Kafedranın elmi işləri

2009- 2011 - ci illər  üçün  Cinayət prosesi kafedrası üzrə  elmi-tədqiqat işlərinin

P L A N I

 

MÖVZU: «CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARLARININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINİN MİLLİ CİNAYƏT-PROSESSUAL QANUNVERİCİLİYİNİN İNKİŞAFININ  NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ MƏSƏLƏLƏRİ»

 

 

İş 1: Məhkəmə baxışı zamanı çəkişmə - Dos. Abbasova Firuzə Məmməd qızı   

İş 2: Çəkişmə zamanı təqsirsizlik prezumpsiyası təqsirləndirilən şəxsin hüquqları və qanuni marağının təminatçısı kimi - Dos. Abbasova Firuzə Məmməd qızı

İş 3: Cinayət prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərində  çəkişmə problemləri - Dos. Abbasova Firuzə Məmməd   qızı

 

İş 1: Məhkəmə baxışında müdafiə funksiyası Dos. - Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu

İş 2: Məhkəmə baxışında iştirak edən digər şəxslər və onların hüquqi vəziyyəti - Dos.  Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu

İş 3: İbtidai araşdırmanın ümumi şərtləri Dos. - Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu

 

İş 1: Apellyasiya şikayətinə və ya apellyasiya protestinə baxılması qaydası - Dos. əv.Xəlilov Cabir Zahid oğlu

İş 2: Apellyasiya Məhkəməsinin çıxardığı hökm və yekun qərarların növləri - Dos. əv.Xəlilov Cabir Zahid oğlu

İş 3: Apellyasiya məhkəməsi tərəfindən çıxarılan qərarlardan şikayətin verilməsi qaydası - Dos. əv. Xəlilov Cabir Zahid oğlu

 

İş 1: Vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində fəaliyyətinə xitam verilməsinin aspektləri - Dos. Rəhimov Elmar Eldar oğlu

İş 2: Vurulmuş ziyanın ödənilməsi, kompensasiya tələb edilməsi üzrə müdafiəçinin şəxsə hüquqi yardımı - Dos. Rəhimov Elmar Eldar oğlu

İş 3: Məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsində vəkilin  iştirakının xüsusiyyətləri - Dos. Rəhimov Elmar Eldar oğlu

 

İş 1: Cinayət prosesi prinsipləri sisteminin təkmilləşdirilməsi - Dos. əv. Qasımova Mədinə Ağasəlim qızı

İş 2: Aşkarlıq prinsipinin tətbiq edilməsinin  praktiki aspektləri - Dos. əv. Qasımova Mədinə Ağasəlim qızı

İş 3: Cinayət prosesində təqsirsizlik prezumpsiyası - Dos. əv. Qasımova Mədinə Ağasəlim qızı

 

İş 1: Məhkəmə hökmünün dəyişdirilməsinin əsasları - Dos.əv.Cəfərov Qəhrəman Vaqif oğlu

İş 2: Hökmün preyudisiallığı - Dos.əv.Cəfərov Qəhrəman Vaqif oğlu

İş 3: Hökmün stabilliyi - Dos.əv.Cəfərov Qəhrəman Vaqif oğlu

 

İş 1: Məhkəmənin hazırlıq mərhələsində mümkün olan sübutlar haqqında - H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı

İş 2: Məhkəmə baxışı mərhələsində sübutların mümkünlüyü haqqında məsələnin həll edilməsi - H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı

İş 3: Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələrinin sübut  kimi istifadə edilməsi zamanı meydana çıxan problemlər - H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı

 

İş 1: Andlılar  məhkəməsində məhkəmə çıxışlarının aparılmasının xüsusiyyətləri - H.e.n.Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu

İş 2: Təqsirləndirilən şəxsin son sözünün  ədalət mühakiməsi vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin əhəmiyyəti - H.e.n.Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu

İş 3: Cinayət işi başlama ilə əlaqədar meydana çıxan məsələlər - H.e.n.Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu

 

İş 1: Çəkişmə prosesində sübutetmə zamanı qanun pozuntularına yol verilməzliyinin təmin edilməsi - Baş müəl.Atakişi Abbas Musa oğlu

İş 2: Çəkişmə prosesində sübutetmənin səmərəliliyinin artırılmasının hüquqi və tətbiqi problemləri - Baş müəl.Atakişi Abbas Musa oğlu

İş 3: Cinayət mühakimə icraatında  məcburetmə vasitələrinin tətbiqi zamanı cinayət mühakimə iştirakçılarının hüquqlarının təmini problemləri - Baş müəl.Atakişi Abbas Musa oğlu

 

İş 1: Cinayət mühakimə icraatında məcburetmə vasitələrinin tətbiqinin nəzəri və praktiki aspektləri və onların təkmilləşdirilməsi aspektləri - b.m.Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu

İş 2: Dünya hüquq mühafizə sistemləri və qloballaşma -  b.m.Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu

İş 3: Cinayət-prosessual qanunvericiliyinin on illik  tətbiqi prosesində sübutetmənin  inkişafı və  qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri -  b.m.Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu