Rzaqulu Ə. Bayramov

Dos. Rzaqulu Ə. Bayramov


Mülki hüquq kafedrası
İş telefonu: (+99412) 4390298

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Bayramov Rzaqulu Əhməd oğlu 3 avqust 1953-cü ildə Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonu Ağtəhlə kəndində anadan olub.1960-1970-ci illərdə Qardabani rayon orta məktəbində oxuyub.Məktəbi bitirdikdən sonra respublika "Gürcüstan kənd təsərrüfat texnika" ticarət-malgətirmə bazasında kartotekaçı vəzifəsində işləyib.1971-1976-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.
1976-ci ildə ADU-nun mülki hüquq kafedrasına saat hesabı ilə müəllim, 1977-ci ildə müqavilə yolu ilə mülki hüquq kafedrasına müəllim vəzifəsinə seçilib.1980-1983-cü illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin məqsədli aspiranturasına qəbul olunub, 1983-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində "Mənzil hüquq münasibətlərinda aila üzvlərinin hüquq və vəzifələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.1982-1983-cü illərdə SSRi Elmlər Akademiyasının dövlət və hüquq institutu və M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin spirantlarının nəzəri konfranslarında iştirak edib va məruzələr oxuy¬ub.1984-cü ildə Universitetin Hüquq fakültəsinin mülki hüquq kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin edilib.1985-ci il fevral ayında müsabiqədən keçməklə baş müəllim vəzifəsinə və 1990-ci ildə kafedranın dosenti vəzifə¬sinə seçilib.Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının 21 noyabr 1992-ci il qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülüb.Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində mülki hüquq kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyi ilə əlaqədar keçirilən elmikonfransda çıxış edib və konfrans materiallarında tezisləri dərc olunub.2002-ci ildə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Maxaçqala şəhərində keçirilən elmi-praktiki konfransın materiallarında tezisi dərc olunub.Mülki hüquq məsələlərinə dair otuzdan çox əsərləri var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1971-1976, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU

1980-1983, M.V. Lomonosov adına MDU-nun hüquq fakültəsi, mülki hüquq kafedrasının məqsədli aspirantı
1983, h.e.n., “Mülki hüquq”, Hüquq fakültəsi, M.V. Lomonosov adına MDU
1992, dos., “Mülki hüquq”, Hüquq fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1976, müəllim, Mülki hüquq kafedrası, BDU

1985, baş müəllim, Mülki hüquq kafedrası, BDU
1990, dosent, Mülki hüquq kafedrası, BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Mənzil hüququ


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

- RF-nin Dağıstan Respublikasının Maxaçqala şəhərində keçirilən elmi-praktiki konfrans 2002,

-  Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri”  mövzusunda Respublika Elmi konfransı.

9 aprel 2008-ci il.

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda hüquq fakültəsi müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci Elmi-praktik konfrans. 7 may 2008

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 9-cu Elmi-praktik konfransı. 14 may 2009

-   Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfransı. 8-9 iyun 2009

-   Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfrans. 2010

-   Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfrans. 2010

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda hüquq fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 10-cu elmi-praktik konfransı. 14-15 may. Bakı 2010

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci respublika elmi-praktik konfransı. 11-12 may. Bakı 2011

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə hə

-  Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri”  mövzusunda Respublika Elmi konfransı.

9 aprel 2008-ci il.

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda hüquq fakültəsi müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci Elmi-praktik konfrans. 7 may 2008

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 9-cu Elmi-praktik konfransı. 14 may 2009

-  Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfransı. 8-9 iyun 2009

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfrans. 2010

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfrans. 2010

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda hüquq fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 10-cu elmi-praktik konfransı. 14-15 may. Bakı 2010

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci respublika elmi-praktik konfransı. 11-12 may. Bakı 2011

-  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci respublika elmi-praktik konfransı. 11-12 may. Bakı 2011

- 10 dekabr Beynəlxalq İnsan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. Bakı 2013

sr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci respublika elmi-praktik konfransı. 11-12 may. Bakı 2011

- 10 dekabr Beynəlxalq İnsan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. Bakı 2013


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Некоторые вопросы договора имущественного найма-Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi 6-cı buraxılış. Статья 4 Баку, 2003Соавтор.
İ.Q.Əsgərov Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin kommentariyası II kitab Redaktor Qanun, 2006 312
Mülki hüquq (mühazirələr toplusu). I hissə Dərs vəsaiti Bakı, 2007, 228 Həmmüəllif
Mülki hüquq (mühazirələr toplusu). II hissə Dərs vəsaiti Bakı, 2007,189 Həmmüəllif
Mənzillərin özəlləşdirilməsində mülki hüquqi vasitələrin rolu
Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. 9 aprel 2008-ci il.Bakı, 2008, 219-221
Yüksək təhlükə mənbəyinin vurduğu zərərə görə məsuliyyət
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda hüquq fakültəsi müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci Elmi-praktik konfransının materialları. 7 may 2008,Bakı, 2008,214-217.
Гражданское право
Программа курса учебной степени бакалавр Баку, 2008, 51,Один из составителей
Римское право Программа курса учебной степени бакалавр Баку, 2008,15
Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə öhdəliklər Magistr tədris proqramı Bakı, 2008,20
Обязательства по передаче имущества в пользование Учебная программа магистра Баку, 2008,22 Внедоговрные (правоохранитеьные) обязательства Учебная программа магистра Баку, 2008,15 Один из составителей
İ.Q.Əsgərov Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin kommentariyası III cild Redaktor Bakı, 2008, 824.

Mülki hüquq kursunun bakalavr tədris təhsil pilləsi üçün proqramı. (azərbaycan və rus dillərində). Bakı 2012, 69 səh. Tərtib edənlərdən biri

Mənzil hüququ kursunun proqramı. (rus dillərində). Bakı 2012, 20 səh. Tərtib edənlərdən biri


KİTABLAR
İ.Q.Əsgərov Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin kommentariyası II kitab Qanun, 2006,312
Mülki hüquq (mühazirələr toplusu). I hissə Bakı, 2007,228 Həmmüəllif
Mülki hüquq (mühazirələr toplusu). II hissə Bakı, 2007,189 Həmmüəllif
İ.Q.Əsgərov Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin kommentariyası III cildə Bakı, 2008,824

Mülki hüquq (ümumi hissə) mühazirələr toplusu.Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı 2011., 30 səh. Həmmüəllif.