Kafedranın xəbərləri

Kafedranın xəbərləri

 

   Kafedranın  professoru  İmanlı  M.N. aprel  ayının 28-dən  may  ayın 2-dək  Nijniy  Novqorod  şəh. keçirilən  «Cinayət  hüququ    onun  qədim    müasir  inkişafı» mövzusunda    Beynəlxalq  Konfransda  məruzə  ilə  çıxış  edib.

2008-ci  ilin  dekabr  ayının  3-dən  6-dək  prof. İmanlı  M.N.  M.V.Lomonosov  adına  Moskva  Dövlət  Universitetində  keçirilən Beynəlxalq  Konfransda    məruzə  ilə  çıxış  edib .  Rusiya  Hüquq  Elmlər  Akademiyasının  Elmi  Şurasının  qərarə  ilə  İmanlı  Məhəmməd  Nağı  oğlu həmin  Akademiyanın  həqiqi  üzvü  seçilib.

16 – 17  oktyabr  2008-ci il  Yunanıstanın   Mikonos  şəhərində «Avropa  Birliyinin  hüquqşunaslarının»  Elmi  Konfransı  keçirilmişdir. Kafedranın  müəllimi  Adil Qabil  oqlı  Kərimli  həmin  konfransda  iştirak  etmişdir.

10 – 13  dekabr 2008-ci  ildə  İtaliyanın  Florensiya  şəh.   «Hüquqi  bilik    informasiya  sistemi dair»  Beynəlxalq  KonfransJURİX 08   keçirilmişdir  Həmin  Konfransda  kafedranın  müəllimi h.e.n. A.Q.Kərimli iştirak  edib.