Elçin Abuzər oğlu Xələfov

Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, BDU, Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müdiri, dosent

İş telefonu: +(99412) 510 00 51

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

16.06.1972- ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1989 –cu ildə Bakı şəhəri 20 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1989-1994 –cü illər ərzində Bakı Dövlət Universitetində hüquq fakültəsində təhsil almışdır.

1992-1994-cü illər ərzində “Renessans” kommersiya bankında əvvəl hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə aparıcı hüquq məsləhətçisi qismində çalışmışdır.

1994-1997-ci illər ərzində Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəlsəfə və hüquq institutunun əyani aspirantı olmuşdur.

1997-2006-ci illərdə BDU-nun Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müəllimi, baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

2006-2008-ci illərdə BDU-nun Mülki hüquq kafedrasının dosenti olmuşdur.

2008-23.12.2011-ci illər ərzində BDU-nun Mülki hüquq kafedrasının əyani doktorantı olmuşdur.

23.12.2011-dən hal-hazıradək BDU-nun Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müdir əvəzi, müdir vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-1994, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU

2001-ci il, h.e.f.d., “Azərbaycan Respublikasında bank fəaliyyətinin hüquqi tənzimi”, BDU

14.11.2007, AR Prezidenti yanında AAK-ın 14.11.2007 -ci il qərarı ilə dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-1994-cü illər ərzində “Renessans” kommersiya bankında əvvəl hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə aparıcı hüquq məsləhətçisi qismində çalışmışdır.

1994-1997-ci illər ərzində Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəlsəfə və hüquq institutunun əyani aspirantı olmuşdur.

1997-2006-ci illərdə BDU-nun Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müəllimi, baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

2008-23.12.2011-ci illər ərzində BDU-nun Mülki hüquq kafedrasının əyani doktorantı olmuşdur.

23.12.2011-dən hal-hazıradək BDU-nun Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müdir əvəzi, müdir vəzifəsində çalışır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Sahibkarlıq hüququ

Bank hüququ

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Sahibkarlıq hüququ // dərs vəsaiti Bakı 2007

Место банковского законодательства в системе законодательства Азербайджанской Республики// Журнал «Адвокат плюс», №2,3 май 2000, №2,səh 28-29 №3,Səh.43-45

Dövlətin maliyyə fəaliyyəti və dövlət maliyyə idarəçiliyi anlayışlarının əlaqəsinin bəzi problemləri // “Maliyyə və uçot” № 7-8, 2001, səh. 6-12

Bank hüququ kursunun proqramı(azərb. və rus dillərində)// Proqram, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2002, 31 səhifədə

Təsərrüfat mübahisələrinə baxılması kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində)// Proqram, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2002, 16 səhifədə

Hüquqi kliniki təhsil (Mülki prosessual hüququ istiqaməti üzrə kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində)// Proqram, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2002, 15 səhifədə

Sahibkarlıq hüququ kursunun proqramı (azərb. və rud dillərində)// Proqram, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2002, 24 səhifədə

Некоторые проблемы соотношения понятий «финансовая деятельность государства» и «госудасртвенное управление финансами» // Qanun Jurnalı №10 (102) / 2002, səh. 45-50

Sahibkarlıq (təsərrüfat) hüququ (metodik göstəriş), Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı 2003, 11 səhifədə

Bank hüququ (metodik göstəriş) // Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı 2003, 09 səhifədə

Azərbaycanda hüquq klinikalarının inkişaf perspektivləri, Hüquqi dövlət və qanun jurnalı 2002-ci il № 2 (44)

Azərbaycanda iqtisadi islahatın dərinləşməsi bank fəaliyyətini tənzimləyən yeni qanunların qəbul edilməsini tələb edir. // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasının dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsi. 6-cı buraxılış, 2003, Səh. 117-125

Hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi rejimi // Azərbaycan Respublikasının dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsi. 8-ci buraxılış, 2004, səh 99-107

