KAFEDRANIN NƏŞRLƏRİ

KAFEDRANIN NƏŞRLƏRİ

Səlimov Kamil - Axtarış-əməliyyat fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti, 2008)
Səlimov Kamil - Penitensiar xidmətin istehsal sahəsi (cari müddəalar və islahatlar) (monoqrafiya, 2008)
Səlimov Kamil - Axtarış-əməliyyat sistemində psixoloji məlumatın tətbiqinin bəzi xüsusiyyətləri (Dərslik, 2008)
Səlimov Kamil - Sifarişli qətllərin araşdırılmasında kriminalistik metodun əsasları (dərslik, 2004)
Səlimov Kamil - Cinayət prosesi və kriminalistika (kitab, 2006)
Səlimov Kamil - ABŞ-ın mühakimə üsulu sisteminin təşkili və fəaliyyətinin xüsusiyyətləri (dərs vəsaiti, 2006)
Kamilə Sarıcalinskaya - Kriminalistikanın cinayət –prosessual qanunvericiliyin inkişafına təsir imkanlarına dair 2008
Kamilə Sarıcalinskaya - Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dair bəzi məsələlər 2005
Kamilə Sarıcalinskaya - Hüquq(ikinci ali təhsil) fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (həmmüəllifliklə)2003
İpək Abbasova - “Ayrı-ayrı növ cinayətlərin istintaqının taktiki və metodiki problemləri” kursu üzrə metodik göstərişlər 2003
İpək Abbasova - «Cinayət-axtarış hüququnun əsasları» kursu üzrə metodik göstərişlər (həmmüəllifliklə) 2003
Rasim Mirzəzadə - Məhkəmə fotoqrafiyasının metodları. Monoqrafiya. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Bakı, 2002.
Rasim Mirzəzadə - Kriminalistik fotoqrafiyanın üsulları. Dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, 2004.
Rasim Mirzəzadə - Məhkəmə fotoqrafiyası şəkillərinin sübuti əhəmiyyəti haqqında. ADU-nun elmi əsərləri. Bakı,1977,NQİ.
Rasim Mirzəzadə - Cinayət işinə əlavə edilən fotoşəkillərin prosessual rəsmiləşdirilməsi haqqında. ADU-nun elmi əsərləri. Bakı, 1978, №2.
Rasim Mirzəzadə - İstintaq hərəkətləri aparılarkən fotoqrafiyadan istifadə olunmasının qanunvericilikdə təsbiti. ADU-nun elmi əsərləri. Bakı, 1979, №1.
Rəna Qulieva - Криминалистическая характеристика краж 2008,
Rəna Qulieva - Криминалистическое моделирование 2005,
Rəna Qulieva - Криминалистическая ситуалогия2004,
Rəna Qulieva - Криминалистическое прогнозирование2004,
Rəna Qulieva - Использование компьютерных программ в правоохранительных органах 2003,
Rəna Qulieva - Преодоление противодействия расследованию организованных преступных сообществ 2001,