Ələkbərova Nigar Ələddin qızı

Nigar Ələddin qızı Ələkbərova

“İnsan hüquqları və İnformasiya hüququ” üzrə YUNESKO

kafedrasında 0,5 ştat müəllim

İş telefonu: +99412 538-31-10

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1988-ci ildə Füzuli şəhərində anadan olub;
 • 2005-ci ildə Bakı şəhər 225 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər” fakültəsində təhsil alıb;
 • 2009-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “İnsan hüquqları” ixtisası üzrə magistr pilləsində təhsil alıb;
 • 2011-2014-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun doktorantı olmuşdur
 • Bakı Dövlət Universitetinin “İnsan hüquqları və İnformasiya hüququ” üzrə YUNESKO kafedrasının müəllimidir;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər” fakültəsini bakalavr təhsil pilləsi üzrə bitirmişdir.
 • 2011-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin “İnsan hüquqları” ixtisası üzrə “Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək magistr pilləsini bitirmişdir.
 • 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquqi İnstitutunda “Din azadlığı: Beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik (müqayisəli təhlil)” mövzusunda elmi işini müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2014 - h/h - Bakı Dövlət Universitetinin “İnsan hüquqları və İnformasiya hüququ üzrə YUNESKO” kafedrasının müəllimidir.BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin  anadan  olmasının 92-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  “Heydər  Əliyevin  Azərbaycan  Respublikasının hüquq  elminin  və  təhsilinin  inkişafinda  rolu”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktiki   konfransın materialları. Bakı, 2015SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 1. Beynəlxalq məhkəmə müdafiəsi din azadlığının təmin edilməsinin mühüm vasitəsi kimi / Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri, IV Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, s. 197-202
 2. 2. Dini etiqad azadlığının müdafiəsi və dinin dövlətdən ayrılması prinsipinin həyata keçirilməsində dünyəviliyin rolu / “Heydər  Əliyevin  Azərbaycan  Respublikasının hüquq  elminin  və  təhsilinin  inkişafinda  rolu”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2015, s. 121-127.
 3. 3. Dinin anlayışı və əsas məzmunu kontekstində din və insan hüquqlarının qarşılıqlı əlaqəsinin əsas aspektləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), Bakı-2015, №3 (43), s. 32-38
 4. 4. Dini etiqad azadlığının müdafiəsində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin rolu: praktiki və nəzəri məsələlərin qarşılıqlı təhlili // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), Bakı-2015, №1 (41), s. 49-56
 5. 5. Защита свободы религии в международном праве // Право I cуспiльство Киiв, 2015, 5-2. s.3-9
 6. 6. Məhkəmə müdafiəsi dini etiqad azadlığının təmin edilməsinin mühüm vasitəsi kimi / Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2015, №42, s. 147-158
 7. 7. “Dini etiqad azadlığı” və “Vicdan azadlığı”nın terminoloji baxımdan qiymətləndirilməsi: nəzəri müddəaların və hüquqi normaların müqayisəli təhlili // Nəqliyyat hüquqi, (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), Bakı-2015, №3. s. 170-177
 8. 8. Dini etiqad azadlığının mahiyyəti və əsas məzmunu: elmi-nəzəri aspektlərin və hüquqi normalarının qarşılıqlı təhlili // Nəqliyyat hüquqi, (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), Bakı-2015, №2. s. 168-174
 9. 9. Freedom of religion and the United Nations // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), Bakı-2014, №1 (40), s. 143-148
 10. 10. Din-dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsinin dini etiqad azadlığının müdafiəsinə təsirinin əsas aspektləri / Bakı Universiteti Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı-2014, №4, s. 77-83
 11. 11. Principles of freedom of conscience // Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın actual məsələləri, 2013, №59, s. 272-275
 12. 12. Extraterritorial application of human rights obligations in the Nagorny Karabagh conflict / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların 1-ci Beynəlxalq  elmi konfransı, Bakı, 2013, s. 154
 13. 13. International legal evaluation of the Nagorno Karabakh conflict // Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri, Bakı-2013, №58, s. 262-269
 14. 14. Legal protection of ethnic minorities in Azerbaijan. Non-application of the principle of self-determination to the Nagorno-Karabakh problem / İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni tendensiyaları mövzusunda elmi-praktik konfrans, Bakı-2010, s. 76-78