Şəhriyar İbrahim oğlu Əliyev

BDU «Beynəlxalq ümumi hüquq» kafedrasının professor əvəzi, Hüquq üzrə elmlər doktoru

İş telefonu: (+99412) 439-10-05

Mobil: (+99450) 203-53-80

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

 • 8 iyul 1969-cu ildə Qərbi Azərbaycanın (keçmiş Ermənistan SSR) Mehri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olub;
 • 1976-1986-cı illərdə Mehri rayonu Nüvədi kənd orta məktəbində təhsil alıb;
 • 1986-1993-cü illərdə BDU-nun tarix fakültəsində, 1998-2002-ci illərdə isə BDU-nun Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 1988-1989-cu illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur;
 • Hal-hazırda BDU-nun “Beynəlxalq ümumi hüquq” kafedrasında professor əvəzi vəzifəsindədir;
 • Partiyalılığı Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur;
 • 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür;
 • Ailəlidir, beş övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI:

 • 1993-cü illdə BDU-nun tarix fakültəsini bitirərək tarixçi ixtisasına, 2002-ci ildə isə həmin Universitetin Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq fakültəsini bitirərək hüquqşünas ixtisasına yiyələnmişdir;
 • 2006-cı ildə «Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və beynəlxalq hüquqda insanın sosial hüquqları (nisbət məsələləri)» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır;
 • 2016-cı ildə “Sosial hüquqların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək hüquq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

 • 2003-2007-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetinin “Dövlət hüququ” kafedrasının müəllimi və baş müəlimi vəzifələrində çalışmışdır;
 • 2007-2011-ci illərdə BDU-nun «Beynəlxalq ümumi hüquq» kafedrasının müəllimi və baş müəllimi, 2011-2018-ci illərdə həmin kafedrada dosent əvəzi və dosent vəzifələrində çalışmışdır;
 • 2018-ci ilin iyul ayından hal-hazıra qədər BDU-nun Hüquq fakültəsinin “Beynəlxalq ümumi hüquq” kafedrasında professor əvəzi vəzifəsindədir;
 • 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikası vəkillər Kollegiyasının üzvüdür və Bakı şəhəri 1 saylı Hüquq Məsləhətxanasının vəkilidir;
 • Elmi rəhbərliyi altında 1 hüquq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiya işi müdafiə edilib, 4 fəlsəfə doktorluq işi üzrə elmi rəhbər təyin olunub;
 • Tədris etdiyi fənlər: Beynəlxalq ümumi hüquq; Beynəlxalq iqtisadi hüquq; Beynəlxalq ekologiya hüququ; Beynəlxalq ümumi hüquq və xarici ölkələrin hüquq sistemi; Mülki prosessual hüquq; Vəkillik hüququ.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Beynəlxalq hüquq;
 • İnsan hüquqları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • 2007 - Bakı (Azərbaycan), Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq – hüquqi əməkdaşlıq məsələləri» mövzusunda elmi-praktiki konfrans;
 • 2008 – Bakı (Azərbaycan), İnsan hüquqları üzrə beynəlxalq konfrans;
 • 2009 – Bakı (Azərbaycan), BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi- konfrans;
 • 2010 – Bakı (Azərbaycan), İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans;
 • 2010 - Bakı (Azərbaycan), Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq konfrans;
 • 2010 - Bakı (Azərbaycan), “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əmək­daşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzu­sun­da elmi-praktiki konfrans;
 • 2013 - Bakı (Azərbaycan), 10 dekabr beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2015 - Bakı (Azərbaycan), Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2016 – İstanbul (Türkiyə), Beynəlxalq Hüquq Konfransı;
 • 2017 – Strasburq (Fransa), Beynəlxalq Seminar;
 • 2017 – Ankara (Türkiyə), Beynəlxalq Seminar;
 • 2017 – Bakı (Azərbaycan), Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2018 –Bakı (Azərbaycan), Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma VI Beynəlxalq konfransı (COIA-2018).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 1. Müasir beynəlxalq hüquqda diplomatik müdafiə. Qanun (ictimai-siyasi, elmi hüquq jurnalı), 2001, № 11-12 (91-92), s. 29-31.
 2. Sosial hüquqların meydana gəlmə və inkişaf tarixi. Azərbycan Hüquq Jurnalı, 2004, № 4 (11) s.134-143.
 3. Общая характеристика международных актов о правах человека в сфере социального обеспечения. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 10-cu buraxılış, elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı,  2004, s. 526-535.
 4. Sosial hüquqlar və BMT (BMT–nin 60 illiyinə həsr olunur.) Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 13-cü buraxılış, elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2005, s. 490-497.
 5. Sosial hüquqların cəmiyyətdə rolu, mahiyyəti və əhəmiyyəti. Azərbycan Hüquq Jurnalı, 2005, № 1/2 (12/13), s.144-153.
 6. Sosial dövlət: anlayışı, əsas xüsusiyyətləri, meydana gəlməsi və inkişaf tarixi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №1 (01), s. 23-32.
 7. Sosial hüquqlar beynəlxalq hüquq institutu kimi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №2 (02), s.48-53.

