Əmək və ekologiya hüququ kafedrası sillabusları

Sosial təminat hüququ - bakalavr pilləsi, seminar 1414

Sosial təminat hüququ - bakalavr pilləsi, seminar 1416

Sosial təminat hüququ - bakalavr pilləsi, seminar 1418a

Sosial təminat hüququ-bakalavr pilləsi

Əmək hüququ-bakalavr pilləsi

Əmək hüququ-bakalavr pilləsi

Əmək hüququ-bakalavr pilləsi, rus bölməsi

Torpaq hüququ- bakalavr pilləsi, rus bölməsi

Sosial təminat hüququ-bakalavr pilləsi

Əmək hüququ-bakalavr pilləsi

Ekologiya hüququ- bakalavr pilləsi, qiyabi şöbə

Torpaq hüququ- bakalavr pilləsi

Ekologiya hüququ- bakalavr pilləsi, rus bölməsi

Ekologiya hüququ- bakalavr pilləsi, azərb. bölməsi

Əmək hüququ- bakalavr pilləsi, azərb. bölməsi

Əmək hüququ- bakalavr pilləsi, azərb. bölməsi