HÜQUQ FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Hüquq fakültəsinin Elmi Şurasının tərkibi:

  1. Prof.Əliyev Əmir İbrahim oğlu (sədr)
  2. Dos. Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu (sədr müavini)
  3. B.m. Nəsirov Elşad Haqverdi oğlu (elmi katib)
  4. Prof. Səmədova Şəhla Tofiq qızı
  5. Dos. Vəliyev Toğrul Tofiq oğlu
  6. Müəl.Cəfərov Həbib Rəhim oğlu
  7. Müəl. Ələsgərova Gülnaz Rafail qızı
  8. Müəl. İbrahimova Aytəkin Nazim qızı
  9. Prof.Məlikova Məsumə Fazil qızı

10.  Prof.Səməndərov Firudin Yusif oğlu

11.  Prof.Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu

12.  Prof.Qasımov Alış Məmiş oğlu

13.  Prof.Səlimov Kamil Nazim oğlu

14.  Prof.Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı

15.  Prof.Məmmədov Rüstəm Fəxrəddin oğlu

16.  Prof.Abbasova Firuzə Məmməd qızı

17.  Dos. Xələfov Elçin Abuzər oğlu

18.  Dos. Məmmədov Əlizadə Qurbanəli oğlu

19.  Prof.Əliyev Mayis Nəbi oğlu (Tədris Metodiki Şuranın sədri)

20.  Prof.Cəfərov Zahid İsa oğlu

21.  Prof.Sadıqov Əfsər İsa oğlu

22.  Dos.Şəmsizadə Rauf Əhəd oğlu

23.  Dos.Abbasova İpək Soltan qızı

24.  Dos.Vəliyev İbrahim Əli oğlu

25.  Dos.Hüseynova Könül Elman qızı

26.  Dos.Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu  (fakültə müəllim həmkarlar təşkilatının sədri)

27.  Prof.İsmayılov Xəyyam Cəbrayıl oğlu

28.  Dos.Mirzəyeva Afət Qədir qızı

29.  Dos.Əliyev Şəhriyar İbrahim oğlu

30.  Dos.Hüseynov Turqay İmamqulu oğlu (Hüquq klinikasının rəhbəri)

31.  Müəl.Rəhimov Nişat İnqilab oğlu

32.  Müəl.Ələkbərova Nigar Ələddin qızı

33.  Əsgərov Məhəmməd Ələsgər oğlu (tələbə həmkarlar təşkilatının sədri)

34.  Abdullayeva Günel Rahil qızı (tələbə elmi cəmiyyətinin  sədri)

35.  Şirinli Orxan Bəylər oğlu  (tələbə gənclər təşkilatının sədri)