10.  Xarici dövlətlərin qanunvericiliklərində əsas sosial hüquqların ümumi xarakteristikası. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, №1 (05), s. 42-57.

11.  Qədim Azərbaycanda insan hüquqlarının yaranma və inkişaf tarixindən. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 15-ci buraxılış, elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2006, s. 86-94.

12.  Sosial hüquqlar sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi: formalaşması, əsas xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri. Azərbaycan Hüquq Jurnalı, 2006, №1, s.168-179.

13.  Sosial hüquqların təminatı və müdafiəsi məsələlərinin MDB çərçivəsində həlli: problemlər və perspektivlər. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, №3 (07), s.14-26.

14.  İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq–hüquqi nəzarət. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, №4 (08), s.15-23.

15.  İnsan hüquqlarının beynəlxalq və dövlətdaxili müdafiə mexanizmi kimi İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) İnstitutunun fəaliyyəti. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, №1 (09), s.33-45.

16.  Sosial hüquqların müdafiəsi sahəsində Konstitusiya Məhkəməsinin rolu: təcrübə və meyllər. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, №2 (10), s.58-70.

17.  Sosial-iqtisadi hüquqların ABŞ-nın konstitusiya sistemində yeri və əhəmiyyəti məsələsi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, № 3-4 (11-12), s.41-48.

18.  MDB dövlətlərinin sosial qanunvericiliklərinin ümumi xarakteristikası və müqayisəli təhlili. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, elmi məqalələr məcmuəsi, 19–cu buraxılış, Bakı 2007, s.538-548.

19.  Avropa sosial xartiyası və sosial hüquqların təminat sistemi. «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq – hüquqi əməkdaşlıq məsələləri» mövzusunda elmi-praktiki konfrans proqramı. BDU – 2007 s.151-158.

20.  Sosial müdafiə sistemlərinin Avropa ittifaqı çərçivəsində nəzəri və praktiki əsasları. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2008, № 1-2 (13-14), s.32-38.

21.  Avropa Birliyinin sosial siyasətinin inkişaf mərhələləri: problemlər və perspektivlər. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2008, № 3 (15), s. 5-15.

22.  Qloballaşma kontekstində sosial-iqtisadi hüquqların müdafiəsi və inkişafı problemi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2008, № 4 (16), s. 26-36.

23.  Sosial hüquqların beynəlxalq müdafiə mexanizmləri və bu sahədə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2009, № 1 (17), s. 29-41.

24.  Avropa İttifaqının vahid sosial siyasətinin formalaşmasının hüquqi əsasları və tənzim­lənmə mexanizmləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2009, № 2 (18), s. 5-16.

25.  Əməyin beynəlxalq-hüquqi tənzimlən­məsinin əsas prinsip­lərindən biri kimi azad iş seçimi hüququnun normativ əsasları. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2009, № 3 (19), s. 31-37.

26.  Sosial hüquqlar sistemində işsizlikdən müdafiə hüququ. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2009, № 4 (20), s.16-24.

27.  İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası çərçiv­əsində sosial hüquq­ların müdafiəsi (İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin praktikası). Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurucu­luğunun aktual problemləri, elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı 2009, s. 488-493.

28.  Sosial hüquqların həyata keçirilməsi və müdafiəsi sahəsində beynəlxalq nəzarət mexanizmlərinin yaranması və fəaliyyət istiqamətləri. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı 2009, s. 467-473.

29.  Layiqli həyat hüququ. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər), Bakı 2009, s. 274-276.

30.  İnsan hüquqlarının təsnifatı baxımından kollektiv hüquqların mahiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər), Bakı 2009, s. 276-278. (həmmüəllif G.A.Xasayeva).

31.  Ahılların sosial müda­fiəsi sosial siyasətin mühüm istiqaməti kimi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir prob­lemləri” II Beynəlxalq konfrans tezisləri, Bakı-2010. s. 278-280.

32.  Европейская Социальная Хартия как источних между­народных обязатель­ств Азербайджанской Республики. Науковı читання, КИIВ -2010.c. 74-81.

33.  Sosial sığorta sistemi: tarixi aspektlər və müasir vəziyyət. “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əmək­daşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzu­sun­da 06-07 may 2010–cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2010. s. 140-146.

34.  Место социaльных прав в системе прав человека и их основные специфические особенности. Вопросы гуманитарных наук. Mосква, 2010, с. 166-171.

35.  Sosial hüquqlar sistemində ədalətli və əlverişli əmək şəraiti hüququnun mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri. Nəqliyyat hüququ, 2010, s. 82-93.

36.  Sosial təminat hüququnun təşəkkül tapması və inkişaf perspektivləri: yeni yanaşmalar. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2010, №1 (21), s. 17-31.

37.  Analıq hüququ (analığın qorunması): beynəlxalq və milli təcrübə. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2010, № 2 (22), s. 5-14.

38.  Mənzil hüququnun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və mənzil məsələlərinin Azərbaycan Respublikasında reallaşma yolları: reallıqlar və problemlər. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2010, № 3 (23), s. 12-22.

