KAFEDRANIN MÜƏLLİMLƏRİ

Kafedranın müəllimləri:
Abbasova Firuzə Məmməd q. – h.e.d., professor; kafedra müdiri
Xəlilov Cabir Zahid o. – h.e.n. dosent;
Qəfərov Midhəd Seyidəhməd o. – h.e.n. dosent;
Qasımova Mədinə Ağasəlim q. – h.e.n. dosent;
Cəfərov Qəhrəman Vaqif o. – h.e.n. dosent;
Atakişiyev Abbas Musa o. – baş müəllim;
Rüstəmov Rauf Hüseyn o. – baş müəllim, kaf. müd. müavini;
Hüseynova Könül Elman q. – müəllim;
Qasımov Ərəstun Əliyar o. – müəllim;

Sadıqova Sevinc Vaqif o. – baş laborant;