Hesabatlar

Kafedra elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında sürətlə irəliləyir. Hər il kafedranın bir neçə aspirant və dissertantları namizədlik dissertasiyalarını müdafiə edərək alimlik dərəcəsinə layiq görülürlər. 2008-ci tədris ili ərzində kafedranın müəllimi Vəliyev Toğrul Tofiq oğlu beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə «Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ» mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

«Beynəlxalq ümumi hüquq» kafedrasının elmi potensialı durmadan artır. Müəllimlər, aspirantlar, dissertantlar yüksək səviyyədə elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olurlar və öz üzərilərində durmadan çalışırlar.«Beynəlxalq hüquq» (12.00.10) ixtisası üzrə kafedramızda hər il Birdəfəlik İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura fəaliyyət göstərir.
Fakultəmizin tələbələri, xüsusilə də magistrləri fakültədə keçirilən elmi konfranslarda (tezisləri ilə) fəal iştirak edirlər. 2008-cı ilin dekabr ayında fakultədə keçirilən «Qloballaşma və insan hüquqları» mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktik konfransda iştirak etmişlər.
«Beynəlxalq hüquq» (12.00.10) ixtisası üzrə kafedramızda hər il Birdəfəlik İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

Kafedra müdiri h.e.d. R.F.Məmmədov 2-4 oktyabr 2008-ci il tarixdə «Kaspiyskiy dialoq 3», 18-19 may 2008-ci il tarixdə «Konferenüiə po mejdunarodnomu pravu pod nazvaniem Martinsovskie çteniə 6» konfranslarında iştirak etmişdir.
M.N.Paşayev 2008-ci il tarixdə «Vsemirnaə konferenüiə po nefteqazovoy industrii» konfransında iştirak etmişdir.