SEYİDOV FƏRRUX ƏNVƏR OĞLU

SEYİDOV FƏRRUX ƏNVƏR OĞLU

Müəllim, BDU Hüquq fakültəsi
İş telefonu:+( 994)12 439-04-84
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1982- ci il aprel ayının 18-də Bakı şəhərində anadan olmuşam. 1998-ci ildə Bakı şəhəri Yasamal rayonu, 176 saylı orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirmişəm. 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Elə həmin il BDU- nun Hüquq fakültəsinin Magistraturasına daxil olmuş, 2004-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə magistr elmi dərəcəsinə yiyələnmişəm. 2004-2007-ci illərdə həmin fakültənin aspiranturasının əyani şöbəsində təhsilimi davam etdirərək, 2008-ci ildə «Dövlət və hüquq Nəzəriyyəsi və tarixi; siyasi və hüquqi təlimlər» ixtisası üzrə «Qanunvericilik texnikası və Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişəm.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2002 Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi
«Qanunvericilik texnikası və Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi», 2008

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1998-2000 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası, inspektor
2003 -hal – hazırda Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi, Böyük mütəxəssis, məsləhətçi. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri.
2006—cı ildən Dövlət və Hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası, Müəllim
Dövlət və Hüquq nəzəriyyəsi
4 məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Dövlət və Hüquq nəzəriyyəsi

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Qanunvericilik texnikasının mahiyyəti məsə-ləsinə dair
2. Qanunların tərtibinə aid qaydalar
3. Qanunvericilik texnikasının məzmunu
4. Qanunvericilik texnikasının elementləri