Mübariz Xalid oğlu Yolçuyev

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru dosent,  Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi

İş telefonu: +(994 12) 510-00-51

e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 13 iyul 1974-cü il tarixində Oğuz rayonunu Qarabulaq kəndində anadan olmuşdur.
 • 1994-cü ildə Türkiyənin Konya şəhərində Səlcuq Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olmuş və 1999-cu ildə oranı «Hüquqşünaslıq» ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 1999-ci ildə Türkiyənin Konya şəhərində Səlcuq Universitetinin Sosial Elmlər İnstitutu Mülki Hüquq Kafedrasında magistraturaya daxil olmuş və 2002-ci ildə oranı bitirmişdir.
 • 1999-2002-ci illərdə Türkiyə, Konyada Boyalı&Özcan&Barkale&Demir Hüquq məsləhətxanasında Hüquq Müşaviri vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2002-ci ildə Türkiyənin Konya şəhərində Səlcuq Universitetinin Sosial Elmlər İnstitutu Mülki Hüquq Kafedrasında doktoranturaya daxil olmuş və oranı 2008-ci ildə bitirmişdir (dissertasiya işinin adı: Türkiyə hüququ ilə müqayisəli olaraq Azərbaycan hüququnda sığortaçının reqres hüququ.
 • 2002-2003-cü illərdə Barmek Elektrik Şəbəkəsi MMC-də hüquqşünas vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2003-2011-ci illərdə Qafqaz Universitetininhüquq fakültəsində müəllim, baş müəllim, kafedra müdiri, dekan kimi vəzifələrdə çalışmışdır.
 • 2010-cu ildən BDU-da Mülki Proses və kommersiya hüququ kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994 – 1999, tələbə, Türkiyə Respublikası Səlcuq Universiteti hüquq fakültəsi
 • 1999 – 2002, magistratura, Türkiyə Respublikası Səlcuq Universiteti Sosial elmlər institutu (Dissertasiya işi: Türkiyə və Azərbaycan hüququnda qiymətli kağızlar və ödəniş sənədləri)
 • 2002 – 2008, doktorantura,  Türkiyə Respublikası Səlcuq Universiteti Sosial elmlər institutu (Dissertasiya işi: Türkiyə hüququ ilə müqayisəli olaraq Azərbaycan hüququnda sığortaçının reqres hüququ)
 • AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 17 aprel 2012-ci il tarixli qərarına (protokol № 13) əsasən hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəyə layiq görülmüşdür
 • AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 29 fevral 2016-ci il tarixli qərarına (protokol № 07) əsasən dosent elmi adına layiq görülmüşdür

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999 -2002-ci illərdə Boyalı&Özcan&Barkale&Demir hüquq məsləhətxanasında hüquq müşaviri
 • 2002- 2003--cü illərdə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi MMC-də hüquqşünas
 • 2003-2004-cü illərdə Qafqaz Universitetinin Hüquq Fakültəsində müəllim.
 • 2004-2006-cı illərdə Qafqaz Universitetində Keyfiyyətə Nəzarət Şurasında üzv
 • 2006-2008-ci illərdə Qafqaz Universitetinin Hüquq Fakültəsində baş müllimi
  2008-2009-cu illərdə Qafqaz Universitetinin Hüquq Fakültəsində iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi kafedrasında müdir.
 • 2000-2011-ci illərdə Qafqaz Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı
 • 2010-2015-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi Mülki Hüquq kafedrasında baş müəllimi
 • 2015-dən bəri Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi Mülki Hüquq kafedrasında dosent

