Şəhla Tofiq qızı Səmədova


Hüquq üzrə elmlər doktoru,  professor.

Bakı Dövlət Universitetinin

Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının müdiri.

İş telefonları: +(994) 12 538 72 65;

Mobil telefonu: +(994) 50 320 11 90

e-mail: [email protected]

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1967-1977,  Bakı ş., 134 saylı orta məktəb.

1978-1984,  Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsi.

17.01.2004, “Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda cinayətlərin təsnifatı: problemlər və təkliflər” mövzusunda namizədlik dissertasiyasının müdafiəsi.

01.04.2015, “Cinayətlərin kateqoriyalarının cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasında və sanksiyaların qurulmasında rolu və əhəmiyyəti” adlı doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi.

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 8 doktorant və dissertantın elmi rəhbəri, hüquq üzrı elmlər doktoru proqramı üzrə 2 doktorantın elmi məsləhətçisi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-2004, BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında müəllim (fənlər: “Beynəlxalq ümumi hüquq”, “Beynəlxalq cinayət hüququ”, “Müqayisəli hüquqşünaslıq”).

2004 - h/h, BDU-nun Hüquq fakültəsinnin Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasında baş müəllim, dosent, professor (fənlər:  “Cinayət hüququ. Xüsusi hissə”,  “Şəxsiyyət əleyhinə cinayətlər (hüquqi klinika) ”, “Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri”, “Transmilli cinayət hüququnun nəzəri və praktiki problemləri”, “Transmilli cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırılması ilə mübarizə”).

2011 -  2014, Qiyabi şöbə üzrə Hüquq fakültəsinin dekan müavini.

2014 - 2019,  Elmi işlər üzrə Hüquq fakültəsinin dekan müavini.
2019-cu ildən Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının müdiri.

100-dən çox elmi məqalə və tezis (onlardan 2-i SCOPUS və Web of Science bazasına daxil edilən jurnallarda çap olunub), 16 fən proqramı,  3 dərs vəsaiti, iki cilddə dərslik, 3 monoqrafiyanın müəllifi, 3 xarici almanax və ensiklopedik nəşrin həmmüəllifi.

TƏDQIQAT SAHƏSI

  • Cinayət hüququ.
  • Müqayisəli cinayət hüququ.
  • Beynəlxalq cinayət hüququ.
  • Müsəlman cinayət hüququ.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2018, oktyabr, Bakı. Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru, professor M.Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyinə  həsr edilmiş  “Azərbaycanda hüquq  elminin müasir inkişaf istiqamətləri və tendensiyalari” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Bakı Dövlət Universiteti və Yeni Azərbaycan Partiyası.

2018, may, Bakı. Azərbaycan Respublikasının Ümummili lideri H.Əliyevin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş  “XXI əsrdə İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsinə müasir nəzəri və praktiki yanaşma” – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, AMEA-nın Hüquq və İnsan haqları İnstitutu, Qaradəniz və Xəzər Regionu Ölkələrinin Hüquqşünasları Assosiasiyası.

2018, may, Bakı. “Mütərəqqi ədliyyə xidmətləri və müasir məhkəmə infrastrukturu layihəsi” adlı Beynəlxalq seminar  – Dünya Bankı, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi.

2018, may, Bakı. Azərbaycan Xalq Cümhiruyyətinin 100 illik yubileyi və Azərbaycan xalqının Ümummili lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş  “Qloballaşma və Azərbaycan Resppublikasında hüquq elminin əsas inkişaf istiqamətləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – BDU-nun Hüquq fakültəsi.

2018, fevral, Bakı. “Tibb hüququ – Azərbaycan hüquq elminin yeni sahəsi kimi” mövzusunda konfrans – AMEA-nın Hüquq və İnsan haqları İnstitutu.

2017, noyabr, Kiyev. “Ukraynanın müdafiə və təhlükəsizlik sektorunun reformasiyasının vəziyyəti və perspektivləri ” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – T.Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti, Ukrayna Dövlət mühafizəsinin İdarəçiliyi İnstitutu.

2017, may, Bakı. Azərbaycan Respublikasının Ümummili lideri H.Əliyevin 94-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşma” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, AMEA-nın Hüquq və İnsan haqları İnstitutu, Qaradəniz və Xəzər Regionu Ölkələrinin Hüquqşünasları Assosiasiyası.

