Gürşad Müslüm oğlu Abbasov


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Bakı Dövlət Universiteti  Beynəlxalq  Xüsusi Hüquq və Avropa Hüququ Kafedrasının müəllimi.

İş telefonu:  +994 50 272 11 11

E-mail:          [email protected]

QISA BİOQRAFİK  MƏLUMAT


  • 1982-ci ildə Cəbrayıl şəhərində anadan olub.
  • 1999-cu ildə Bakı şəhəri 250 saylı  orta məktəbi bitirib.
  • 1999-2003-cü ildə  Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq  və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsində təhsil alıb.
  • 2003-2005-ci ildə Bakı Dövlət  Universitetinin  Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsini magistr dərəcəsi ilə bitirib.
  • Evlidir  iki övladı var.

 

TƏHSİLİ VƏ  ELMİ DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI


1999-cu ildə  Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsinə daxil olmuş, 2003-cü ildə bakalvr təhsilini bitirmişdir. 2005-ci ildə magistr pilləsini fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin  aspirantura şöbəsinə qəbul olmuşdur. 2009-cu il 30 sentyabr tarixində müdafiə etmiş və hüquq üzrə  Fəlsəfə  doktoru  elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ


2009-cu ildən  Bakı Dövlət Universitetində  0,5 ştat  müəllim.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Beynəlxalq vergi hüququ

Beynəlxalq ticarət müqavilələri

İkiqat verginin aradan qaldırlması məslələri

BEYNƏLXALQ   SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI


Heydər Əliyevin 94 illiyi ilə bağlı Beynəlxalq Konfrans

Heydər Əliyevin 95 illiyi ilə bağlı Beynəlxalq Konfrans

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

1. Beynəlxalq vergi sazişlərinin təsnifatı. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, №3-4 (11-12), s. 145-151.

2. Qeyri-rezident vergi ödəyicilərinin vergiqoyma reyimləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2008, №1-2 (13-14), s. 123-129.

3. Beynəlxalq vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinə elmi yanaşma. Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2008, №4, s. 106-117.

4. Azərbaycan Respublikasında ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması metodları. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 23-cü buraxılış. Bakı,  2008, s. 467-473.

5. Принципы международного налогового права. Право и политология (Грузия), 2008, №4(5), декабр, с. 41-45.

6.  Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq haqqında Model konvensiyası və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) gəlirlərə və əmlaka ikiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq haqqında Nümunəvi konvensiyasının müqayisəli analizi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2008, №4 (16), s. 157-161.

7. Vergi qanunvericiliyinin islahatının inkişaf istiqamətləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2009, №1 (17), s. 108-111.

8. İkiqat vergiqoymanı aradan qaldırmaq haqqında  Model konvensiyalar. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2009, №2 (18), s. 166-169.