TƏDQİQAT SAHƏSİ və VERDİYİ DƏRSLƏR

Sahibkarlıq Hüququ, Kommersiya Təşkilatları (Şirkətlər) Hüququ, Sığorta Hüququ, Əqli və Sənaye Mülkiyyəti Hüququ, Qiymətli Kağızlar Hüququ, Öhdəliklər Hüququ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • İqtisadi məhkəmə prosesi (29-30 Sentyabr 2005-ci il tarixlərində Mülki Hüququn Aktual problemlərinə dair Qafqaz Universiteti tərəfindən keçirilən 1-ci Beynəlxalq Konfransda məruzə olunub və məqalə konfrans materialları kitabında 397-422-ci səhifələrində dərc olunub.
 • Azərbaycan Hüququnda səhmdar cəmiyyətin daxili nəzarət mexanizmi (AR İqtisad Universiteti və AR Auditorlar Palatası tərəfindən 16 sentyabr 2006-cı il tarixində Bakı şəhərində birgə keçirilən Auditorlar Palatasının 10 illiyinə həsr edilən “İdarəetmədə və Maliyyə Şəffaflığının Təmin Olunmasında Auditin Rolu” elmi - praktik beynəlxalq konfransda məruzə olunub və xülasəsi konfransa materialları kitabının 133-136-cı səhifələrində dərc olunub).
 • İqtisadi inkişafdakı rolu nəzərə alınaraq əmtəə nişanı anlayışının hüquqi təhlili və Azərbaycanda əmtəə nişanı kimi seçilə bilən işarələr (29-30 may 2007-ci il tarixlərində Qafqaz Universiteti tərəfindən keçirilən “Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya” adlı Beynəlxalq Konfransda məruzə olunub və məqalə konfrans materialları kitabının 736-743-cü səhifələrində dərc olunub).
 • Azərbaycan elektron imza və elektron sənəd qanunu üzərinə bir dəyərləndirmə. (26-28 dekabr 2007 tarixlərində İstanbul Universiteti tərəfindən İstanbulda keçirilən 6-cı Bilgi Ekonomi ve Yönetim adlı Beynəlxalq Konfransda məruzə olunub və məqalə konfrans materialları kitabının 903-913-cü səhifələrində dərc olunub).
 • AMM-nin 918-ci maddəsinin işığında sığorta müqaviləsinin xüsusi etibarsızlıq halının təhlili (14 May 2009 tarixlərində Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən Bakı şəhərində keçirilən “Dövlət və Hüquq Quruculuğunu aktual problemləri” adlı 9-cu Elmi Praktiki Konfransda məruzə olunub və məqalə konfrans materialları kitabının 61-70-cü səhifələrində dərc olunub).
 • Türkiyədə magistratura və doktorantura təhsilinin hüquqi əsasları (17-19 may 2008-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət Pedogoji Universiteti, Hacatepe Universiteti və AR Təhsil Nazirliyi tərəfindən birgə keçirilən “Təhsildə Qloballaşma və İKT-ı” mövzulu Beynəlxalq Konfransda məruzə olunub və məqalə konfrans materialları kitabının 74-79-cü səhifələrində dərc olunub).
 • Azərbaycanda sahibkarla əlaqədar məlumatların qeydiyyata alındığı reyestrin Türkiyə ilə müqayisəli olaraq təhlili (29-31 may 2009-cu il tarixlərində Xəzər Universiteti tərəfindən keçirilən “Müasir Dünyada İqtisadi İnkişaf və Türk Dünyası” adlı Beynəlxalq Konfransda məruzə olunub və məqalə konfrans materialları kitabının 534-550-ci səhifələrində dərc olunub.
 • Azərbaycan Mülki Məcəlləsinin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət İlə Bağlı Müddəalarında Mövcud Olan Problemlər və Onların Həlli Yolları - 29-30 Aprel 2010-cu ildə Bakı şəhərində Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birlikdə keçirilən Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş Hüquq Elminin Aktual Problemləri adlı 2-ci Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu və məqalələri kitabında dərc olundu.
 • Azərbaycan Mülki Məcəlləsinin Sığorta Müqaviləsinə Dair Bəzi Normalarının Təhlili  -  29-30 Aprel 2010-cu ildə Bakı şəhərində Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birlikdə keçirilən Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş Hüquq Elminin Aktual Problemləri adlı 2-ci Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu və məqalələri kitabında dərc olundu.
 • Türk veAzerbaycanHukukundaAcenteninKarşılaştırmalıİncelenmesi, - 01-02 İyul 2011-ci ildə İstanbul şəhərində Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti və Özyeğin Universiteti tərəfindən birlikdə keçirilən Türkiyə - Azərbaycan Hüququ 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu və məqalələri kitabında dərc olundu (səhifə 259-272).
 • AzerbaycanHukukundaHaksızRekabetve Onun BilişimTeknolojileriAracılığıylaGerçekleştirilmesi - 28-29 Oktyabr 2011-ci ildə Bakı şəhərində Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti və Özyeğin Universiteti tərəfindən birlikdə keçirilən Türkiyə - Azərbaycan Hüququ 2-ci Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu.
 • AzerbaycanHukukunda Fikri veSınaiMülkiyetHaklarınınKorunması, 14-16 Noyabr 2011-ci ildə Özyeğin Universiteti və Dünya Axıska Türkləri Birliyi tərəfindən İstanbulda keçirilən “2-ci Türk Dünyası Qurultayı” adlı Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu.
 • Azerbaycan Hukukunda Yabancıların Taşınmaz Edinimine Yönelik Düzenlemeler Ve Uygulama - 09-13 Yanvar 2012-ci ildə Ankara Universiteti Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tərəfindən Ankarada keçirilən “Türkiyədə Əcnəbilərin Daşınmaz Əldə Etməsi və Təsirləri” adlı Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu.
 • Türk Hukukuyla Mukayeseli Olarak Azerbaycan Hukukunda Sigortalının Sözleşme Öncesinde Beyan Yükümlülüğü - 04-06 May 2012-ci ildə Samsun şəhərində Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birlikdə keçirilən Hüquq Elminin Aktual Problemləri adlı 3-cü Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu və məqalələri kitabında dərc olundu.
 • Türk Hukukuyla Mukayeseli Olarak Azerbaycan Hukukunda Anonim ve Limitet Şirketlerinin Kuruluşunun İncelenmesi - 24 Sentiyabr 2012-ci ildə İstanbulda İstanbul Universiteti Huqüq Fakültəsi tərəfindən keçirilən “TürkiyeAzerbaycanHukukGenleri” adlı Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransda məruzə olundu.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Çekin Rekvizitlərinin Hüquqi Təhlili (Hüquqi Dövlət və Qanun Jurnalında dərc olunub, bax. 2005-ci il No: 2 səhifə 20-24).
 • Türkiyə hüququ ilə müqayisəli olaraq Azərbaycan hüququnda qiymətli kağızlarda qəbul institutu (Qafqaz Universitetin jurnalında dərc olunub, bax. 2006-cı il, No: 18, səhifə 51-60).
 • Azərbaycan hüququnda qiymətli kağızların etibarsız sayılması (Türkiyə hüququ ilə müqayisəli olaraq) (Atatürk Universiteti Erzincan Hüquq Fakültəsi jurnalında dərc olunub, bax. 2006-cı il, No: 1-2, səhifə 443-457).
 • Sığortaçının reqres hüququnun (Subroqasiya hüququnu) əldə etməsinin nəticələri (Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və inteqrasiya problemləri jurnalında dərc olunub. Bax. 2009-cu il, No: 2 (18), səhifə 185-190).
 • Azərbaycan hüququnda marka haqqının qorunması (Erzincan Universiteti Hüquq Fakültəsi jurnalında dərc olunub, bax. 2008-ci il, No: 1-2, C.XII, səhifə 199-223).
 • Azərbaycan hüququnda səhmdar cəmiyyətin daxili nəzarət mexanizmi və Türkiyə nümunəsi (Qafqaz Universitetin jurnalında dərc olunub, bax. 2009-cu il, No: 24, səhifə 73-86).
 • Sığortaçının varisliyə dayanan reqres hüququnun predmeti ( Azərbaycan Respublikasında Dövlət və Hüquq Quruculuğunun Aktual Problemləri jurnalında dərc olunub, bax. 2009-cu il, No: 1, səhifə 155-161).
 • Türk və Azərbaycan Hukuknda Acentenin Karşılaştırmalı İncelenmesi.Turkiye-Azərbaycan Hukuk Sempozyumu, 01-02 iyul İstanbul 2011, səh.259-272

Mülki Məcəlləmizdə Bir Boşluq Olan Birgə Müəssisə(Joint Venture). Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə   həsr olunmuş “ Dövlət və hüquq quruculuğunun  aktual problemləri” mövzusunda 11-ci  Respublika Elmi-praktik   konfransının Materialları. 1-ci cild ( 11 – 12 may )Bakı: 2011, səh. 172 – 178 

 • Mənəvi zərər məfhumu və onun sığorta ödənişi kimi ödənilməsi problemi, “Müstəqəlliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri” adli respublika elmi-praktik konfransının materialları,Bakı 2012, səh.345-353
 • Azərbaycan Hukunda fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması. Mtlikşah Universitesi hukuk fakültesi dergisi. Kayseri2014, səh.39-69
 • Azerbaycan hukukunda haksız rekabet ve tüketicilerin yanıltılması yoluyla oluşan haksız rekabetin incelenmesi.Meliksah law jornal.june\haziran 2015 Kayseri, səh.227-245
 • The legal analysis of the conception of  trademark.Jornal of Qafqaz University səh.192-199
 • Əqli və sənayə mülkiyyəti hüquqları və onların tədrisinin aktual problemləri. Gənc tədqiqatcıların “Azərbaycan Respublikasında hüququ elminin müasir problemləri: Nəzəriyyə və praktika” Elmi –praktiki konfrans,  Bakı,5 dekabr 2017-ci il,səh.298-302
 • Firma adı anlayışı və onun hüquqi mühafizəsinə dair problemlərin təhlili. 05-06 May 2017-ci il də Bakı Mühəndislik Universitetində keçirilən "Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı" Materyalları Kitabında  səh.1114-1116.

KİTABLAR

 • Yolçiyev. M.X, Sığorta hüququ, Bakı 2015 (Təhsil Nazirliyinin ali məktəblər üçün qriftli dərsliyi)
 • Yolçiyev. M.X, Sığortaçının varisliyə əsaslanan reqress hüququ, Bakı 2013. (monografiya)
 • Yılmaz.Ə/ Mehdiyev.F/Xələfov.E./Yolçiyev.M./Süleymanlı.S./İsmayıllı.İsmayıl.Türk-Azərbaycan Hüquq Lüğəti, Ankara 2014
 • Yolçiyv.M.X. Konfrans Materialları, Ankara 2012.