Nəşrlər

R.F.Mamedov. Mejdunarodnıy-pravovoy status Kaspiyskoqo morə vçera, seqodnə, zavtra: «Azerneşr», 2006 (464s.)

R.F.Mamedov. Mejdunarodno-pravovoe razqraniçenie Kaspiyskoqo morə: «Azerneşr», 2006 (242s.)

R.F.Mamedov. Mejdunarodno-pravovaə delimitaüiə Kaspiyskoqo morə: «Azerneşr», 2002 (83s.)

N.H.Mehdiyev, İ.H.Abutalıbov. Beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlığın əsas aspektləri. Bakı

V.İbayev. Beynəlxalq humanitar hüquqda məsuliyyət məsələlləri. Bakı

A.A.Məhərrəmov. Beynəlxalq dəniz hüququ. Bakı, 2007