KAFEDRANIN NƏŞRLƏRİ

NƏŞRLƏR

2002/2003- tədris ilində kafedra üzrə - 1 monoqrafiya, 26 məqalə, 12 proqram dərc olunmuşdur.

2003/2004- tədris ilində kafedra üzrə - 1 dərslik, 21 məqalə, 6 proqram dərc olunmuşdur.

2004/2005-ci tədris ilində kafedra üzrə - 15 məqalə, 10 proqram dərc olumuşdur.

2005/2006- tədris ilində kafedra üzrə - 1 dərs vəsaiti, 1 kommentariya, 1 kitab, 19 məqalə, 1 tezis (Rusiyada), 12 proqram dərc olunmuşdur.

2006/2007-ci tədris ilində kafedra üzrə- 2 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 kommentariya, 34 məqalə, 3 tezis, 7 proqram dərc olunmuşdur.

2007/2008-ci tədris ilində kafedra üzrə 52 məqalə , 2 proqram, 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 10 tezis