Hesabat

Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının əməkdaşları son beş ildə müxtəlif nəşrlərdə, o, cümlədən xaricdə 1000 çap vərəqindən artıq dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya, 50-dən artıq məqalə yazıb dərc etdirmişdilər.
Kafedrada hər semestrdə iki dəfə elmi seminar təşkil olunub. Ardıcılıqla namizədlik dissertasiyalarının ilkin müzakirəsi keçirilib. Kafedrada hər tədris ilində açıq dərslər, müəllimlərin dərslərə qarşılıqlı gedişi kimi metodik tədbirlər həyata keçirilib. Kafedra müəllimləri hər ildə orta hesabla 800 saatdan 1500 saata qədər tədris yükü yerinə yetirir.

Kafedranın əməkdaşları hesabat dövründə müxtəlif konfranslarda, elmi-praktiki seminarlarda iştirak etmişlər:

«Nəzəriyyə və təcrübə - yeni əsrin perspektivləri və vəzifələri» elmi-praktiki konfrans. Махачкала, 2001 (məruzəçilər: prof. F.Y.Səməndərov, dos. M.N.İmanlı, dos. R.İ.Quliyev, dos. R.Ə.Şəmsizadə, dos. R.Ə. Güləliyeva, dos. M.N.Bayramova, h.e.n. K.O.Nəzərova);
Amerika hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən, Azərbaycan Miili Elmlər Akademiyası İnsan hüquqları İnstitutut və BDU-nun hüquq fakültəsi ilə birlikdə «Anlaqlılığı istisna etməyən psixi pozuntusu olan təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəsi və ibtidai istintaqın təkmillişdirilməsi problemləri» mövzusunda Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2001, 26 oktyabr (məruzəçi: prof.F.Y.Səməndərov);
«Şəffaflıq–Azərbaycan» qeyri dövlət təşkilatının «Korrupsiya ilə mübarizə» mövzusunda Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2002, aprel (məruzəçilər: prof.F.Y.Səməndərov və dos. R.Ə.Güləliyeva);
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Ali məktəb tələbələrinin XIX Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2002 (hüquq bölməsinin sədr müavini dos. R.Ə.Şəmsizadə);
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Ali məktəb tələbələrinin XIX Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2003;
«Prison Watch» İctimai Birliyi tərəfindən «Təqsirləndirilən və şübhəli bilinən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətində hüquqlarının təmin olunması sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi problemləri» mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Bakı, 2004, dekabr (məruzəçi: h.e.n. Ş.T.Səmədova);
«Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qanunları barədə» mövzusunda elmi-praktiki seminar - Baş Prokurorluğun Kadrlar idarəsinin Tədris mərkəzi. Bakı, 2006, may (məruzəçi: h.e.n. Ş.T.Səmədova);