Şəmsizadə Rauf Əhəd oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dosenti

İş telefonu: +99412 5387265

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 7 may 1951-ci ildə Azərbaycan SSR Ağdam rayonunda anadan olub.
 • 1958-68-ci illərdə Bakı şəhəri, 36 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 1968-1973-cü illərdə BDU-nun hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.
 • 1973-1974-cü illərdə BDU-nun hüquq fakültəsi cinayət hüququ kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 1974-1978-ci illərdə Moskva şəhəri SSRİ Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq institutunun əyani aspirantı olub.
 • 1978-2009-cu illərdə «Cinayət hüququ və kriminologiya» kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində işləyib
 • Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1968-1973-cü illər hüquq fakültəsinin tələbəsi
 • 1987-ci il Moskva şəhəri, SSRİ Dövlət və Hüquq İnstitutunda  «Alver cinayəti ilə cinayət hüquqi mübarizə (Azərbaycan SSR materilları əsasında) namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
 • 1996-cı il dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968-1973- BDU-nun hüquq fakültəsinin tələbəsi olub.
 • 1974-1978- SSRİ EA-nın Dövlət və Hüquq İnstitutunu əyani aspirantı olub.
 • 1996-cı ildən bu günə kimi «Cinayət hüququ və kriminologiya» kafedrasının dosenti olub.
 • 1995-2000-Hüquqi islahatlar üzrə Komissiyanın üzvü, Cinayət Məcəlləsinin hazırlanması üzrə işçi qrupun üzvü olub.
 • 1996-1999- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında şöbə rəisi olub.
 • 1997-1999- Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvi olub.
 • 1998-2006-cı illərdə İxtisaslaşdırılmış müdafiə Şurasının üzvü olub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cinayət  hüququ
 • Kriminologiya
 • Müqayisəli cinayət hüququ
 • Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1977 –Ali məktəblərin aspirant və gənc tədqiqatçılarının elmi-praktik konfransı. Moskva.
 • 1985 – Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda Ümumittifaq konfrans, Bakı.
 • 1998 – Azərbaycan Respublikasında hüquqi islahatlara həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans.Bakı.
 • .1998- İnsan hüquqları və demokratik azadlıqlar İnstitutunun «çirkli pulların yuyulması və mütəşəkkil cinayətkarlıq» mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq konfrans, Bakı.
 • 1999 – Azərbaycan Respublikasında hüquqi islahatlar –„reallaşdırma yolları” mövzusunda elmi praktik konfrans, Bakı.
 • 2014-cü ildə Polis Akademiyasında “Kriminologiyanın” problemləri üzrə Beynəlxalq Elmipraktik Konfrans, Bakı.
 • Milli və xarici ölkələrin cinayət qanunvericiliyində böhtan cinayətinin müqayisəli təhlili// Bakı  Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfransın materialları. II cild, Bakı, 06/2017 (birgə müəlliflik-A.T.Musayeva).
 • 25 fevral 2018-ci il II Beyəlxalq Elmi Konfrans (məruzəçi)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları (dərs vəsaiti), Bakı, 1989.
 • Cinayət hüquq ümumi hissə. Dərslik. Bakı 1995 .(5 fəsil).
 • Cinayətin tövsifini nəzəri əsasları. Azərbayсan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası. Bakı, 2008 (3-cü fəsil).
 • “Cinayətlərin tövsifinin nəzəri əsasları” ixtisas kursu üzrə  Magistr pilləsi üçün Proqram // Bakı, 1998.
 • “Cinayətlərin tövsifinin nəzəri əsasları” ixtisas kursu üzrə  Magistr pilləsi üçün Proqram // Bakı, 2018 (birgə müəlliflik dos. əvəzi E.İ.Muradov).
 • “Kriminologiya” fənninin  Proqramı (Azərbaycan dilində, dos.K.O.Nəzərova, dos əvəzi H.R.Cəfərov )//Bakı, 2018.
 • “Kriminologiya” fənninin  Proqramı (rus dilində, dos.K.O.Nəzərova, dos əvəzi H.R.Cəfərov)//Bakı, 2018