Kafedralar

1. Konstitusiya hüququ kafedrası

2. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi akfedrası

3. Mülki hüquq kafedrası

4. Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrası

5. Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası

6. Cinayət prosesi kafedrası

7.Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası

8. Əmək və ekologiya hüququ kafedrası

9. Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası

10. Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası

11. İnsan hüquqları və informasiya hüququ kafedrası