İnsan hüquqları və informasiya hüququ kafedrası

Avropa Birliyinin Təsisatları - magistratura pilləsi, inglis bölməsi

İnsan hüquqlarının Avropa sistemi -magistratura pilləsi, inglis bölməsi (seminarlar)

İnsan hüquqlarının ekoloji aspektləri - magistratura pilləsi, inglis bölməsi

İnsan hüquqları - bakalavr pilləsi, inglis bölməsi

Çirklənməyə nəzarət və ətraf mühit hüququ- magistratura pilləsi, inglis bölməsi

Çirklənməyə nəzarət və ətraf mühit hüququ- magistratura pilləsi, inglis bölməsi (seminar)

İnsan hüquqlarının müdafiəsinin aktual problemləri - magistratura pilləsi, inglis bölməsi

İnsan hüquqlarının Avropa sistemi -magistratura pilləsi, inglis bölməsi

Bioetika və tibbi hüquq - bakalavr pilləsi, azərb. bölməsi

İnsan hüquqları - bakalavr pilləsi, rus bölməsi

İnformasiya azadlığı və insan hüquqları - magistratura pilləsi, inglis bölməsi

İnsan hüquqları - bakalavr pilləsi, azərb. bölməsi (Beyn. münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi)