Leyla Fəqani qızı Fardilon

Leyla Fəqani qızı Fardilon, h.ü.f.d.

İnsan Hüquqları və informasiya hüququ kafedrasının müəllimi

E-mail:
[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1989-cu ildə Tatarıstan MR Kazan şəhərində anadan olub;
 • 2007-ci ildə Bakı şəhəri 6 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 2007-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında təhsil alıb.
 • 2011-2014-cü illərdə  Bakı Dövlət Universitetinin cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası magistraturasını bitirib.
 • Bakı Dövlət Universitetinin İnsan hüquqları və informasiya hüququ kafedrasının müəllimidir;
 • 2011-2014-cü illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsinin dekan müavini işləyib.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına 692 balla Siyasi İdarəetmə fakültəsinə daxil olmuş və 2011-ci ildə bakalavr təhsil pilləsini, 2014-cü ildə isə magistratura təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014-2017-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin doktorantı olmuşdur. 2017-ci ildə “Mülki aviasiyanın antiterror müdafiyəsinin təmin edilməsinin beynəlxalq-hüquqi aspektlər” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2011-2013 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Sosial İnkişaf İdarəsi, hüquqşünas;
 • 2013-2014 Legcon Group, hüquqşünas;
 • 2014-2017 Heydər Əliyev Fondu, mütəxəssis
 • 2017 – h/h, müəllim, Bakı Dövlət Universitetinin İnsan Hüquqları və informasiya hüququ fakültəsi
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Cinayət hüququ;
 • Məhkəmə ekspertizası;
 • Terrorizmlə mübarizə;
 • İnsan hüquqları;
 • Beynəlxalq hüquq.
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Важность Пекинской конвенции о борьбе с незаконными актами в обеспечении международной авиационной безопасности // «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми», 2017, Том 2, с. 226-229
2. Правовые основы борьбы с воздушным терроризмом в Европейском союзе // International scientific journal "Law and Politology", 2016, №34, с. 25-32
3. Сравнительный анализ законодательства Азербайджанской Республики и зарубежных стран по обеспечению антитеррористической защищенности гражданской авиации // Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi. Azərbaycan xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu»  mövzusunda konfrans,2016, Cild 1, c.16-20
4. Обеспечение антитеррористической защищенности гражданской авиации в рамках  СНГ // Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2016, № 43, c.107-119
5. Участие Азербайджана в деятелности по обеспечению антитеррористической защищенности гражданской авиации // Наука и правоохрана, 2015, №3 (29)
6. Борьба с терроризмом в рамках организации по безопасности и сотрудничеству в Европе // Bakı Universitetinin xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, 2015, № 2
7. Институционные средства борьбы с воздушным терроризмом в Европейском союзе // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri", 2015, №4 (44), c. 54-66
8. Институционые основы антитеррористической защищенности гражданской авиации в рамках ООН // Nəqliyyat hüququ, 2015, № 2, c. 123-137
9. Роль ИКАО в обеспечении антитеррористической защищенности гражданской авиации // Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi. Azərbaycan xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 2015, Cild 1, c.196-204
10. Правовые основы антитеррористической защищенности гражданской авиации в рамках ООН // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri", 2014,  №3 (39), c.78-85