Şəhla Tofiq qızı Səmədova

Hüquq üzrə elmlər doktoru,  professor

Bakı Dövlət Universitetinin

Hüquq fakültəsinin dekan müavini

İş telefonu: +(994) 12 538 72 65,  +(994) 12 539 56 89

Mobil telefonu: +(994) 50 320 11 90

e-mail: Shahlats@mail.ru


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984,  Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsi.

2004, «Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda cinayətlərin təsnifatı: problemlər və təkliflər» mövzusunda namizədlik disertasiyasının müdafiəsi. Elmi rəhbər prof.F.Y.Səməndərov.

2015, «Cinayətlərin kateqoriyalarının cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasında və sanksiyaların qurulmasında rolu və əhəmiyyəti» adlı doktorluq disertasiyasının müdafiəsi. Elmi məsləhətçi prof. F.Y.Səməndərov.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-2008, BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında müəllim (fənlər: «Beynəlxalq ümumi hüquq», «Beynəlxalq cinayət hüququ», «Müqayisəli hüquqşünaslıq»)

2004 - h/h, BDU-nun Hüquq fakültəsinnin Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasında baş müəllim, dosent, professor (fənlər:  «Cinayət hüququ. Xüsusi hissə»,  «Şəxsiyyət əleyhinə cinayətlər (hüquqi klinika)», «Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri», «Transmilli cinayət hüququnun nəzəri və praktiki problemləri», «Transmilli cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri»).

2011 -  2014, qiyabi şöbə üzrə Hüquq fakültəsinin dekan müavini.

2014 -  h\h,  elmi iş üzrə Hüquq fakültəsinin dekan müavini.

80-dan çox elmi məqalə və tezis (onlardan 2-i SCOPUS və Web of Science bazasına daxil edilən jurnallarda çap olunub), 12 fən proqramı,  3 dərs vəsaiti, 2 monoqrafiyanın müəllifi və 2 xarici ensiklopedik nəşrin həmmüəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Cinayət hüququ.

Müqayisəli cinayət hüququ.

Beynəlxalq cinayət hüququ.

Müsəlman cinayət hüququ.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2016, oktyabr, Bakı. Qaradəniz və Xəzər Regionu Ölkələri Hüquqşünasları Assosiasiyasının təsis iclası.

2016, sentyabr, Тбилиси. Региональный круглый стол: Начальный этап обучения студентов - GİZ.

2015, aprel, Bakı. «Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas problemlər” beynəlxalq seminar - USAID,  “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi.

2013, dekabr, Bakı. «Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akademiyası.

2013, may, Bakı. «Azərbaycanda enerji və dəniz hüququ: milli və beynəlxalq perspektivlər» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans  – Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi, Amerika İnkişaf Agentliyi, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası, BP şirkəti.

2012, dekabr, Bakı. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsinin 64-cü ildönümünə həsr edilmiş «Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans - BDU Hüquq fakültəsi, AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları (Ombudsman) Aparatı.

2011, oktyabr, Bakı. «İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları və şəxsiyyət hüquqları» mövzusunda II Beynəlxalq Türkiyə-Azərbaycan Hüquq simpoziumu – BDU, Özyeğin Universitety, Qafqaz Universitety.

2011, iyul, Bakı. «Azərbaycan Respublikasında ömürlük azadlıqdan məhrumetmə» mövzusunda beynəlxalq konfrans – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi.

2010, aprel, Bakı. Ümummilli lideremiz H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasir problemləri» mövzusunda II beynəlxalq konfrans – BDU, Qafqaz Universitety.

2008, noyabr, Bakı. 25 noyabr qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması uğrunda beynəlxalq mübarizə gününə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans - H.Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət komitəsi və BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA).

2006, may, Bakı. «Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qanunları barədə» mövzusunda elmi-praktiki seminar - Baş Prokurorluğun Kadrlar idarəsinin Tədris mərkəzi.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

2016, Vaşinqton. Qadın, Biznes və Hüquq (həmmüəllif) (ingilis dilində).

2016, Bakı. Cəza sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə cinayət siyasəti (rus dilində).

2015, Kiyev. Müasir hüquq ensiklopediyası (həmmüəllif) (ukrayna dilində).

2015, Cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsində sanksiyaların qurulmasının prinsipləri (rus dilində).

2015, Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi haqqında (rus dilində).

2014, İrkutsk. Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyinin reformasının zərurəti haqqında (rus dilində).

2014, Bakı. Cinayətlərin cinayəti: soyqırıma görə cinayət məsuliyyətinin problemləri (rus dilində).

2014, Vaşinqton. Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətin diferensiasiyası  (ingilis dilində).

2014, Transmilli cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası  (rus dilində).

2014, Azərbaycan Respublikasının CM-in Xüsusi hissəsində cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası  (rus dilində).

2013, Azərbaycan Respublikasının  CM-in Ümumi hissəsində cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası (rus dilində).

2013, Dəniz quldurluğu:  beynəlxalq  hüquqda və Azərbaycan Respublikasının  cinayət hüququnda tövsif və məsuliyyət problemləri (rus dilində).

2013,  Cinayətlərin təsnifatının nəzəri aspektləri (rus dilində).

2013, Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyində sanksiyaların sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında (rus dilində).

2013, Azərbaycan Respublikasının  CM-də təqsirin ikili forması ilə olan cinayətlər (rus dilində).

2013, Cinayət hüququnun prinsiplərinin anlayışı və təsnifatı (rus dilində).

2013, Cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasının tərifi və mahiyyəti haqqında  (rus dilində).

2013, Beynəlxalq hüquqda cinayətlərin təsnifi məsələləri (rus dilində).

2013, Cinayət hüququnda həvəsləndirici normalar cinayət məsuliyyətinin diferensiasiya vasitəsi kimi (rus dilində).

2012, Transmilli cinayətlərin anlayışı haqqında (rus dilində).

2011, Korrupsiya cinayətlərinin anlayışı və Azərbaycan Respublikasının  CM-də onlara görə məsuliyyət məsələləri  (rus dilində).

2011, Cinayətlərin kateqoriyalarının cinayət məsuliyyətinin yaş həddinin müəyyən edilməsində əhəmiyyəti (rus dilində).

2011, Quldurluğun quldurluqla əlaqədar adam öldürmə  və tamah məqsədilə adam öldürmədən fərqi (rus dilində).

2010, Azərbaycan Respublikasının  cinayət hüququnda “yetkinlik yaşına çatmayanlar” anlayışı (rus dilində).

2010, Beynəlxalq  dəniz quldurluğu ilə mübarizənin hüquqi, təşkili və kriminalistik üsulları (rus dilində).

2010, Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyində ekstradisiyanın anlayışı və yeri (rus dilində).

2010, Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində cinayətlərin kateqoriyalarının əhəmiyyəti (rus dilində).

2010, Cinayətlərin kateqoriyaları və yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinin xüsusiyyətləri (rus dilində).

2009, Yetkinlik yaşına çatmayanlar əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı  və məsuliyyət problemləri (rus dilində).

2009, Bakı. Yetkinlik yaşına çatmayanların məsuliyyəti və cəzanın fərdiləşdirilməsinin əsas meyarları haqqında

2009, Cinayətlərin kateqoriyaları və Azərbaycan Respublikasının  CM-in Xüsusi hissəsində sanksiyaların sistemi (rus dilində).

2009, Azərbaycan Respublikasının  CM-də  dəniz quldurluğuna görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasının problemləri  (rus dilində).

2009, Azərbaycanın cinayət hüququnda xuliqanlığın anlayışı və  məsuliyyət problemləri  (rus dilində).

2009, Ananın yeni doğduğu uşağı qəsdən öldürülməsinə görə məsuliyyət məsələləri (rus dilində).

2008, Azərbaycan Respublikasının CM-də müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətin diferensiasiyası məsələləri (rus dilində).

2008, CM-nin Ümumi hissəsində cinayət törədilməsinin cinayət-hüquqi nəticələrini müəyyən edən  normaları  təkmilləşdirilməsi haqqında (rus dilində).

2008, Bakı. Sanksiyaların quruluşunda cinayətlərin kateqoriyalarının rolu.

2008, Bakı. Cinayətlərin kateqoriyalaşdırılması və CM-in təkmilləşdirilməsinin problemləri.

2008, Cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasında cinayətlərin kateqoriyalarının rolu və əhəmiyyəti (rus dilində).

2008, Bakı. 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində cinayətlərin kateqoriyalarının ümumi səciyyəsi və dinamikası.

2008, Azərbaycan Respublikasının CM-də kütləvi iğtişaşa görə məsuliyyətin diferensiasiya  məsələləri (rus dilində).

2007, Cinayətlərin kateqoriyaları residivin növlərini əsaslandıran şərt kimi (rus dilində).

2007, Bakı. Təqsirin ikili forması ilə törədilmiş cinayətlərə görə məsuliyyətin diferensiasiyası.

2007, Bakı. Cinayətlərin təsnifatı institutunun gələcək inkaşafının cinayət məsuliyyətinin  diferensiasiyasında və sanksiyaların  quruluşunun təkmilləşdirilməsində rolu.

KITABLAR

2006, Bakı. Müasir beynəlxalq cinayət hüququnun problemləri: Dərs vəsaiti (rus dilində).

2006, Bakı. Adam oğurluğu və adamları girov götürməyə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası: Monoqrafiya (rus dilində).

2007, Bakı. Cinayətlərin kateqoriyaları: Dərs vəsaiti.

2009, Bakı. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ. Xüsusi hissə (rus dilində).

2013, Bakı. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda beynəlxalq cinayətlərə və beynəlxalq xarakterli cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası: Monoqrafiya. (rus dilində).

2015. Kiyev. Müasir hüquq ensiklopediyası:  Ensiklopedik nəşr (həmmüəllif) (ukrayna dilində).

2016. Vaşinqton. Qadın, Biznes və Hüquq: Almanax (həmmüəllif) (ingilis dilində)