Əlibəyli Qulamhüseyn Surxay oğlu

Konstitusiya hüququ kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu:+(994)12-5390312

E-mail: g_alibeyli@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958-ci ildə Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndində anadan olub. 1965-1975-ci illərdə Köhnə Alvadı kənd orta məktəbində təhsil alıb və oranı qızıl medalla bitirib.

Ailəlidir, 4 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1981-ci ildə ADU (hazırda BDU)-nun hüquq fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1981-1985-ci illərdə ADU (hazırda BDU)-nun „Dövlət hüququ“ (hazırda «Konstitusiya hüququ») kafedrasında aspirant olub. Hazırda həmin kafedranın baş müəllimidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-cü  ildən BDU (ADU)-nun hüquq fakultəsinin”Konstitusiya hüququ” (“Dövlət Hüququ”)  kafedrasında işləyir. “İnzibati hüquq”, “Müqayisəli inzibati hüquq”, “İnzibati prosessual hüquq”, İnzibati-delikt hüququ”, və “İnzibati-hüquqi rejimlər” fənlərini tədris edir. 2 dərs vəsaitinin, 1 metodik göstərişlərin, 74 elmi məqalənin müəllifidir.

1995-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub. 2001-2005-illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin üzvü olub

1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin parlamentlə əlaqələr üzrə müşaviri olub

1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi katibliyinin Dövlət quruculuğu şöbəsinin müdiri olub

1975-1976-cı illərdə Masallı rayonundakı “Sovet Azərbaycanı” sovxozunda fəhlə, kadr inspektoru işləyib

TƏDQIQAT SAHƏSI

Siyasi sistemin konstitusiya əsasları

İnsan hüquqları

Parlament hüququ

Seçki hüququ

İnzibati hüquq və proses

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2017, Bakı, Azərbaycan, “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

2013, Bakı, Azərbaycan, Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

2011, Bakı, Azərbaycan, “Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları” adlı beynəlxalq konfrans

2009, Bakı, Azərbaycan, “Hüquq elminin müasir problemləri” adlı II Beynəlxalq Konfrans

2009, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans

2007, Varşava, Polşa, Seçki kampaniyalarının təşkili

1999, Sofiya, Bolqarıstan, Koalisiya quruculuğu və ilkin seçkilər

1999, Varşava, Polşa, Seçkilərdə koalisiya quruculuğu

1999, Budapeşt, Macarıstan, Siyasi partiyalar və seçkilər

1998, Hamburq, AFR, Bazar iqtisadiyyatı və hüquqi dövlət

1992, İstanbul, Türkiyə, Yeni müstəqil dövlətlərdə Konstitusiya islahatları

1992, Vaşinqton, ABŞ, Yeni müstəqil dövlətlərdə hüquq islahatlar

Kitablar

Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər. Dərs vəsaiti.Bakı: 2018, 184 s. (həmmüəlliflər H.Hüseynova, Ə.Əliyev, P. Bayramova, Ə.Nuriyev, E.Səfərov, A.Səfixanlı)

Məişət zorakılığı məsələləri ilə bağlı hüquq-mühafizə, ədliyyə və yerli icra hakimiyyəti orqanları əməkdaşları üçün təlim vəsaiti. Bakı: 2016, 146 s. (həmmüəlliflər Ə.Nuriyev, R.Hüseynova)

Normativ hüquqi aktların antikorrupsiya ekspertizası: xarici ölkələrin təcrübəsi. Bakı: 2011, 146 s. (həmmüəllif  Ə.Nuriyev)

Avropa Şurası və Azərbaycan: öhdəliklərin monitorinqi. Bakı: 2005, 148 s.

Qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik əsasları. Bakı: 2003, 164 s.

Jurnalistika və hüquq. Dərs vəsaiti. Bakı: 2002, 248 s. (həmmüəlliflər Ə.Amaşov, C.Məmmədli, Z.Məmmədli, N.Yaqublu, S.Məmmədov)

Kütləvi informasiya vasitələri. Qanunvericilik. Bakı: 2002. 138 s.

Media və hakimiyyət. Bakı:2002, 152 s. (həmmüəllif Ə.Amaşov)

Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyin qaydaları. Bakı: 2002, 100 s.

Milli Məclisə seçkilərində müşahidəçilərin iştirakı. Bakı: 2000,  60 s.

Milli Məclisə seçkilərin hüquqi əsasları. Bakı: 2000, 145 s.

Azərbaycan qanunvericiliyi insan hüquqları haqqında. Bakı: 2000, 197 s.

Qeyri-hökumət təşkilatları: qanunvericilik və təcrübə. Bakı: 2000, 106 s.

