Kafedranın son illərdəki elmi nəşrləri:

Səməndərov F.Y. Cinayətin subyektiv cəhəti. Monoqrafiya. Bakı, 1989.

Səməndərov F.Y. Hüquqi şüur və cinayət hüquq yaradıcılığı. Monoqrafiya. Bakı, 1996.

Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnda cəzanın sosial psixoloji problemləri. Monoqrafiya. Bakı, 1999.

Eyvazov Ə.X. Cinayət-hüquqi sanksiyaların effektivliyinin nəzəri problemləri. Monoqrafiya. Bakı, 1999.

Ağayev İ.B. Residiv cinayətlər çoxluğu sistemində (rus dilində). Monoqrafiya. Мoskva, 2002.

Ağayev İ.B. Cinayətlərin məcmuyu: anlayışı, növləri və cəzalandırılması (rus dilində). Monoqrafiya. Мoskva, 2003.

Ağayev İ.B. Cinayət hüququnda təkrarlıq problemi (rus dilində). Monoqrafiya. Мoskva, 2004.

Xudiyev N.N. Təkrar qəsdən adam öldürmə cinayətləri. Monoqrafiya. Bakı, 2004.

Səmədova Ş.T. Adam oğuluğu və adamları girov götürmə cinayətlərinə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası (rus dilində). Monoqrafiya. Bakı, 2006.

Nəzərova K.O. Cinayət hüququnda xüsusi subyekt (rus dilində). Monoqrafiya. Bakı, 1999, 2007.

Rzayeva S.N. Amnistiya və əfvetmə. Monoqrafiya. Bakı, 2009.

Muradov E.İ. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində cəzanı yüngülləşdirən hallar. Qanun, nəzəriyyə və praktika. Monoqrafiya. Bakı, 2010.

Səmədova Ş.T. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda beynəlxalq cinayətlərə və beynəlxalq xarakterli cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası (rus dilində). Monoqrafiya. Bakı, 2013.

Səmədova Ş.T. Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətin diferensiasiyası (ingilis dilində). SCOPUS və Web of Science bazası.  Vaşinqton, 2014.

Səmədova Ş.T. Müasir hüquq ensiklopediyası (ukrayna dilində). Kiyev, 2015.

Ağayev İ.B. Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində cinayətlər çoxluğunun problemləri (ingilis dilində). Monoqrafiya. Leypsiq, 2016.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası (prof. F.Y.Səməndərov redaktəsi ilə). Bakı, 2001-2016.

Səmədova Ş.T. Qadın, Biznes və Hüquq (ingilis dilində). Almanax. Vaşinqton, 2016.

Ağayev İ.B. Rus cinayət hüququ (rus dilində). Monoqrafiya. Leypsiq, 2017.

Ağayev İ.B. Rus penitensiar hüququ (rus dilində). Monoqrafiya. Leypsiq, 2018.

Aslanov O.R. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri. Monoqrafiya. Bakı, 2018.

Səmədova Ş.T. Azərbaycan Respublikasının  cinayət qanunvericiliyinin reformasının zərurəti haqqında (rus dilində). SCOPUS və Web of Science bazası. İrkutsk.