Kafedra xəbərləri

Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların (magistrlərin) elmi-tədqiqat işləri (konfransda iştirakı)

 

     Cinayət prosesi kafedrası üzrə elmi-tələbə dərnək fəaliyyət göstərir. 2008-ci ilin may  ayının  7-də   magistratura  pilləsinin əyani və qiyabi şöbəsinin  1 və 2  kurs magistrantları  nəzərdə tutulan Ümummilli liderimiz  H.ƏLİYEVİN anadan olmasının 85-ci illik yubileyinə  həsr olunmuş  «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda Hüquq fakültəsinin müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci Elmi-praktik konfransının «Cinayət hüququ, Cinayət prosesi,  Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası» ixtisası üzrə Cinayət prosesi kafedrasında məruzələrin dinlənilməsi və  konfransda  iştirak etmək üçün aşağıdakı mövzularda tezislərini  təqdim etmişlər:

           

 • Ağayev Mətləb Rəfael o. – «Cinayət təqibi zamanı zərər çəkmiş şəxsin hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı yaranan problemlər»
 • Abıyev İsmakyıl Rahib o. – «İbtidai istintaq zamanı toplanmış sübutların məhkəmə istintaqı mərhələsində qiymətldəndirilməsinin xüsusiyyətləri»
 • Qüdrətov Mikayıl Fəxrəddin o. –«Dokazıvanie v uqolovnom proüesse»
 • Hüseynov Səbuhi İlham o. – «Prosessual məcburiyyətin tədbirlərinin anlayışı, mahmiyyəti və əhəmiyyəti»
 • Muradov Rüfət Yaşar o. – «Birinci instansiya məhkəməsində işlərə baxarkən hakimin daxili inamı»
 • Mirzəyev Vasif Sücayət o. – «Obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi sübutetmənin məqsədi kimi»
 • Həsənzadə Gülsüm Oqtay qızı – «Cinayət prosesində sübutetmənin bəzi məsələləri»
 • Quliyev Elxan Ağalar o. – «Cinayət prosesində müdafiə funksiyasının həyata keçirilməsinin aktual problemləri»
 • Abıyev İsmakyıl Rahib o. – «Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində məhkəməyədək icraatın  və məhkəmə istintaqının qarşılıqlı əlaqəsi»
 • Qarayev Emil Maqsud o. – «Sübutetmə subyektləri sübutetmə vəzifəsinin subyektləri»
 • Cavadov Səbuhi Əhəd o. – «Məhkəməyədək icraat mərhələsində insan hüquq azadlıqlarının təmin olunmasında məhkəməninq rolu»

Yuxarıda  adları qeyd olunan magistantların konfransda fəal iştirak

etmələrini məruzələrinin nəzəri təcrübi əhəmiyyətini nəzərə alaraq onların barəsində  müvafiq həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunması barədə rektorluq qarşısında vəsatət qaldırıldı.

Kafedranın  baş müəllimi  Atakişi Abbas Musa oğlu 11 dekabr 2008-ci ildə ATƏT-in Avropa Məhkəməsinin  «Beynəlxalq standartların tətbiqi strateji insan hüquqları üzrə məhkəmə işləri» mövzusunda keçirilmiş Konfransda iştirak etmişdir.

Həmçinin, baş müəllim Atakişi Abbas Musa oğlu  2008-ci ilin aprel ayında Avropa Şurası ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin «Avropa Məhkəməsinin qərarlarının Milli  Hüquq sisteminin inkişafına təsiri» mövzusunda keçirilmiş Konfransda iştirak etmişdir.

Baş müəllim Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu  2008-ci ilin iyun ayında Ombudsmanın «Azərbaycan Respublikasında penetensiar cəza çəkmənin təkmilləşdirilməsi» mövzusunda keçirilmiş Konfransda «Обеспечение прав и реабилитации граждан ортбывающих наказание iştirak  etmişdir.

Kafedranın dosent əvəzi  Xəlilov Cabir Zahid oğlu  ABA-SEELİ Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası AR Ədliyyə Nazirliyi  tərəfindən keçirilmiş «Azərbaycan Respublikasının  andlı iclasçıların məhkəmədə iştirakının reallaşdırılması» mövzusunda keçirilmiş Konfransda iştirak etmişdir.