39.  Sosial müdafiə hüququ. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Bakı 2010/01, s. 96-104.

40.  İnkişaf hüququ: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2011, № 1 (25),  s.10-18.

41.  Международно-правовые стандарты в сфере охраны здоровья и степень их реализации. Наука I правоохрана Киiв 2011, №4(14), с.38-46.

42.  Təhlükəsiz əmək şəraiti hüququnun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və dövlətdaxili qanunvericilik. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2011, № 3(27), s.22-31.

43.  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində ödənişsiz hüquqi yardım və onun reallaşma problemləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Məruzələr, 2012, № 6, s. 145-152.

44.  Bərabər dəyərli əməyə görə bərabər əmək haqqı prinsipinin normativ hüquqi tənzimlənməsinin beynəlxalq və milli hüquqi əsasları. 10 dekabr beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. Bakı, 2013, s. 203-204.

45.  The mechanism of control of finance and currency of the international monetary fund. International scientific journal Law and Politology, №24, 2013, s.21-26 (həmmüəllif L.R.Fərzəliyeva).

46.  Həmkarlar ittifaqları hüququ. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2013,№ 2(34), s.61-69.

47.  Ailənin sosial müdafiəsi. Beynəxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2013, №3 (35), s.82-89.

48.  Qadınların sosial müdafiə hüququ. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “H.Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 2 cilddə, I cild. Bakı, 2015, s. 26-30.

49.  İstirahət hüququ. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin ana­dan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “H.Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzu­sunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları. 2 cilddə, I cild. Bakı 2015, s. 51-57.

50.  Tətil hüququ.  Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “H.Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları. 2 cilddə, I cild. Bakı, 2015, s. 115-119 (həmmüəllif Ə.Q.Məmmədov).

51.  Amerika Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində sosial hüquqların müdafiəsi. Nəqliyyat hüququ,  2015, № 4, s. 132-140.

52.  Afrika regionu çərçivəsində sosial hüquqların hüquqi tənzimlənməsi məsələləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2015,№ 1(41), s.41-48.

53.  Asiya regionunda sosial hüquqların müdafiəsi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2015,№ 3(43), s.18-26.

54.  Право на социальное обеспечение: содержание и особенности. Науч­ные труды Национального Авиационного Университета. Серия: Юри­дический Вестник «Воздушное и космическое право», 2016, № 4 (41), с. 24-32.

55.  Место социальных прав в системе прав человека: проблемы междуна­родно-правового регулирования. Наука і правоохорона. Киев, 2016, № 3, с. 146-152.

56.  Sosial hüquqların təminatı sahəsində beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı nisbət məsələləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Sosial-siyasi elmlər seriyası), 2016, №1, s. 50-57.

57.  Sosial hüquqların beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi zəruriliyi: nəzəri və praktiki problemlər. “Qanun” elmi-hüquq jurnalı. 2016, № 12(266). s. 18-24.

58.  The right to social security in legislation of the republic of Azerbaijan and international law: the state and prospects of development. Journal of Scientific Research and Development. Nigeria. 2017, №1. s. 39-45.

59.  Sosial hüquqların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin mənbələri və prinsipləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Sosial-siyasi elmlər seriyası), 2016, №2. s.67-73.

60.  National Mechanisms For Ensuring Social Rights. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2017, №3. s. 95-107.

61.  Право на социальное обеспечение в законодательстве Азербайджанской Республики и в международном праве: состояние и перспективы развития. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 2 cilddə. I cild. Bakı, 1-2 iyun. 2017, s.102-114 (həmmüəllif: R.M.Valeyev).

62.  Electronic management of litigation based on database. Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, Azerbaijan, July 11-13, 2018.Vol. II, s.292-295 (həmmüəllif N.İ.Vəliyeva).

KİTABLARI:

 • İnsan hüquqları. E.A.Lu­ka­şevanın redaktəsi ilə. Tərcüməçi Ş.İ.Əliyev. Bakı 2005. 572 s.
 • İnsan hüquqları sistemində sosial hüquqlar (nəzəri və praktiki məsələlər). Dərs vəsaiti. Bakı, 2008, 350 s.
 • Vəkillik hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, 2012. 379 s.
 • Müasir beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda sosial hüquqlarin müdafiəsinin nəzəri və praktiki problemləri. Monoqrafiya. Bakı, 2015. 311 s.
 • Mülki prosessual hüquq (metodik vəsait). Bakı, 2015. (həmmüəllif E.A.Xələfov).
 • Beynəlxalq ümumi hüquq (ümumi hissə). Dərslik. Bakı 2018, 420 s.(həmmüəlliflər: R.F.Məmmədov; Ə.İ.Əliyev; Ə.İ.Sadıqov; A.A.Məhərrəmov; R.K.Məmmədov; Z.Ə.Axundova; H.A.Qasımova; M.Y.Məhərrəmova; Ə.Q.Məmmədov; T.İ.Hüseynov; N.H.Mehdiyev).