Hüquq fakültəsinin Elmi Şurasının tərkibi:

 1. Prof. Əliyev Əmir İbrahim oğlu (sədr)
 2. Dos. Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu (sədr müavini)
 3. B.m. Nəsirov Elşad Haqverdi oğlu (elmi katib)
 4. Prof. Səmədova Şəhla Tofiq qızı
 5. Dos. əvəzi Vəliyev Toğrul Tofiq oğlu
 6. H.ü.f.d. Cəfərov Həbib Rəhim oğlu
 7. Dos. əvəzi İbrahimova Aytəkin Nazim qızı
 8. H.ü.f.d. Ələsgərova Gülnaz Rafail qızı
 9. Prof. Məlikova Məsumə Fazil qızı
 10. Prof. Səməndərov Firudin Yusif oğlu
 11. Prof. Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu
 12. Prof. Qasımov Alış Məmiş oğlu
 13. Prof. Səlimov Kamil Nazim oğlu
 14. Prof. Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı
 15. Prof. Məmmədov Rüstəm Fəxrəddin oğlu
 16. Prof. Abbasova Firuzə Məmməd qızı
 17. Dos. Xələfov Elçin Abuzər oğlu
 18. Dos. Məmmədov Əlizadə Qurbanəli oğlu
 19. Prof. Əliyev Mayis Nəbi oğlu (Tədris Metodiki Şuranın sədri)
 20. Prof. Cəfərov Zahid İsa oğlu
 21. Prof. Sadıqov Əfsər İsa oğlu
 22. Dos. Şəmsizadə Rauf Əhəd oğlu
 23. Dos. Abbasova İpək Soltan qızı
 24. Dos. Vəliyev İbrahim Əli oğlu
 25. Dos. Hüseynova Könül Elman qızı
 26. Dos. Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu  (fakültə müəllim həmkarlar təşkilatının sədri)
 27. Prof. İsmayılov Xəyyam Cəbrayıl oğlu
 28. Dos. Mirzəyeva Afət Qədir qızı
 29. Dos. Əliyev Şəhriyar İbrahim oğlu
 30. Dos. Hüseynov Turqay İmamqulu oğlu
 31. Müəl. Rəhimov Nişat İnqilab oğlu
 32. H.ü.f.d. Ələkbərova Nigar Ələddin qızı
 33. Əkbər Əliyev - Tələbə həmkarlar təşkilatının sədri
 34. Kənan Mədətli - Tələbə elmi cəmiyyətinin  sədri