Özəlləşdirmənn məzmunu, onun məqsəd və xüsusiyyətləri // Azərbaycan Respublikasının dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci buraxılış, 2004, səh. 115-123

Bank fəaliyyəti dövlət tənziminin obyekti kimi // Azərbaycan Hüquq Jurnalı № 3, 2004, səh. 40-48

Maliyyə, maliyyə münasibətləri, və maliyyə- kredit sisteminin anlayışına dair yanaşmalar // Azərbaycan Hüquq Jurnalı № 1-2, 2004, səh. 37-50

Bank qanunvericiliyi və bank hüququnun xüsusiyyətləri // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri № 1-2 2004, səh. 34-41

Özəlləşdirməyə dair əsas konsepsiyalar və onların həyata keçirilməsi sahəsində xarici dövlətlərin təcrübəsi // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri № 3 2004, səh. 67-70

Öz hüquqlarını necə müdafiə etməli // 2003-cü ilin dekabr ayından 2004-cü ilin dekabr ayınadək TACİS layihəsi tərəfindən Azərbaycan mətbuatında dərc olunan Azərbaycan hüquq və məhkəmə sisteminin islahatının müxtəlif aspektləri haqqında məqalələr toplusu Bakı 2004, səh. 55-57

Bank sisteminin strukturunun bəzi məsələləri (Ümummilli inkişaf bankları bizə lazımdırmı?) // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri № 3 2005, səh. 67-71

Sahibkarlıq fəaliyyəti sahibkarlıq hüququnun predmeti kimi // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri № 4 2005, səh. 43-47

Bank hüququ kursunun proqramı magistr təhsil pilləsi üçün (azərb. və rus dillərində) // Bakı, BDU nəşriyyatı 2006, 37 səhifədə

Müasir şəraitdə təsərrüfat (sahibkarlıq) hüququ konsepsiyasının inkişafı // Azərbaycan Respublikasının dövlət və hüquq quruculuöunun aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış, 2006, səh. 95-102

Məhkəmə-hüquq islahatları: nəticələr və perspektivlər // Azərbaycan Respublikasının dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsi, 16-cı buraxılış, 2006, səh. 53-55

Hüquqi kliniki təhsil kursunun (Mülki hüquq istiqaməti üzrə) magistrantlar üçün proqramı (azərb. və rus dillərində) // Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007, 16 səhifədə

Hüquqi kliniki təhsil kursunun (İnsan hüquqları istiqaməti üzrə) magistrantlar üçün proqram (azərb. və rus dillərində) // Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007, 17 səhifədə

Hüquqi kliniki təhsil kursunun (Şəxsiyyət əleyhinə cinayətlər üzrə) magistrantlar üçün proqram (azərb. və rus dillərində) // Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007, 28 səhifədə

Hakimliyə namizədlərin seçilməsi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinin bəzi məsələləri // Qanunçuluq 2007 № 3, səh. 26-30

Sahibkarlıq hüququnun mənbələri // Azərbaycan Respublikasının dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış, 2008, səh. 159-162

Hüquq klinikasının inkişaf perspektivləri // Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həst olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləti” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları Bakı 2008, səh. 46-48

Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində meydana gələn hüquq münasibətlərinin anlayışı və növləri // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsi müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci elmi-praktik konfransının materialları, Bakı 2008, səh. 217-219

Bank hüququ kursunun proqramı magistr təhsil pilləsi üçün (azərb. və rus dillərində) // Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008, 38 səhifədə

Sahibkarlıq hüququ kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində) // Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008, 25 səhifədə

Sahibkarlıq fəaliyyəti hüququnun ilkin şərtləri və məzmunu // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, № 3 2008, səh. 14-18

Некоторые вопросы соотношения финансового и административного права // Вестник Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби. Серия Юридическая № 4 (52) Алматы 2009 г., səh. 50-54

