KAFEDRANIN MÜƏLLİM HEYƏTİ

Kafedranın müəllim heyəti:
Məlikova Məsumə Fazil qızı – kafedra müdiri, AMEA-nın müxbir üzvi; h.e.d. professor, əməkdar hüquqşünas;
Nəbiyev Elbəy Qara oğlu – h.e.n., dosent;
Səmədov Mehman Novruzəli oğlu – h.e.n., dosent əvəzi;
İsmayılov Xəyyam Cəbrayıl oğlu – h.e.n., dosent;
Seyidov Fərrux Ənvər oğlu – 0,5 ştat müəllim;
Əliyev Tuqay Zakir o. – h.e.n., 0,5 ştat müəllim;
Zeynalova Təranə Kamil q. – baş laborant;
Əzimov Zaur Nəriman o. - h.ü.f.d., dosent
Əhmədova Hülya Etibar q. - laborant