Jalə İmran qızı Məmmədova


Telefon nömrəsi:+(994)4391005

e-mail:[email protected]

İngilis, rus, azərbaycan və türk dillərini bilir.

Şəxsi məlumat


07.10.1984-cü ildə Bakıda doğulub

2001-ci ildə Bakıda 23 saylı məktəbi bitirmişdir

2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi-bakalavr pilləsi) BDU-nu bitirmişdir

2007-ci ildə BDU-nun (Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi-magistratura pilləsi)

2008-ci ildə BDU-nun (Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi) dissertantura daxil olmuşdur.

2009-cu ildən BDU-nun İctimaiyyət hüququ kafedrasının müəllimidir (Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi).

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-ci ildə bakalavr, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi

2007-ci ildə maqistr, BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi

2011-ci ildən hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Beynəlxalq ümumi hüquq

1. Qloballaşma və insan hüquqları dövri. Nəqliyyat hüququ jurnalı. 2008.№3. s.31-44.

  1. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətində yeni tendensiyalar. Qanun. 2009. № 6. S. 51-62.
  2. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşma və yeni inkişaf tendensiyaları.Dirçəliş-XX əsr. 2010. S.41-47.
  3. Реформа системы ООН и международное  право. 2011. Nəqliyyat Qanunu. 2012.№ 2. С.30-36.
  4. Правовые аспекты борьбы с терроризмом и Совет Безопасности ООН.Nəqliyyat hüququ. 2012. № 4. С.21-28.
  5. Усовершенствование норм Устава ООН по предотвращению вооружен­ных конфликтов как веление времени. AMEA-nin  Elmi xəbərləri. 2016-ci il. S.41-45.
  6. Теоретические вопросы нормообразующей деятельности междуна­род­ных организаций системы ООН.Qanun.  2017. № 2. С.19-27.
  7. Международно-правовое сотрудничество Азербайджанской Республи­ки  и Организации Объединенных Наций. Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkir oğlu professor Murtuz Ələsgərovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları toplusu. 2018. BDU,  14 s.