Защита иностранных инвестиций в законодательстве Азербайджанской Республики // Правовые аспекты инвестиционных договоров. Под ред. А.Трунка и А. Алиева. Баку 2009 г., səh. 67-76

Azərbaycan Respublikasının ipoteka qanunvericiliyində ümumi və xüsusi maraqların uzlaşdırılmasının bəzi aspektləri // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin aktual problemləri» İİ Beynəlxalq konfransının materialları Bakı 2010, səh. 226-227

Hüquq təhsil sistemində müasir metodikaların tətbiqi məsələləri // AMEA-nın 65 illik yubileyinə həsr edilən “Hüquq elminin prioritet istiqamətləri və hüquqşünas alimlərin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2010, səh. 174-178

Maraq kateqoriya kimi, onun hüquqda ifadəsi // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, № 2 2010, səh. 20-24

Hakimliyə namizədlərin ilkin və hakimlərin davamlı tədrisinin təşkilinin bəzi məsələləri // Qanunçuluq hüquq jurnalı №10, 2010, səh. 29-32

Dövlət müəssisələri dövlət sahibkarlığının forması kimi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri elmi-analitik və praktikim jurnal № 1(29) 2012 səh  104-110

Türkçə Azəricə hüququ lüğəti // Ankara 2013

Проблема правового статуса

Центрального Банка  Азербайджана (сравнительно-правовые аспекты статуса центральный банков // Международный научно-практический журнал «Современное право» № 04,2013.Москва 2013 səh.151-155

Hüquqşünas nəslin peşəkarlığının artırılmasına müasir tələblər // Müasir hüquq sisteminin formalşmasında Heydər Əliyevin rolu mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2013, səh 78-84

Интерес как общенаучная и правовая категория // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. №4 Москва-2015 г səh.7-11

Еще раз к вопросу о делении права на частное и публичное // Пробелы в российском законодательстве.№4 Москва-2015 г. Səh 39-42

К вопросу о понятии и соотношении частных и публичных интересов // Чёрные дыры в Российском законодательстве. №4 Моска-2015 г. səh.23-26

Azərbaycan Respublikasında Hakimlərin Peşədən Əvvəlik və Peşə Daxili Təhsilinin vəziyyəti // Uluslararası İstanbul Hukuk kongresi  17-19 Ekim-2016 Istanbul ,səh  261-263

Профессиональная подготовка судей. Начальная и последующая подготовка судей в Азербайджанской Республике // Слово Нацıональноı Школи Суддıв Украiни. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково- методичнее юридичне видання №4(17) Киев 2016 , səh.141-144

Komersiya hüquqi şəxslərinin yenidən təşkili və ləğv olunması (kommersiya qurumlarının alqı-satqı əməliyyatları) //Bakı -2017,səh 8

Beynəxalq Bank Hüququ // Bakı -2017 , səh 8

Sığorta Hüququ // Bakı -2017 , səh 12

Beynəlxalq Biznes Əqdləri // Bakı -2017 , səh 12

Hüquqşünaslar üçün Biznesin (Sahibkarlığın) əsasları // Bakı -2017 , səh 1

İslam hüquq sistemi və sahibkarlıq münasibətləri // Bakı -2018 , səh 357-358

Korporativ hüquq və idarəetmə // Bakı -2018, səh 15

Mübahisələrin alternativ həlli // Bakı -2017 , səh 10

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul ediləcək namizədlər üçün icbari təlim kursları // Bakı -2018 , səh 52

Ədliyyə işçiləri üçün təşkil edlən ixtisasartırma kursları // Bakı -2018 , səh 23

Hakimliyə namizədlərin ilkin tədris kursu // Bakı -2018 , səh 24

Vəkilliyə namizədlər üçün təşkil edilən icbari təlim kursu  //  Bakı -2018, səh 11

Prokurorluq orqanlarına qəbul olunan namizədlərin icbari təlim kursu // Bakı -2018 , səh 16