Nəbiyev Elbəy Qara oğlu

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

İş telefonu:439-04-84

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci il iyunun 7-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1964-1975-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
 • 1976-1978-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmət keçmişdir.
 • 1978-1983-cü illərdə ADU-nun hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.
 • 1988-ci ildən BDU-da çalışır.
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • Ali hüquq. 1990-cı ildən hüquq elmləri namizədidir.
 • Dissertasiyanın mövzusu: “Nəqliyyat vasitələrinin qaçırılmasına görə məsuliyyətə dair cinayət-hüquq normalarının fəaliyyətinin səmərəliliyi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-сu ildə dosent elmi adı verilmişdir. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafed­rası. Hüquq fakültəsi, BDU.
 • 1988-1994-cü illər baş müəllim. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası. Hü­quq fakültəsi, BDU.
 • 1994-1999-cu illərdə kafedranın dosenti vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 1999-cu ildən BDU-nun dosenti.

Apardığı dərslər: Xarici ölkələrin hüquq tarixi, Azərbaycanın hüquq tarixi, Müasir hüquq tarixinin problemləri, Hüquq elminin tarixi və metodologiyası, Müsəlman hüququnun əsasları, 15 məqalənin və 3 dərsliyin müəlliflərindən biridir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi.
 • Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • 2016, “Qədim Şərq ölkələrində cinayətkarlıqla mübarizənin hüquqi tənzimlənməsi”. “H.Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” (Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans//3 iyun 2016, s.15)
 • 2017, “Qədim dövrdə və orta əsrlərdə Azərbaycanda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin bəzi məsələləri”. “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar” (Elmi-nəzəri konfrans)// 5 may, 2017, s. 92-102.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2000, Böyük  Fransa burjua inqilabının bəzi mühüm sənədləri

2007, Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi fənni üzrə proqram.
2007, Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi fənni üzrə metodik göstərişlər.
2008, Dövlət və hüquq nəzriyyəsi və tarixi kafedrasının magistrləri üçün proqramlar toplusu.
2005, İngiltərənin siyasi və hüquqi inkişafında Böyük Azadlıqlar Xartiyasının rolu.
2006, Karolina – XVI-XIX əsr Almaniya cinayət və cinayət-prossesual hüququnun mühüm abidəsidir.
2008, Anqlosakson (ingilis) hüquq sistemində presedent hüququnun inkişaf tarixi və xüsusiyyətləri.

2009, Türkiyə Respublikasının cinayət qanunvericiliyində bəzi cinayət və cəza məsələləri.

2011, Qədim Şərq ölkələrində cinayət və cəza məsələlərinə dair.

2012, Qədim dünya ölkələrində əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin bəzi məsələləri.

2013, Qədim dövrdə cinayətkarlıqla mübarizə, ədalət mühakiməsinin və məhkəmə prosesinin bəzi məsələləri.

2015, Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində milli təhlükəsizlik, sirr və onların qorunması məsələləri.

2015, Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sferasında Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri və beynəlxalq birliklərlə bəzi əməkdaşlıq məsələləri.

2016, Qədim Şərq ölkələrində cinayətkarlıqla mübarizənin hüquqi tənzimlənməsi.

2016, Konstitusion normalar əməliyyat-axtarış hüquq münasibətlərinin hüquqi əsası kimi.

2017, Qədim dövrdə və orta əsrlərdə Azərbaycanda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin bəzi məsələləri.

2017, Təhlükəsizliyin təmin olunmasında dövlət başçılarının və digər rəsmilərin rolu.

2017, Hüquqi fakt əməliyyat-axtarış hüquq müna­sibət­ləri­nin əsası kimi.

2017, Xarici ölkələrin hüquq tarixi fənni üzrə proqram.

2018, Əməliyyat-axtarış hüquq münasibətlərinin məzmunu və bəzi spesifik cəhətləri.

KİTABLAR

 1. 1997, Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi, birgə müəllifliklə.
 2. 2003, Müasir dövlət və hüquq tarixi, birgə müəllifliklə.
 3. 2005, Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi (qədim və orta əsrlər), birgə müəllifliklə.

 

TƏLTİFLƏR

1. AR Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. N 3064. 29.06.2017.

2. BDU-nun Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 7.06.2017.

3. Hüquq fakültəsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.