2017, aprel, Bakı. “Cənubi Qafqazda hüquq sahəsinin Avropa standartlarına yaxınlaşmasının dəstəklənməsi” Beynəlxalq seminar –  Almaniya Beynəlxalq əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ).

2016, oktyabr, Bakı. Qaradəniz və Xəzər Regionu Ölkələrinin Hüquqşünasları Assosiasiyasının təsis iclası.

2016, sentyabr, Tbilisi. Regional dəyirmi masa: “Tələbələrin hüquq təhsili üzrə ilkin mərhələləri” – Almaniya Beynəlxalq əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ).

2015, aprel, Bakı. “Beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin təlim strategiyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası, Avropa Polis Kolleclərinin Assosiasiyası.

2015, aprel, Bakı. “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas problemlər” mövzusunda Beynəlxalq seminar – USAID,  “Şəffaflıq  Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi.

2013, dekabr, Bakı. “Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri”  mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası.

2013, may, Bakı. “Azərbaycanda enerji və dəniz hüququ: milli və beynəlxalq perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans  – Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi, Amerika İnkişaf Agentliyi, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası, BP şirkəti.

2012, dekabr, Bakı. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsinin 64-cü ildönümünə həsr edilmiş “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans – BDU-nun Hüquq fakültəsi, AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları (Ombudsman) Aparatı.

2011, oktyabr, Bakı. “İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları və şəxsiyyət hüquqları” mövzusunda II Beynəlxalq Türkiyə-Azərbaycan Hüquq Simpoziumu – BDU, Özyeğin Universitety, Qafqaz Universitety.

2011, iyul, Bakı. “Azərbaycan Respublikasında ömürlük azadlıqdan məhrumetmə” mövzusunda Beynəlxalq konfrans – “Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi” İctimai Birliyi.

2010, aprel, Bakı. Ümummilli lideremiz H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri”  mövzusunda II Beynəlxalq konfrans – BDU, Qafqaz Universitety.

2008, noyabr, Bakı. 25 noyabr qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması uğrunda beynəlxalq mübarizə gününə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans –  H.Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət komitəsi və BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA).

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2018,  Sankt Peterburq, London, Bakı. Prof. İ.M.Rəhimovun “Ölməz ölüm cəzası” adlı monoqrafiyasına müqəddimə. “Şərq-Qərb” nəşriy.,  s.4-12 (rus, ingilis və azərbaycan dillərində)

2018,   Bakı. Cinayət-hüquqi sanksiyaların qurulmasının prinsipləri haqqında. Məqalə. AR-nın əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru, prof.M.Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyinə  həsr edilmiş  “Azərbaycanda hüquq  elminin müasir inkişaf istiqamətləri və tendensiyalari” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.  (rus dilində)

2018, Xantı-Mansiysk. Azərbaycan  Respublikasının cinayət hüququnda cəza növü kimi cərimənin reqlamentasiyası. Məqalə. “Uqorsk  Dövlət Universitetinin xəbərləri”,  № 2, s. 25-35 (rus dilində)

2018,   Bakı. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyinə cinayət yolu ilə əldə edilmiş maliyyə vəsaiti və digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq standartların implementasiyası. Məqalə. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya məsələləri, № 2, s.14-22  (ingilis dilində)

2017,  Kiyev. Kütləvi iğtişaş ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayət kimi. Məqalə. “Ukraynanın müdafiə və təhlükəsizlik sektorunun reformasiyasının vəziyyəti və perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, T.Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti, s.365-372 (rus dilində).

2017,  Bakı, Müsəlman hüququnda cinayətin anlayışı. Tezis. “İslam həmrəyliyi ili - 2017: reallıqlar və perspektivlər”  mövzusunda Respublika elmi-metodik  konfransın materialları, s.  (rus dilində)

2017,  Kiyev. Təqsirin qarışıq forması: Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Ümumi və Xüsusi hissələlərinin problemləri. Tezis.  “Qloballaşma dövründə insanın təhlükəsizliyi: müasir hüquqi paradiqmlər” mövzusundaVII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, s. 221-223 (rus dilində)

2016, Bakı. Azərbaycan Respublikasının CM-də ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlərin sistemi. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi seriyası. Bakı, 2016, № 4, s.5-20 (rus dilində)

2016, Bakı. Cəza sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində cinayət-hüqiqi siyasət. Məqalə. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Heydər  Əliyev və Azərbaycanda  hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları.  Cild 2, s.79-87 (rus dilində).

2015,  Bakı. Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi haqqında. Məqalə. DİN-nin Polis Akademiyasının xəbərləri,  s. 100-110 (rus dilində).

2014, İrkutsk. Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyinin reformasının zərurəti haqqında. Məqalə. Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law (SCOPUS b.).  № 1, s.125-134 (rus dilində).

2014, Bakı. Cinayətlərin cinayəti: soyqırıma görə cinayət məsuliyyətinin problemləri. Məqalə. Beynəlxalq hüquq  və  inteqrasiya məsələləri,  № 1, s.290-306 (rus dilində).

2014, Surqut. Cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasının əsasları və  vasitələri. Məqalə. “Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям”, № 2, s.248-252 (rus dilində).

2014, Vaşinqton. Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətin diferensiasiyası.  Məqalə. Middle-East Journal of Scientific Research ISSN 1990-9233© IDOSI Publications, http://idosi.org/wasj/wasj29(7)2014.htm  (ingilis dilində).

2014,  Bakı. Transmilli cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası. Məqalə.  “Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri”  mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, s.63-75 (rus dilində).

2014, Bakı. Azərbaycan Respublikasının CM-in Xüsusi hissəsində cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası. Məqalə. Journal of Qafqaz University - History, Law and Political Sciences, 2014. Volume 2,  Number 1, s. 64-77  (rus dilində).

2014, Bakı. CM-nin Ümumi hissəsində cinayətlərin kateqoriyaları hüquqi-texniki üsül kimi. Məqalə. Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri, ƏN Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin elmi əsərlər məcmuəsi. № 60, s.155-166 (rus dilində).

2013, Bakı.  Azərbaycan Respublikasının  CM-in Ümumi hissəsində cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi seriyası. № 2, s.25-36 (rus dilində).

2013, Kişinöv.  Dəniz quldurluğu:  beynəlxalq  hüquqda və Azərbaycan Respublikasının  cinayət hüququnda tövsif və məsuliyyət problemləri.  Məqalə. Law and Politology. In­ternational Scientific Journal. № 23, s.12-17 (rus dilində).

2013, Bakı.  Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyində sanksiyaların sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında. Məqalə.  Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri, №  2 (7), s. 30-36 (rus dilində).

2013, Odessa. Cinayət hüququnun prinsiplərinin anlayışı və təsnifatı. Tezis.  “The Role and Place of the Police in Democratic State Formation”. V  International Scientific Conference, s.193-195 (rus dilində)

2013, Bakı. Cinayət hüququnda həvəsləndirici normalar cinayət məsuliyyətinin diferensiasiya vasitəsi kimi. Məqalə.  Beynəlxalq hüquq  və  inteqrasiya məsələləri, № 1, s.69-74 (rus dilində).

2011, Bakı. Korrupsiya cinayətlərinin anlayışı və Azərbaycan Respublikasının  CM-də onlara görə məsuliyyət məsələləri. Məqalə. Ulu öndər H.Əliyevin ad gününə və AR-nın dövlətçiliyinin bərpasının 20 iliyinə həsr olunmuş “Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları” adlı beynəlxalq konfransın materalları.1 hissə.  AMEA,s.458-465 (rus dilində).

2011, Bakı. Cinayətlərin kateqoriyalarının cinayət məsuliyyətinin yaş həddinin müəyyən edilməsində əhəmiyyəti. Məqalə.   Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi seriyası, № 4 (rus dilində).

2010, Bakı. Azərbaycan Respublikasının  cinayət hüququnda “yetkinlik yaşına çatmayanlar” anlayışı. Məqalə.  Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, № 30, s. 138-144 (rus dilində).

2010, Bakı. Beynəlxalq  dəniz quldurluğu ilə mübarizənin hüquqi, təşkili və kriminalistik üsulları. Məqalə.  Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi seriyası. № 3, s.14-22 (rus dilində).

2010, Bakı. Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyində ekstradisiyanın anlayışı və yeri. Məqalə.  Qanun. İctimai-siyasi, elmi-təcrübi hüquq jurnalı, №  9, s. 61-66 (rus dilində).

2010, Moskva. Cinayətlərin kateqoriyaları və yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinin xüsusiyyətləri. Məqalə.  Закон и право,  № 1, s.110-115 (rus dilində).

2009, Mahaçqala. Yetkinlik yaşına çatmayanlar əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı  və məsuliyyət problemləri. Məqalə.  Научное обозрение: Ежеквартальный сборник статей. Выпуск 49, s.87-92 (rus dilində).

2009, Bakı. Yetkinlik yaşına çatmayanların məsuliyyəti və cəzanın fərdiləşdirilməsinin əsas meyarları haqqında. Məqalə.   Hüquqi  dövlət və qanun. Elmi-kütləvi  aylıq jurnal, № 12, s.17-22.

2009, Moskva. Cinayətlərin kateqoriyaları və Azərbaycan Respublikasının  CM-in Xüsusi hissəsində sanksiyaların sistemi. Məqalə.  Вестник науч. изданий Московского государствен­ного  Университета МВД РФ. № 11, s.129-131 (rus dilində).

2009, Moskva. Azərbaycan Respublikasının  CM-də  dəniz quldurluğuna görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasının problemləri. Məqalə.  Право: теория и практика, № 11, s.38-41 (rus dilində).

2009, Bakı. Azərbaycanın cinayət hüququnda xuliqanlığın anlayışı və  məsuliyyət problemləri. Məqalə. “AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri”: AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi məqalələr məcmuəsi. 4-cü  buraxılış., s.155-159   (rus dilində).

2009, Bakı. Ananın yeni doğduğu uşağı qəsdən öldürülməsinə görə məsuliyyət məsələləri. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi seriyası. № 4, s.34-47 (rus dilində).

2008, Bakı. Azərbaycan Respublikasının CM-də müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətin diferensiasiyası məsələləri. Məqalə.   Beynəlxalq hüquq  və  inteqrasiya məsələləri. № 3, s.35-40  (rus dilində).

2008, Bakı. CM-nin Ümumi hissəsində cinayət törədilməsinin cinayət-hüquqi nəticələrini müəyyən edən  normaları  təkmilləşdirilməsi haqqında. Məqalə. AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış. s.326-330 (rus dilində).

2008, Bakı. Cinayətlərin kateqoriyalaşdırılması və CM-in təkmilləşdirilməsinin problemləri. Məqalə.  Qanunçuluq. İctimai-siyasi, elmi-təcrübi hüquq jurnalı. № 4, s.35-40

KİTABLAR

2019, Bakı. Cinayət hüququ. Xüsusi hissə. Dərslik, iki cilddə.
2018,  Vaşinqton. Qadın, Biznes və Hüquq: Almanax (həmmüəllif). World Bank Group,180 s. (ingilis dilində)

2017,  Bakı. Cinayət hüququnun problemləri: cinayətlərin kateqoriyaları, cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası və sanksiyaların qurulması. Monoqrafiya. “Ekoprint” nəşriy., 746 s. (rus dilində)

2016,  Vaşinqton. Qadın, Biznes və Hüquq: Almanax (həmmüəllif). International Bank for Rekonstruktion and Development / The World Bank, 264 s.  (ingilis dilində)

2015,  Kiyev. Müasir hüquq ensiklopediyası:  Ensiklopedik nəşr (həmmüəllif). “Юринкорм Интер” nəşriy., 408 s. (ukrayna dilində)

2013, Bakı. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda beynəlxalq cinayətlərə və beynəlxalq xarakterli cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası: Monoqrafiya. “Qanun” nəşriy., 264 s. (rus dilində)

2008,  Bakı. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ. Xüsusi hissə. Dərs vəsaiti. “Adioğlu” nəşriy., 182 s. (rus dilində)

2007,  Bakı. Cinayətlərin kateqoriyaları: Dərs vəsaiti. “Adiloğlu” nəşriy., 314 s.

2006, Bakı. Adam oğurluğu və adamları girov götürməyə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası: Monoqrafiya.  “Adiloğlu” nəşriy., 172 s. (rus dilində)

2006,   Bakı. Müasir beynəlxalq cinayət hüququnun problemləri: Dərs vəsaiti. “Adiloğlu” nəşriy., 128 s. (rus dilində)