KAFEDRANIN MÜƏLLİM HEYƏTİ

Kafedranın müəllim heyəti:
Qasımov Alış Məmiş o. – h.e.d., professor, prof., kafedra müdiri;

Əliyev Mayıs Nəbi o. – h.e.d., professor;

Cəfərov Zahid İsa o. – h.e.d., professor ;

Əliyev Mahir Oqtay o. – müəllim;

Ələsgərova Lalə Hacıbala q. – 0,5 şt. müəllim;

Hüseynov Əbülfəz İbrahim o.- h.ü.f.d., dos;
Əkbərli Ülkər Asif q. - h.ü.f.d., 0,5 şt. müəllim;
Əliyeva Fəridə Məhəmmədəli q.- böyük laborant