Hülya Etibar qızı Əhmədova


İş telefonu:539-04-84

E-mail: ahmedova.hulya@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1995-ci il mayın 7-də Bakı şəhərində anadan olub.
  • 2012-ci idə orta məktəbi bitirib.
  • Subay

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 2012-2016-cı illərdə BDU-nun Tarix fakültəsində təhsil alıb.
  • 2017-ci ildən BDU-nun Tarix fakültəsinin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” kafedrasının magistrantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 13 iyun 2017-ci ildən BDU-nun “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi” kafedrasının laborantı vəzifəsində çalışır.