Əlibəyli Qulamhüseyn Surxay oğlu

Əlibəyli Qulamhüseyn Surxay oğlu

Baş müəllim
İş telefonu:+(994)12-4390312
E-mail: g_alibeyli@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-ci ildə Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndində anadan olub.
1965-1975-ci illərdə Köhnə Alvadı kənd orta məktəbində təhsil alıb və oranı qızıl medalla bitirib
Ailəlidir, 4 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1981-ci ildə ADU(hazırda BDU)-nun hüquq fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
1981-1985-ci illərdə ADU(hazırda BDU)-nun «Konstitusiya hüququ kafedrasında aspirant olub

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1983-cü ildən BDU-nun hüquq fakultəsinin”Konstitusiya hüququ” kafedrasında işləyir. Baş müəllimdir
«Azərbaycanın Konstitusiya hüququ» və «İnzibati hüquq» fənlərini tədris edir
19 kitabın və 18 məqalənin müəllifidir
2001-2005 Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin üzvü olub
1995-2005 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub
1992-1993 Azərbaycan RespublikasıPrezidentinin parlamentlə əlaqələr üzrə müşaviri olub
1992 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi katibliyinin Dövlət quruculuğu şöbəsinin müdiri olub
1975-1976 Masallı rayonundakı «Sovet azərbaycanı» sovxozunda fəhlə, kadr inspektoru işləyib

TƏDQIQAT SAHƏSI
Siyasi sistemin konstitusiya əsasları
İnsan hüquqları
Parlament hüququ
Seçki hüququ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1992 Yeni müstəqil dövlətlərdə hüquq islahatları , Vaşinqton, ABŞ
1992 Yeni müstəqil dövlətlərdə Konstitusiya islahatları, İstanbul, Türkiyə
1998 Bazar iqtisadiyyatı və hüquqi dövlət, Hamburq, AFR
1999 Siyasi partiyalar və seçkilər, Budapeşt, Macarıstan
1999 Seçkilərdə koalisiya quruculuğu, Varşava, Polşa
2000 Koalisiya quruculuğu və ilkin seçkilər, Sofiya, Bolqarıstan
2007 Seçki kampaniyalarının təşkili, Varşava, Polşa

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik əsasları
2. Yerli hakimiyyət və özünü-idarəetmə orqanları: Beynəlxalq təcrübə (həmmüəllif)
3. Avropa Şurası və Azərbaycan: öhdəliklərin monitorinqi
4. Qanunvericilik hakimiyyəti islahatlarının əsas istiqamətləri
5. Parlament nəzarətinin Konstitusiya-hüquqi əsasları
6. İnzibati hüquq (metodik göstərişlər)

7.Parlament nəzarətinin əsas formaları. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.

KITABLAR
1. Cəmiyyətin və dövlətin hüquqi əsasları. Bakı, 1996.
2. Yerli hakimiyyət və özünüidarəetmə orqanları. Bakı, 1998
3. Ordu və siyasət. Bakı, 1998
4. İnkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qulluğu. Bakı, 1999
5. Hökumətin fəaliyyətinə parlament nəzarəti. Bakı, 1999
6. Azərbaycanda siyasi huquqların və azadlıqlarının qanunvericilik təminatları. Bakı, 2000
7. Azərbaycan qanunvericiliyi insan huquqları haqqında. Bakı, 2000
8. Milli Məclisə seçkilərin hüquqi əsasları. Bakı, 2000
9. Milli Məclisə seçkilərdə müşahidəçilərin iştirakı. Bakı, 2000
10. Qeyri-hökumət təşkilatları: qanunvericilik və təcrübə. Bakı, 2000
11. Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyin qaydaları. Bakı, 2002
12. Kütləvi informasiya vasitələri.Qanunvericilik. Bakı, 2002
13. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik əsasları. Bakı, 2003
14. Avropa Şurası və Azərbaycan: öhdəliklərin monitorinqi 2005
15. Siyasi biliklərin əsasları. I buraxılış. Bakı, 1997 (həmmüəllif)
16. Siyasi biliklərin əsasları. II cild. Bakı, 1999 (həmmüəllif)
17. Jurnalistika və hüquq. Bakı, 2002 (həmmüəllif)
18. Media və hakimiyyət. Bakı, 2002 (həmmüəllif)
19. Yerli hakimiyyət və özünüidarəetmə orqanları: Beynəlxalq təcrübə, 2004 (həmmüəllif)