Məqalələr

Ukraynada parlament nəzarətinin hüquqi nizamlanmasının ümumi səciyyəsi / "Qanun" jurnalı, № 08 (284), 2018, s.33-38

Qazaxıstan Respublikasında parlament nəzarətinin hüquqi nizamlanması / "Qanun" jurnalı, № 07 (284), 2018, s.17-22

Rusiya Federasiyasında parlament nəzarətinin hüquqi nizamlanmasının ümumi səciyyəsi / "Qanun" jurnalı, № 06 (284), 2018, s.15-20

Bolqarıstanda parlament nəzarətinin əsas formaları / "Qanun" jurnalı, № 05 (283), 2018, s.21-27

Qanunvericilik prosesinin hüquqi nizamlanması: Avstriya və İsveçrə təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 03 (281), 2018, s.40-46

Qanunvericilik prosesinin hüquqi nizamlanması: Almaniya, İtaliya və İspaniya təcrübəsi  / "Qanun" jurnalı, № 02 (280), 2018, s.37-45

Deputat sorğuları, sualları və interpelyasiyalar: Polşa və Bolqarıstan təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 01 (279), 2018, s.15-20

 1. Deputat sorğuları, sualları və interpelyasiyalar: Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 12 (278), 2017, s.40-49

Parlamentin istintaq komitəsi: bəzi Avropa ölkələrinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 11 (277), 2017, s.44-50

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına parlament nəzarəti /  “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. II cild. 1-2 iyun 2017-ci il, s.35-39

 1. İnsan hüquqları sahəsində parlament nəzarətinin mexanizmləri: parlament ombudsmanları / "Qanun" jurnalı, № 11 (265), 2016,     s. 36-43
 2. İnsan hüquqları sahəsində parlament nəzarətinin mexanizmləri: daimi komitələr və digər parlament daxili qurumlar / "Qanun" jurnalı, № 10 (264), 2016,     s. 42-49

Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlament nəzarətinin əsas formaları / "Qanun" jurnalı, № 10 (276), 2017, s. 52-59

Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlament araşdırması və parlament istintaqı / "Qanun" jurnalı, № 9 (251), 2015            s. 29-35

Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlament (deputat) sorğularının hüququ nizamlanması / Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın (13-14 dekabr 2012-ci il) materialları. I-II cild. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013, s. 91-94

Portuqaliyada parlament nəzarətinin Konstitusiya-hüquqi nizamlanması / "Qanun" jurnalı, № 04 (270), 2017, s.  48-55

Polşada parlament nəzarətinin Konstitusiya-hüquqi nizamlanması / "Qanun" jurnalı, № 05 (271), 2017, s. 40-46

 1. Polşa Ali Nəzarət Palatasının təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 02 (268), 2017, s. 20-25

Parlamentin büdcə-maliyyə nəzarətinin ümumi səciyyəsi / "Qanun" jurnalı, № 12 (266), 2016,     s. 49-56

 1. Parlamentin yuxarı palatasının formalaşdırılması: inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 03 (269), 2017, s. 34-40

Parlament rəhbərliyi: Avropa ölkələrinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 09 (275), 2017, s. 96-105

Parlament palatasının sədri: anqlo-sakson ölkələrin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 7 (261), 2016, s. 39-44

Parlament komitələri və onların nəzarət fəaliyyəti: Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 07 (273), 2017, s. 63-71

Parlament komitələri və onların nəzarət fəaliyyəti: Böyük Britaniya, ABŞ və Kanada təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 06 (272), 2017, s.70-78

Parlament üzvlərinin hüquqi statusunun əsasları: inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 5 (259), 2016, s. 23- 34

Parlament fraksiyaları: Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiya təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 1 (255), 2016

Parlament fraksiyaları: Böyük Britaniya, ABŞ və Kanada təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 12 (254), 2015,  s.26-32

Parlament nəzarəti və hüquqi dövlət mexanizmində onun yeri / "Qanun" jurnalı, № 10 (252), 2015, s.50-57

Parlament seçkilərində proporsional seçki sisteminin tətbiqi (İtaliya, İspaniya və İsveçrə təcrübəsi)/ "Qanun" jurnalı, № 11 (253), 2015, s. 13-21

Parlament seçkilərində qarışıq seçki sisteminin tətbiqi (Almaniya və Yaponiya təcrübəsi) / "Qanun" jurnalı, № 8 (250), 2015 , s. 20-27

Parlament seçkilərində majoritar seçki sisteminin tətbiqi (ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Kanada təcrübəsi) / "Qanun" jurnalı, № 7 (249), 2015 s. 47-56

Böyük Britaniya parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 02 (220), 2013 s. 40-49

Parlament nəzarəti: Böyük  Britaniya təcrübəsi / “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” (elmi-analitik və praktik jurnal), № 1 (25) 2011, s. 66-74

Parlament prosedurları: Böyük Britaniya təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 03 (221), 2013, s. 42-50

ABŞ Konqresi: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları/ "Qanun" jurnalı, № 05 (223), 2013, s. 25-35

ABŞ Senatının təşkili və fəaliyyət qaydası / "Qanun" jurnalı, № 6 (260), 2016, s. 24-31

Parlament procedurları: ABŞ Konqresinin təcrübəsi, "Qanun" jurnalı, № 06 (224), 2013, s.  29-38

ABŞ Konqresində qanunvericilik prosesinin hüquqi nizamlanması / "Qanun" jurnalı, № 07 (225), 2013    s. 23-30

ABŞ Konqresinin nəzarət fəaliyyəti / "Qanun" jurnalı, № 3 (245), 2015, s. 38-47

Fransa parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 08 (226), 2013, s. 34-43

Fransa Senatının təşkili və fəaliyyət qaydası / "Qanun" jurnalı, № 08 (274), 2017, s.77-82

Parlament procedurları: Fransa təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 11 (229), 2013, s.37-46

Fransa parlamentində qanunvericilik prosesi / "Qanun" jurnalı, № 12 (230), 2013, s. 15-22

 1. Fransada parlament nəzarətinin əsas formaları / "Qanun" jurnalı, № 2 (256), 2016,     s. 8-18

Almaniya parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 1 (231), 2014, s. 31-38

Parlament prosedurları: Almaniya Bundectaqının təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 2 (232), 2014, s. 14-21

 1. Almaniya Bundestaqının nəzarət fəaliyyəti / "Qanun" jurnalı, № 4 (258), 2016,  s. 14-23
 2. Parlamentin ixtisaslaşmış büdcə-maliyyə nəzarəti orqanı: Almaniya təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 01 (267), 2017, s. 33-38

İtaliya parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 3 (233), 2014 s. 15-23

İtaliya parlamentinin fəaliyyətinin ümumi prosedur məsələləri / "Qanun" jurnalı, № 4 (234), 2014, s.18-27

 1. İtaliyada parlament nəzarətinin hüquqi nizamlanması məsələləri / "Qanun" jurnalı, № 3 (257), 2016, s. 8-16

İspaniya parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 6 (236), 2014, s. 10-17

Parlament prosedurları: İspaniya Baş Korteslərinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 6 (248), 2015, s. 36-44

İspaniyada parlament nəzarətinin əsas formaları / "Qanun" jurnalı, № 4 (282), 2018, s.17-23

Yaponiya parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 7 (237), 2014, s. 28-35

Parlament prosedurları: Yaponiya  parlamentinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 10 (240), 2014 s. 19-27

 1. Yaponiyada parlament nəzarətinin ümumi səciyyəsi / "Qanun" jurnalı, № 8 (262), 2016,     s. 25-31

Kanada parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 8 (238), 2014, s. 25-32

Parlament prosedurları: Kanada parlamentinin təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 9 (239), 2014, s. 9-16

Kanada parlamentinin nəzarət fəaliyyətinin ümumi səciyyəsi / "Qanun" jurnalı, № 9 (263), 2016, s. 45-51

İsveç parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları/ "Qanun" jurnalı, № 11 (241), 2014, s. 36-44

Parlament prosedurları: İsveç  Riksdaqının təcrübəsi / "Qanun" jurnalı, № 12 (242), 2014, s. 20-25

İsveçrə parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 1 (243), 2015, s. 48-55

Parlament prosedurları: İsveçrə parlamentinin təcrübəsi  / "Qanun" jurnalı, № 2 (244), 2015, s. 62-71

Avstriya parlamenti: təşkili və fəaliyyətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları / "Qanun" jurnalı, № 4 (246), 2015, s. 56-64

Avstriya parlamentinin fəaliyyətinin əsas prosedur qaydaları / "Qanun" jurnalı, № 5 (247), 2015, s. 14-23

 1. Azərbaycan Respublikasında parlament nəzarəti: problemlər və həlli yolları / Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, № 3, 2012  s. 33-45

Parlament nəzarətinin nəzəri əsaslarına dair / Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, № 1, 2011, s. 88-98

Parlament nəzarətinin konstitusiya təsbiti: müqayisəli təhlili / “Qanun” elmi-hüquq jurnalı, 2011, № 1 (201), s. 30-40

Hökumətin parlament məsuliyyəti / “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci Respublika elmi-praktik konfransının materialları. (11-12 may). I cild. Bakı: “Bakı Universiteti”, 2011 s.  95-97

Parlament nəzarətinin Konstitusiya əsaslarının müqayisəli təhlili / “Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları” adlı beynəlxalq konfransın materialları. I hissə. Bakı, 2011, s. 244-249

 1. Azərbaycanda parlament nəzarətinin hüquqi nizamlanmasının bəzi məsələləri  / “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfransın Tezisləri. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti; Qafqaz Universiteti, 2010  (296 s.) s.64-65

Parlament nəzarətinin əsas formaları / Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər). 30-31 oktyabr 2009-cu il. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 203-205

Parlament nəzarətinin konstitusiya-hüquqi əsasları /  “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 9 aprel 2008-ci il. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, s. 13-16