fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2008, s. 7-13
 24. Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəsinin əsas istiqamətləri // Azərbaycan Respublikasında Ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının inkişafı. Bakı: “Bakı Universiteti nəşriyyatı” 2007, s.184-186
 25. Bələdiyyə hüququ (metodik göstərişlər). Hüquq (2-ci ali təhsil) fakültəsinin qiyabi tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər. Bakı, 2003, s. 355-368
 26. Konstitusiya hüququ (metodik göstərişlər). Hüquq (2-ci ali təhsil) fakültəsinin qiyabi tələbələri üçün ixtisas fənnlərindən metodik göstərişlər. Bakı, 2002, s. 80-104
 27. Yerli özünüidarəetmənin əsas prinsipləri // “Advokat +” jurnalı, 2000, № 1, s. 25-28
 28. Некоторые вопросы правового регулирования избирательной систе­мы Азербайджанской Респуб­лики / Правовая реформа в Азербайджане: пути реализации. Тезисы научно – практической конференции. Баку: «Азернешр», 1999, с. 52-53
 29. Azərbaycan Respublikasında yerli idarəetmə və özünüidarəetmə problemləri // “Dövlət və hüquq” jurnalı, 1999, № 1-3, s. 63-66
 30. Proporsional seçki sisteminin səciyyəvi cəhətləri // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 il­liyinə həsr olunmuş elmi konfransın materi­alları (27-29 may 1998-ci il). Humanitar və sosial-siyasi elmlər. II cild. Bakı, “Bakı Universi­teti” nəşriyyatı, 1998, s. 137-138
 31. Azərbaycan Respublikası seçki sisteminin bəzi cəhətləri // Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı, 1998, s. 9-10
 32. Yerli özünüidarəetmənin hüquqi tənziminin bəzi cəhətləri // “Qanun” jurnalı, 1998, № 6, s. 21-22
 33. Ekoloji problemlərin Konstitusiya tənzimi // “Qanun” jurnalı, 1997, № 20, s. 38-39
 34. Yeni Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafını təmin etməlidir // “Qanun” jurnalı, 1996, № 1, s. 14-15

KİTABLARI
 1. Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı: “Qapp-Poliqraf” nəşriyyatı, 2003, 438 s. (həmmüəlliflər Z.Əsgərov, M.İsmayılov, X.Məmmədov)
 2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları. Dərslik. Bakı: “Qapp-Poliqraf” nəşriyyatı, 2005, 379 s. (həmmüəlliflər Z.Əsgərov, M.İsmayılov)
 3. Bələdiyyə hüququ (sxemlərdə). Dərs vəsaiti. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2008, 156 s. (A.İsmayılov, B.Bədəlov)
 4. Основы информационного права. Учебное пособие. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2010, 456 s. (həmmüəllif R.Aslanov)
 5. Конституция Азербайджанской Республики и основы права. Учебник. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2010, 464 s. (həmmüəlliflər Z.Əsgərov, M.İsmayılov)
 6. Административное право. Учебник. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2012, 576 s. (həmmüəllif R.Aslanov)

MÜKAFAT VƏ TƏLTİFLƏRİ
 • 2004-cü ilin elmi nəticələrinə görə BDU Elmi Şurasının qərarı ilə “İlin müəllimi” fəxri adına layiq görülüb.
 • 06.11.2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 06.11.2009 tarixli 11/763 saylı əmri ilə “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilib.