Səlimov Kamil


Hüquq Elmləri Doktoru, BDU-nun Professoru və “Kriminalistika və Məhkəmə ekspertizası”
kafedrasının müdiri
İş telefonu:4387201, 4975734
e-mail: kamil.salimov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1956-cı il 12 apreldə Bakı şəhərində anadan olub. Ailəlidir, 2 övladı var.
TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1974-1979-cu illər  Hüquq fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1980-1981-ci illər Hüquq fakültəsi, aspirant, Ukrayna Xarkov Universiteti
1987-SSRİ Prokurorluğu yanında Cinayətkarlığın Səbəblərinin Öyrənilməsi və Qarşısının Alınması üzrə Tədbirlərin Hazırlanması Ümumittifaq İnstitunda hüquq elmləri namizədi dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyası
2000- Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyi ETİ-də hüquq elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün doktorluq dissertasiyası
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1) 1973-laborant, Məhkəmə Ekspertizaları ETİ
2) 1979-1984-vəkil, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası
3) 1984-1987-sədr müavini, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası 
4) 1988-1992 müəllim, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası, Hüquq fakültəsi , BDU
5) 1992-2009- müdir, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası, Hüquq fakültəsi, BDU
kriminalistika, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti dərslərini aparır
6) 2006-koordinator, Ədliyyə Nazirliyi yanında Məhkumların islah edilməsində və penitensiar müəssisələrin fəaliyyətində ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində ictimaiyyətin iştirakını təmin edən İctimai Komitə

7) 2007-2009-üzv, İlk dəfə Azərbaycan Respublikasında Ədliyə Nazirliyi sistemndə prof .K.N.Səlimovun təşəbbüsü ilə ictimai komitə yaradılmışdır ki, həmin Komitənin koordinatoru prof .K.N.Səlimov  təyin olunmuşdur.

İctimai fəaliyyət:
1) 2007-2009-ekspert, Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası
2) 2004-2009- sədr, “Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi” İctimai Birliyi
3) 2008-2009-sədr, Azərbaycanda İnsan Hüquqlarına Dair Beynəlxalq Standartların Təsbiti üzrə Birgə İşçi Qrupu
Elmi fəaliyyət:
101 məqalə
2 monoqrafiya
4 kitab
1 patent
yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı 3dür.
1989-cu ildə SSSR dövründə terrorçuluqla mübarizənin kriminoloji və kriminalistik problemlərin tədqiqatı ilə məşğul olub.
TƏDQIQAT SAHƏSI
terrorçuluqla mübarizənin kriminoloji və kriminalistik problemləri;
ayrı-ayrı cinayətlərin törədilməsinin istintaq metodikası;
münaqişələr, terrorçuluğun qarşısının alınması və profilaktikası.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.“Problemlər və Dağlıq Qarabağ konfliktinin mümkün həlli yolları” mövzusunda simpoziumda iştirakçı. Məruzənin adı: “Dağlıq Qarabağ və məhkumlar” Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi, 25 May, 2004;
2. “Avropada qloballaşma prosesi”.iştirakçı, Beynəlxalq Təhsil İnstitutu- Diplomatiya və Strateji Araşdırmalar Mərkəzi” Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi, 31 May, 2004;
3. Məhkum edilmiş şəxslərin hüquqları sahəsində hüquqi islahatlarla bağlı müasir məsələlər, iştirakçı, Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi,  25 Noyabr– 3 Dekabr, 2004;
4.‘Bakı Payız Debatları- Azərbaycan Cəmiyyətində İslam’ iştirakçı, Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi, 3 Noyabr, 2004;
5. Azərbaycan və NATO qüvvələri arasında əməkdaşlıq, iştirakçı və məruzəçi, Məruzə adı: “NATO, Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ bölgəsində anti-terrorizm əməkdaşlığı strategiyası, Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi, 9 Sentyabr, 2004 Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası;
6.‘Bakı Payız Debatları- Beynəlxalq siyasət və milli təhlükəsizlik konsepsiyası’ iştirakçı 29 Sentyabr, 2004 Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi;
7.“Kütləvi informasiya vasitələri və siyasət” mözvusunda beynəlxalq seminar iştirakçı, Conrad Adenauer Fondu, Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 1 Oktyabr, 2004;
8.Bakı Payız Debatları-Neft sektoru və Azərbaycan cəmiyyəti, iştirakçı Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 6 Oktyabr, 2004;
9.‘Azərbaycanın və Avropa Şurasının öhdəlikləri: siyasi məhbus problemləri və penitensiar sistemin dəyişdirilməsi’ iştirakçı Bakı şəhəri ISR Plaza 13 Oktyabr, 2004;
10.‘Bakı Payız Debatları – Azərbaycanda İnsan Hüquqları’ iştirakçı, Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 13 Oktyabr, 2004;
11.‘Bakı Payız Debatları–Dağlıq Qarabağ konflikti. Həll perspektivləri’ iştirakçı Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 20 Oktyabr, 2004;
12. ‘Cənubi Qafqaz regionu və Avropa Birliyi’ iştirakçı Gürcüstanın Tiflis şəhəri 30-31 Oktyabr, 2004;
13.‘Qloballaşmada bələdiyyələrin və yerli hakimiyyət nümayəndələrinin rolu və QHT administrasiyası. Azərbaycanda alman təcrübəsi’ mövzusunda seminar-treyninq, Conrad Adenauer Fondu, iştirakçı Bakı şəhəri 25-26 Oktyabr, 2004;
14.‘Yenidənqurma və bərpa işlərində şəxsi hüquqların pozulması’ iştirakçı Bakı şəhəri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 27 Yanvar, 2005;
15. Həbsxanaların və cəzaçəkmə müəssisələrinin monitorinqinin metodologiyası. Prison Reform International.iştirakçı, Bakkuriani, Gürcüstan, 13-17 Fevral, 2005;
16. Azərbaycanda siyasi məhbus problemləri. Effektli ictimai nəzarət mexanizminin inkişafı mözvusunda beynəlxalq konfrans, təşkilatçı. Bakı şəhəri 10-11 iyun, 2005.
17. «Avro-Atlantik Məkana İnteqrasiya sahəsində dövlət orqanlarının və vətəndaş cəmiyyətinin rolu» mözvusunda konfrans, NATO və Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiyasiyası, moderator, “Antiterror və Konfliktlərin həllində NATO-nun rolu. Bakı şəhəri Park İnn oteli, 5 noyabr 2007-ci il.
18. Regional konfrans, Penal Reform İnternational və ATƏT, iştirakçı Gürcüstanın Tiflis şəhəri, 12  dekabr 2008-ci il.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. К вопросу о понятии промышленного предприятия по делам о выпуске недоброкачественной или не соответствующей стандартам либо техническим условиям промышленной продукции.Социалистическая законность. Баку, 1983, № 1,с.23-27
 2. Некоторые вопросы судебной практики по делам о нарушении правил приобретения стройматериалов.Социалистическая законность. Баку, 1984, № 3,с.18-23
 3. О понятии крупного размера при нарушении правил приобретения строительных материалов.Социалистическая законность. Баку, 1985, № 3,с.13-18
 4. Уголовная ответственность за незаконное приобретение строительных материалов.Сборник научных трудов «Вопросы совершенствования предварительного следствия», Баку, 1988,с.103-109
 5. Некоторые процессуальные и тактические вопросы участия защитника на предварительном следствии.Известия. История. Философия. Право. Баку:Элм, 1990, №1,с.105-108
 6. Законность и условия допустимости приемов и средств психологического воздействия на подследственных.Вопросы совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Баку: БГУ, 1990,с.43-47
 7. К разработке уголовно-правовых и криминалистических вопросов борьбы с терроризмом.Сб.науч.трудов “Криминологические проблемы совершенствования уголовного законодательства”, Баку, 1993,с.115-120
 8. О причинах и истоках терроризма.Государство и право. Вып. III, Баку, 1994, с.117-123
 9. Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с терроризмом в международных конфликтах.Государство и право, вып. III. Баку, 1994, с.53-57
 10. Судебная экспертиза.Proqram. Баку: Азерб.НИИ судебных экспертиз, криминалистики и криминологии. Баку, 1994, 12c.
 11. О необходимости совершенствования уголовно-правового законодательства по борьбе с терроризмом. Сборник трудов материалов научной конференции БГУ, Баку, 1994, c. 58
 12. Некоторые вопросы расследования терроризма на поездах железной дороги и метрополитена.Вопросы судебной экспертизы и криминалистики (сборник научных трудов), Баку, 1996, № 34, с.47-52
 13. О некоторых причинах внутригосударственного и международного терроризма.Государство и право, Баку, 1997, № 1. c.128-135
 14. К вопросу о причинах внутригосударственного и международного терроризма.Вестник Бакинского Университета, Баку, 1997, №1, с.111-117
 15. К некоторым проблемам тактики и стратегии борьбы с терроризмом.Республиканской научно-практической конференции “Азербайджан на пороге XXI века”, Баку, 1997, с.53-54
 16. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Азербайджанской Республике.Государство и право, Баку, 1998, № 1, с.123-137
 17. Terrorizmin kriminalistik xarakteristikası.«Щцгуги дювлят вя ганун», 1998, № 2, с.44-50
 18. Организованная транснациональная преступность и криминальный терроризм.Metodik göstəriş. Баку: БГУ, 1998, 16 c.
 19. Современные проблемы борьбы с терроризмом. Баку: БГУ, 1998, 18 c.
 20. К вопросу о причинах национального терроризма.Прокурорская и следственная практика. Орган генеральных прокуроров стран СНГ. М., 1998, № 4, с.119-126
 21. Проблемы борьбы с международным терроризмом.  Баку: БГУ, 1998. 22 c.
 22. К проблеме разработки концепции по борьбе с терроризмом в Азербайджанской Республике (тезис доклада).Материалы научной конференции БГУ, 27-29 мая, т. II. Гуманитарные и социально-политические науки, Баку, 1998, с.78-80
 23. Понятие и структура криминалистической характеристики терроризма.  Баку: БГУ, 1998, 18 c.
 24. Некоторые вопросы мотивации террористического поведения.«Ганунчулуг», Бакы, 1998, № 5, с.12-14
 25. Опыт законодательства США по борьбе с терроризмом. Баку: БГУ, 1998, 18 c.
 26. Некоторые вопросы истории терроризма.Məqələ.«Ганун», Бакы, 1998, (45) №5, с.112-119
 27. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Азербайджанской Республике.«Ганун», Бакы, 1998, (46) №6, с.109-116
 28. Психологические проблемы национального терроризма.Məqələ.«Ганунчулуг», Бакы, 1998, № 8. с.54-61
 29. Опыт зарубежных государств по борьбе с терроризмом.Məqələ. Материалы второй научно-практической конференции “Азербайджан на пороге XXI века”, Баку, 1998, с.23-38
 30. Проблема терроризма в Азербайджане – проблемы Закавказья (инэилис дилиндя).Məqələ. Журнал Международного Права, Тбил. Гос. Ун-т им. Ив.Джавахишвили, фак-т меж. права и меж.отношений, т.III, №3-4, Тбилиси, 1998, с.78-84
 31. Террорчу-ъинайяткар групларын фяалиййятинин криминалистик ганунауйьунлуглары.Məqələ.«Щцгуги дювлят вя ганун» ,Бакы, 1999, №1,s.78-94
 32. К проблеме борьбы Интерпола с терроризмом.Тезис. “Правовая реформа в Азербайджане: пути реализации”, тезисы докладов, представленных на научно-практическую конференцию, Баку, 1999, с.33-35
 33. Современные проблемы терроризма.Монография.М.:«Щит и М», 1999. 144 s.
 34. Тактика и стратегия зарубежных государств по борьбе с терроризмом.Məqələ. Вестник Бакинского Университета, Баку, 1999, №1-2, с.67-74
 35. Уголовно-правовая ответственность за терроризм по законодательству Азербайджанской Республики. Вестник Бакинского Университета, Баку, 1999, №1-2, с.77-83
 36. Азярбайъанын Милли тящлцкясизлийинин террор актларындан стратеgийасына даир.БДУ-нун 80 иллийиня щяср олунмуш елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, БДУ няшриййаты, 1999. с.47-48
 37. Классификация форм и видов террористическойдеятельности.«Дювлят вя щцгуг» журналы, № 1-3.Бакы, 1999, с.51-68
 38. Криминалистика.Програм.азярб. вя рус дилляриндя, «Улу» няшриййаты, Бакы, 1999, 42 s.
 39. Криминалистика.Дярслик. Бакы: «Щцгуг ядябиййаты», 1999. 640 s.
 40. Терроризм, политика государственного терроризма и национально-освободительное движение. Вестник Бакинского Университета, Баку, 1999, №1-2, с.57-68
 41. Источники финансирования терроризма. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2000, №3-4, с. 80-90
 42. Криминолого-криминалистическая характеристика организованной преступности в банковской системе. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, №3-4. Баку, 2000, с. 101-113
 43. Современные проблемы терроризма (повторное издание).Моногафия. М.:«Щит и М», 2000, 144 c.
 44. Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. «Коррупсийа вя она гаршы мцбаризя» мювзусунда кечирилмиш елми семинарын материаллары. Бакы: БДУ, 2001, с. 7-17
 45. Позиция ООН и проблемы международного сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом. «Теория и практика – перспективы и задачи на рубеже нового века». Тезисы докладов межвузов. научно-прак. конференции от 10 мая 2001 г., посвящ. 70-летию ДГУ
 46. Даьлыг Гарабаь проблеминин низамланмасынын щцгуги механизмляри. «Ганунчулуг» журналы, 2001, № 4. с. 35-42
 47. Проблемы Нагорного Карабаха – механизм правового решения.Məqələ. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2001, №1-2. с. 106-120
 48. Проблемы сотрудничества государств СНГ по борьбе с терроризмом. Информационно-аналитический журнал «Актуальные проблемы науки», М., 2001, № 3(3), с. 99-110
 49. Криминалистическая взрывотехника как развивающая отрасль криминалистики в борьбе с бомбовым терроризмом. «Совместная научная работа по проблемам внедрения новых методик в практику судебной экспертизы как один из путей повышения квалификации специалистов». Мат-лы науч.-прак. конференции (18-19 июня 2001 г.). Азерб.НИИПСЭКиК, Баку, 2001. с. 140-146
 50. К разработке проблем тактики защиты лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.«Проблемы совершенствования предварительного расследования и защиты обвиняемых с психическими расстройствами, не исключающим вменяемости». Мат-лы науч.-прак.конференции (26 октября2001 г.). Бакы, 2001. с. 17-25
 51. Бакы-Ъейщан нефт кямяри вя милли тящлцкясизлик проблемляри.Məqələ. «Дирчялиш – XXI яср» журналы, 2001, нойабр (45). с.176-185
 52. К проблеме методик расследования терроризма.Məqələ. «Мящкямя експертизасы, криминалистика вя криминолоэийанын актуал мясяляляри» елми ясярляр мяъмуяси, Азярбайъан ЕТМЕК вя КПИ, № 37, 2001, с. 36-42
 53. Ъинайят-ахтарыш щцгугунун ясаслары.Программ. Бакы: Бакы Университети няшриййаты, 2001, 12 s.
 54. Основы оперативно-розыскного права.Программ.Бакы Университети няшриййаты, Бакы, 2001.
 55. Айры-айры нюв ъинайятлярин иститагынын тактики вя методики проблемляри. Ихтисас курсу цзря програм.Программ(iхтисас курсу цзря). Бакы Университети няшриййаты, Бакы ,2001.
 56. Тактические и методические проблемы расследования отдельных видов преступлений. Программа по спецкурсу. Бакы Университети няшриййаты, Бакы, 2001
 57. Проблемы допустимости применения обмана, провокации и дезинформации в процессе расследования и оперативно-розыскных мероприятий. Кечид дюврцндя Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьнун актуал проблемляри. Елми мягаляляр мяъмуяси. 1-ъи бурахылыш. АМЕА Бящмянйар адына Фялсяфя вя щцгуг институту, щцгуги тядгигатлар шюбяси, Бакы: Дiэеста, 2002,s. 68-80
 58. Тактика деятельности следственно-оперативной группыпо делам о взрывах и обнаружении взрывных устройств. Вестник БакинскогоУниверситета, серия социально-политических наук, Баку, 2002, №1-2.
 59. Проблемы перспектив южно-кавказской интеграции. От «Транскавказского диалога» к Южно-Кавказской концепции региональной безопасности. Весенний круглый стол. I инициатива Южно-Кавказского Института региональной безопаснос-ти. 27 апреля – 1 мая. Боржоми (Ликани), 2002.
 60. Даьлыг Гарабаь мцнагишяси бейнялхалг щцгуг мцстявисиндя.Məqələ. «Гарабаь дцнян, бу эцн вя сабащ» // 1-ъи Цмумреспублика елми-ямяли конфрансынын тезисляр топлусу. Бакы, «Шуша» няшриййаты, 2002,s. 95-99
 61. Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом на Южном Кавказе (тенденции и перспективы). Сивилизасийа вя террор (мягаляляр топлусу). Бакы, «Азярбайъан Университети» няшриййаты, 2002, 172 s.
 62. О стратегии и тактике создания глобальной системы противодействия терроризму государств-участников СНГ. Уголовное право. Ежеквартальный научно-практический журнал, М., 2002, № 2 (апрель-июнь)s. 135-137,
 63. Диагноз – Терроризм. Мир Азербайджана. Международный журнал, октябрь, 2002,s. 17-21
 64. Миротворческий процесс урегулирования Карабахского конфликта: возможно ли применение силовой акции. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2002, №3-4,s. 60-73
 65. Реалии и перспективы урегулирования карабахского конфликта. Возможно ли международная операция по принуждению к миру. «Центральная Азия и Кавказ» - Журнал социально-политических исследований, Швеция, 2002, № 6 (24).
 66. О проекте конвенции «О борьбе с актами международного терроризма, s. 7-15направленных против безопасности наземных нефтепроводов и сопровождающих их технических коммуникаций». Бейнялхалг щцгуг, иътимаи-сийаси, елми-тяърцби журнал (Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя няшр олунур), Азярбайъан, Бакы, 2002, № 7-8,s. 4-13
 67. Методика расследования террористических преступлений.Учебно-практическое пособие, Баку, изд-во «Ганун», 2003, 536 с.
 68. Криминалистика.Программ. ДИН-ин Полис Академийасы вя БДУ-нун иля бирэя, Бакы, 2003.
 69. Криминалистика. Совместно с Академией Полиции МВД и БГУ, Баку, 2003.
 70. Проблемы сотрудничества в борьбе с терроризмом: политические и правовые аспекты. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2003, №1,s. 32-51
 71. Продолжая дискуссию о стратегии и тактике создания глобальной системы противодействия терроризму государств-участников СНГ. Уголовное право. Ежеквартальный научно-практический журнал, М., 2003, № 1 (январь-март).s. 121-123
 72. К проблеме силового воздействия урегулирования карабахского конфликта. Мир Азербайджана, международный журнал, № 48-2003.s. 17-19
 73. К проблеме разработки концепции национальной безопасности Азербайджана. Нато – реалии перспективы. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук,с. 5-16
 74. К проблеме формирования безопасности и сотрудничества государств Южного Кавказа. Georgian National Committee 2003, Webmaster http://www.scirs.org.ge/russian/round2/salimov.htm.Ъянуби Гафгаз Регионал Тящлцкясизлик Институтунун Интернет сайты, 6 s.
 75. On the problem of achieving security and cooperation in the states of the Southern Caucasus. Georgian National Committee 2003, Webmaster http://www.scirs.org.ge/russian/round2/salimov.htm.ЪянубиГафгазРегионалТящлцкясизликИнститутунунИнтернетсайты. 6 с.
 76. К проблеме обеспечения безопасности и предотвращения актов терроризма на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.Məqələ. «Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри». Елми мягаляляр мяъмуяси. 6-ъы бурахылыш. АМЕА Фялсяфя вя сийаси-щцгуги тядгигатлар институту, Бакы, «Адилоьлу» няшриййаты, 2003,s. 409-414
 77. Проблемы перспектив южно-кавказской интеграции. Georgian National Committee 2003, Webmaster: http://www.scirs.org.ge2 с.
 78. Международная военная миротворческая операция по принуждению к миру. Гарабаь Азадлыг Тяшкилаты «Гарабаь дцнян, бу эцн вя сабащ» / 2-cи Цмумреспублика елми-ямяли конфрансынын тесисляр топлусу,Бакы , 2003, 292 с.,s. 120-126Elaboration of national security concept of Azerbaijan. NATO – realitiesandprospects
 79. Разработка концепции национальной безопасности Азербайджана. НАТО – реалии и перспективы. Materials from the “Caucasus Regional Security” conference help by Inter-national Eurasia Press Fund jointly with NATO in Baku on December 16-17, 2002.“NATO and Caucasus Regional Security”. The International Eurasia Press Fund. Baku, “GAPP-POLIGRAF” Corporation, 2003, 288 p.p. 187-199; с. 200-214
 80. Problems of improving cooperation between the state of the South Caucasus in the fight against terrorism..Activity Report. The South Caucasus Institute of Regional Security, Friedrich Ebert stiftung, 2003,p. 147-165
 81. Международный уголовный суд и проблемы разрешения проблемы на Южном Кавказе. Гарабаь азадлыг Тяшкилаты«Гарабаь дцнян, бу эцн вя сабащ» // 3-ъц Цмумреспублика елми-ямяли конфрансынын теzисляр топлусу,Бакы , 2003, 296 с.(s. 104-113)
 82. Сифаришли гятллярин арашдырылмасынын криминалистик методикасынын ясаслары.Дярс вясаити. Бакы университети няшриййаты, 2004, 142с.,(8,87 ç.v.).Həmmüəllifliklə
 83. Бир даща терроризмин тябияти вя профилактикасы щаггында ракурс, дин-террор мцнасибяти.Məqələ.Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2004, №1-2,s. 5-11
 84. К проблеме национального терроризма (международно-правовой и психологические аспекты). Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2004, №3,s. 19-31
 85. Об обеспечении гарантий прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, находящихся под арестом..Щцгуг+Эянълик, Азярбайъан Республикасы Ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси проблемляри, Бакы, 2005,s. 60-88
 86. Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щцгуги аспектляри.Гарабаь: Суаллар вя фактлар (китабында III щисся). «Гисмят» няшриййаы, Бакы, 2005, 156 с.(s. 81-98)
 87. Правовые основы и порядок введение международных сил ООН в зону конфликта.«Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри» елми-аналитик вя практики журнал, 2005, № 3 (03),s. 107-115
 88. О необходимости разработки законопроекта о содержании под арестом подозреваемых и обвиняемых. Вестник Бакинского Университета, серия социально-политических наук, Баку, 2005, №4,s. 5-18
 89. Щцгугшцнас ряйи: Хоъалы сойгырымы– 1992 (сянядлярдя, фактларда вя мятбуатда)Məqələ. азярбайъан, инэилис, рус дилляриндя. Бакы: «Ябилов, Зейналов вя оьуллары» няшриййаты, 2006, 192 с. (584 с.),s. 133-137
 90. Lawyer’s vision: The Khojaly genocide – 1992 (in documents, facts and on press). The Khojaly genocide – 1992 (in docu-ments, facts and on press). Baku: Abilov, Zeynalov & sons” Publishing & Printing House, 2006,p. 193-384
 91. Взгляд правоведа: Ходжалинский геноцид – 1992 (в документах, фактах и прессе). Ходжалинский геноцид – 1992 (в документах, фактах и прессе). Баку: Изд.полигр. Дом «Абилов, Зейналов и сыновья», Баку: 2006,s. 385-582
 92. Новая стратегия и тактика США в борьбе с терроризмом. «Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри» елми-аналитик вя практики журнал, 2006, № 1 (05),s. 110-121
 93. К проблеме разработки концепции использования международных миротворческих сил ООН для разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. Гарабаь Азадлыг Тяшкилаты«Гарабаь дцнян, бу эцн вя сабащ» // 5-ъи елми-ямяли конфрансынын топлусу, Бакы, 2006, 252 с.,s. 95-114
 94. 12.00.09 «Ъинайят просеси, криминалистика вя мящкямя експертизасы; ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти» ихтисасы цзря «Намизядлик минимум имтащанынын» програмы. Бакы Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясинин Елми Шурасы тяряфиндян тювсийя едилмишдир (протокол №25), Бакы, 2006, 63 s.
 95. 12.00.09 – ъинайят просеси вя криминалистика; мящкямя експертизасы; ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти ихтисасы цзря азярбайъан алимляринин елми ясярляринин гыса библиографик китабчасы.Kitab.Азярбайъан вя рус дилиндя. Бакы: «Чянлибел» НПМ, 2006 ,116 s.
 96. Особенности организации и деятельности системы судопроизводства США.Dərs vəsaiti. Баку: Изд. «Сяда», 2006, 60 s.
 97. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляри заманы информасийанын ялдя едилмясиндя психолоэийадан истифадя.Monoqrafiya.Бакы: «Адилоьлу» няшриййаты, 2006,96 s.
 98. ООН и проблемы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.Məqələ. «Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри» елми-аналитик вя практики журнал, 2006, № 2 (06),s. 88-101
 99. Современная стратегия и тактика США в борьбе с терроризмом. Məqələ.«Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри» елми-аналитик вя практики журнал, 2006, № 4 (08), s. 80-96.

100. Xocalı şəhərində soyqırım-sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayət kimi ( Milli və beynəlxalq cinayət qanunvericiliyinin təhlili).Genocide of Azerbaijan people in Khojaly town is the crime against peace and mankind(analysis of national and international criminal legislation). Геноцид Азербайджанского народа в городе Ходжалы – преступление против мира и человечности (анализ национального и международного законодательства)

 1. Partlayıcı qurğuların tətbiqi ilə törədilən terror aksiyalarının açılması və araşdırılmasının xüsusiyyətləri üzrə metodiki vəsait.Bakı, 2007, 89 s.
 2. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти. Dərs vəsaiti.Бакы: АР ДИН-ин мятбяяси, 2007, 160 s.
 3. К проблеме религиозного терроризма. Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьнун актуал проблемляри. Елми мягаляляр мяъмуяси. 19-ъу бурахылыш. АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-ЩцгугиТядгигатлар Институту, Бакы Щцгуг Мяркязи. Бакы: Адилоьлу, 2007.
 4. Усиление доверия граждан как основа совершенствования деятельности судов. Tezis.«Глобаллашан ъямиййятдя щцгуг елминин актуал проблемляри» мювзусунда Республика конфрансынын материаллары, 09 апрел 2008, Бакы. 2008,с. 114-118
 1. Нагорный Карабах – Азербайджанская граница без контроля. «Дирчялиш  – XXI яср» журналы, 2001, нойабр (45), с. 274-284,s. 274-284
 2. Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе. «Дирчялиш  – XXI яср» журналы, 2007,s. 114-115
 1. Theproblemsofstruggleagainst terrorism in “uncontrolled” territories. Право и политология. Периодический научный журнал, № 1(1). Тбилиси, декабрь, 2007.
 2. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя психолоэийа мялуматларынын тятбигинин бязи хцсусиййятляри.Dərs vəsaiti.Бакы, «Сяда» няшриййаты, 2008, 112 с.

109. Международно-правовые проблемы безопасности на Каспийском море.Lawand Internatonal affairsof sekuritu in the CaspianSea. Материалы Международной Конференции по изменению среды Каспийского региона 24-25

110. Криминалистическая историография националистического терроризма. Азярбайъан Дювлят Гурулуъуьу вя Бейнялхалг Мцнасибятляр Институту. Дирчялиш XXI яср, № 120-121,2008.s.294-305

111. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин ясаслары (1 китаб). Бакы: Чашыоьлу, 2008, 428 с.26,75 ç.v.

112. Пенитенсиар хидмятин истещсал сащяляри (мювъуд вязиййяти вя ислащатлар). Бакы:Азярняшр,  2008. 400с.25 ç.v.

113. Пенитенсиар хидмятин истещсал сащяляри (мювъуд вязиййяти вя ислащатлар). ялавя вя дяйишиклярля, Бакы:  Азярняшр, 2009, 496 с.31 ç.v.

114. Парламентская практика государств и политико-правовая проблема геноцида.. Право и политология. Периодический научный журнал, №4 (9). Тбилиси, октябрь, 2009.s.6-9.

115. Коррупция и пути ее преодоления. Проблемы коррупции: пути междисциплинарного исследования. Материалы 5-ой международной научной конференции (Россия и Восток). Астрахань, 4-6 сентября 2009.s.75-78

116. 1915-ъи ил «Ермяни сойгырымы» нын гябул олунмасынын бейнялхалг-щцгуг проблемляри. (Международно-правовые проблемы геноцида)..Бакы Университетинин хябярляри, сосиал-сийаси елмляр серийасы, №3, 2009.s.87-100.

117. Основные направления реорганизации антитеррористической деятельности разведслужб США.Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 10.В 3-х томах. М.: Издательская группа «Юрист»,2010.s. 645

118. Криминалистическое обеспечение антитеррористической деятельности правоохранительных органов и спецслужб. Баку: Ганун, 2010, 336 с.21 ç.v.

119. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин ясаслары.Dərs vəsaiti.Бакы : Ганун, 2010, 412 с.25,75 ç.v.

120. Женщины как жертвы и участницы терактов. Цмумимилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 87-жи илдюнцмцня щяср олунмуш «Щцгуг елминин мцасир проблемляри». II Бейнялхалг Конфранс.Бакы, 2010.s.140

121. Криминалистика.Dərslik. Бакы: Ганун, 2010. 750 с.46,9 ç.v.

122. Криминалистик методика. Айры-айры жинайятлярин арашдырылмасы методикасы.Dərs vəsaiti.Бакы : Ганун, 2010, 484 с.30,25 ç.v.

123. Дахили ишляр органларынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти (цмуми вя хцсуси щисся).Dərs vəsaiti.Фясил 8, 9, 10. Бакы: Мцтяржим, 2011, 560 с.35 ç.v.

124. Криминалистические и криминологические аспекты борьбы с коррупцией. «Дювлят вя щцгуг гуружулуьунун актуал проблемяри» мювзусунда 11-жи республика елми-практик конфрансын материаллары. 2 жилд(11-12 май).Бакы, 2011.s.266

125. Нагорно-Карабахский конфликт и проблемы миротворческой деятельности ООН по его урегулированию. «Гарабаь дцнян, бу эцн вя сабащ»10-жу елми-ямяли конфрансынын материаллары топлусу.Бакы, 2011.s. 264

126. Основные направления реорганизации антитеррористической деятельности  разведслужб США. Военно-юридический журнал. 2011, № 9.

127. Криминал алям: тясвир вя ифадя васитяляри.Dərs vəsaiti.АзярбайжанРепубликасы Тящсил Назирлийинин 24.06.2012-жи тарихли 937 сайлы ямри иля тясдиг едилмишдир.Бакы, 2012, 188 с 11,75 ç.v.

128. Бейнялхалг терроризмля мцбаризядя йени тенденсийалар. Глобаллашма дюврцндя инсан щцгуглары вя Милли щцгуг системляри мювзусунда бейнялхалг елми-практики конфранс. Бакы, 13-14 декабр, 2012.

129. Конфликты и проблемы преемственности поколений. Бакы Бейнялхалг Форумунун материаллары, 4-5 октйабр 2012

130. Криминалистика. (rus bölməsi, qiyabi və əyani şöbələri  üçün). Bakı, 2013,43 s.2,69 ç.v.

131. Организационные и тактические проблемы применения нетрадиционных методов при расследовании преступлений. ЩСМ-13.00.04-Правоведение. (magistr pilləsi üçün). Бакы: Бакы Университетинин няшриййаты, 2013, 24 s.1,5 ç.v.

132. Азербайджан и новые инициативы в борьбе с терроризмом. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 90 иллийиня щяср олунмуш «Дювлят вя щцгуг гуружулуьунун актуал проблемляри»  мювзусунда Республика елми-практик конфрансы. Бакы, 2013.

133. Кпроблеме общетактических аспектов изучения личности обвиняемого с психическими расстройствами, не исключающим вменяемость в защитительной деятельности адвоката. 10 декабр бейнялхалг инсан щцгуглары эцнцня щяср едилмиш бейнялхалг елми-практик конфранс (13-14 декабр 2012), 1–жи жилд, Бакы, 2013.s.559-565

134. Морской разбой: проблемы квалификации и ответственности в международном и уголовном праве Азербайджанской республики. International scientik jurnal. law and politologu. №23.Chisinau.June-2013.Правоиполитология. Международный научный журнал. №23, 2013.s. 12-18

135. Криминалистикада мящкямя-эенетик експертизасы. Мящкямя експертизасы, криминалистика вя криминолоэийанын актуал мясяляляри, №59, Бакы, 2013.s.41

136. Некоторые генетические методы, применяемые в криминалистике. Полис Академийасынын елми хябярляри, eлми-щцгуг ъурналы, №3(8),2013.s.82

137. Практикум по криминалистике.Dərs vəsaiti.Учебное пособиеМинистерство образования АР, БГУ, Юридический факультет, кафедра криминалистики и судебной экспертизы. Баку: 2013, 64 с.4 ç.v.

138. Криминалистика цзря практикум.Dərs vəsaiti.АР Тящсил Назирлийи, БДУ, Щцгуг факцлтяси Криминалистика вя мящкямя експертизасы.Бакы, 2013, 64 с.4 ç.v.

139. Особенности проявления армянского терроризма и геноцида в Азербайджане. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри. Елми-аналитик ъурнал. № 1(37), 2014.s.45

140. Мящкямя експертизасы. Яйани вя гийаби тящсил цзря щцгуг факцлтясинин бакалавр тящсил пилляси вя ялавя тящсил динляйижиляри цчцн. Бакы Дювлят Университети Щцгуг факцлтясинин Елми Шурасынын гярары иля чап олунур. Бакы, 2014, 20 с.1,25 ç.v

141. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения в расследовании преступлений.для магистрантов очного и заочного обучения, Баку: Изд-во Бакинского университета, 2014, 14 с.0,88 ç.v.

142. Организационные и тактические проблемы применения нетрадиционных методов при расследовании преступлений.для магистратуры Баку: Изд-во Бакинского университета, 2014,17 с.1 ç.v.

143. Основы оперативно-розыскного права. для бакалавра Баку: Изд-во Бакинского университета, 2014, 17 с.1 ç.v.

144. Террорчулуьа даир жинайят ишляриндя айры-айры истинтаг щярякятляринин тактикасы. Мящкямя експертизасы, криминалистика вя криминолоэийанын актуал мясяляляри №62, Бакы, 2014,s.50.1 ç.v.

145. Криминалистика. Утверждена Приказом №891 МО АР от 21.08.2015. Баку, 2015, 39 с.2,4 ç.v.

146. Судебная экспертиза.Программа. Утверждена Приказом №891 МО АР от 21.08.2015. Баку, 2015, 23 с.1,4 ç.v.

147. Современные проблемы криминалистической экспертизы. Программа. Утверждена Приказом №891 МО АР от 21.08.2015, Баку, 2015, 20 с.

148. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин ясаслары.Proqram.Bакаlaвриат сявиййяси цчцн.

149. Жинайятлярин истинтагынын ямялиййат-ахтарыш тяминатынын проблемляри. Proqram. маэистратура сявиййяси цчцн.2015, 20 s.

150. Практикум по криминалистике.Dərs vəsaiti.для бакалавров по специальности Правоведение,2-ое издание, дополненное  и переработанное. Утверждена Приказом №891 МО АР от 21.08.2015 в качестве Учебного пособия.Баку, 2015, 67 с.

151. Психи аномалийалы жинайяткарын шяхсиййяти-щцгуги вя тибби мейарлары. Бакы Университетинин хябярляри.Вестник Бакинского университета.Сосиал-сийаси елмляр серийасы. 2015, № 1.s.21.

152. Доктрина обеспечения национальной безопасности Азербайджанской Республики в таможенной сфере. ПОСТ 2015: Глобал чаьырышлар шяраитиндя Азарбайжан Республикасынын давамлы инкишафы. Елми-практик конфрансын материаллары.15 апрел 2015.s.18-28.

153. Правовая культура и проблемы повышения правовых знаний. Сборник статей . Симург.2016, Баку, с.54-61 с.

154. Проблемы экономико-правового регулирования эффективного развития не нефтяного сектора в Азербайджанской Республике. АР Президенти йанында Дювлят Идарəчилик Академийасы. Глобал игтисади бющран шяраитиндя Азарбайжан давамлы инкишафынын тямин едилмяси. Республика Елми-Практики Конфрансын материаллары, Бакы,2016,s.9.

155. Криминал Алям: тясвир вя ифадя васитяляри.Dərs vəsaiti. (дяйишиклiklяр едилмиш икинжи няшри )АР ТН 24.06.2012-жиил тарихли 937 сайлы ямри иля тясдиг едилмишдир. Бакы-2016, 196 с.12,25 ç.v.

156. Air pollution in cities:problems of complex expert  prevention. Medicine and Law wold Association for Medikal Law. Volum 35, Number 2,yune 2016. published William S.Hein & Co,ine Getzville, New York 2016,с.183.

157. Криминалистикацзряпрактикум.Dərs vəsaiti.Щцгуг факцлтясинин бакалавр дяряжяси иля тящсил алан тялябяляр цчцн, 2-жи няшр, йенидян ишлянмиш вя ялавя олунмуш, Бакы,2016,68 с.4,25 ç.v.

158. Практикум по криминалистике. Учебное пособие. (2-ое издание, доп. и перер.). Утверж. приказом №1891 Министерства Образования АР от 28.05.2015 года. Баку: МВМ, 2016, 67 с.4,25 ç.v.

159. Криминал Алям: тясвир вя ифадя васитяляря. Dərs vəsaiti.(дяйишикляр едилмиш икинжи няшри) АРТН 24.06.2012-жи ил тарихли 937 сйлы ямри иля тясдиг едилмишдир.Бакы: БакыУниверситети, 2016, 196 с.12,25 ç.v.

160. Азярбайжанда щцгуг тящсилинин инкишафы проблемляри. Азярбайжан халгынын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 93–жц илдюнцмцня щяср олунмуш «Щейдяр Ялийев вя Азярбайжанда щцгуги дювлят гуружулуьу» мювзусунда Бейнялхалг елми-практики конфранс. Бакы, 2016.

161. Air pollution in cities:problems of complex expert  prevention. Medicine and Law wold Association for Medikal Law Volum 35, Number 2,yune 2016. published William S.Hein & Co,ine Getzville, New York 2016.s.183.

162. Признание армяно-турецкого конфликта 1915 г. как «геноцида армян» и проблемы национальной безопасности Азербайджанской Республики. Гарабаь Азадлыг Тяшкилаты «Гарабаь дцнян, бу эцн вя сябащ» 16-жы елми-ямяли конфрансынын материаллары. Бакы, 2017.с.89.

163. Тюремное население. Основные направления сокращения их численности. Азярбайжан халqынын цмумимилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-жц илдюнцмцня щяср олунмуш «Мцасир дюврдя Азярбайжан Республикасында щцгуг елминин вя тящсилинин ясас инкишаф тенденсийалары» мöвзусунда бейнялхалг елми практики конфранс. Бакы,1-2 ийун 2017.с.35.

164. Afety issues during arrest of suspected person with mental abnormalities by polise officers. Medicine and Law.word Assosiation for Medical Law.Volyme 36.Number 2. June 2017.c.332.

165. Практикум по криминалистике.(3 издание, дополненное и переработанное).Учебное пособие. для бакалавров юридического факультета очного и заочного отделения. Баку:2017.64 с.

166. Криминалистика цзря практикум (3-жц няшр, ялавя вя дяйишиклярля).Дярс вясаити. Щцгуг факцлтясинин бaкалавр дяряжяси алмаг цзря тящсил алан тялябяляр цчцн. Бакы, 2017.63 с.

167. Азербайджан в условиях исламской солидарности и на пороге всемирной правовой глобализации.İslam həmrəйlliyi ili – 2017: reallıqlar və perspektivlər“ mövzusunda, Bakı aprel 2017-ci il, Respublika Elmi-Metodik  kоnfrаnsın materialları. Bakı, 2017.S.352-354.

168. Тюремное население. Основные направления сокращения их численности.Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-жц илдюнцмцня щяср олунмуш «Мцасир дюврдя Азярбайжан Республикасында щцгуг елминин вя тящсилинин ясас инкишаф тенденсийалары» мювзусунда Бейнялхалг елми-практики конфрансынын материаллары. II жилддя. II жилд. Бакы, 1-2 ийун 2017.106-108.

169. Сифаришли гятллярин криминалистик характеристикасынын мяжбури вя факултатиv елементляринин гаршылыглы тящлили.Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-жц илдюнцмцня щяср олунмуш «Мцасир дюврдя Азярбайжан Республикасында щцгуг елминин вя тящсилинин ясас инкишаф тенденсийалары» мювзусунда Бейнялхалг елми-практики конфрансынын материаллары. II жилддя. II жилд. Бакы, 1-2 ийун 2017.131-133.

170. Азадлыгдан мящруметмя йерляринин мониторiнги(Бейнялхалг стандартлар вя Милли ганунверижилик ).Дярс вясаити. Азярбайжан Инсан щцгуглары Мцдафия Мяркязи. Бакы, 2018.163 s.

171. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин ясаслары ( елми-нязяри, щцгуг ясаслары вя тяжрцби аспектляри). Дярслик. Бакы.: «Зярдаби-Няшр», 2018.834 s.

172. Azərbaycan  Respublikasında  həbs yerlərində saxlanınan və məhkumlara tibbi xidmət. Beynəlxalq standartlar və Milli qanunvericilik.Дярс вясаити.Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2018.704.s.

173. Praktikum on criminalistics(3 rd edition, revised and updated). Дярс вясаити. Texbook for bachelor studies in Law (full-time and part-time)Traslated Mirjamil Taghiyev.Baku “Ekoprint”, 2018.64 p.

174. Практикум по криминалистике (3-е издание, дополненное и переработанное). Баку: «Екопринт», 2018. 64 с.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
1. 2005 – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi və Space” radioteleviziya şirkəti. «Məhkumun səsi» layihəsi.
2. 2005 – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi və Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı. «Yetkinlik yaşına çatmayanlara dair ədalət mühakiməsinin praktikada tətbiqinin monitorinqi» layihəsi.
3. 2006 – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi və ABŞ Səfirliyi. “Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin və istintaq təcridxanalarının monitorinqi” layihəsi.
4. 2006 – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi və Açıq Cəmiyyət İnstitutu. “Məhkum və Cəmiyyət” qəzetinin nəşri layihəsi.
5. 2006 – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İstimai Birliyi və  ATƏT-in Bakı Ofisi. «Tərbiyə koloniyasında tərbiyə alan yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün «Kompüter Biliklərinin Tədrisi Mərkəzi» adlı layihə.
6. 2007 – «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi Azərbaycan respublikasi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu “Cəzaçəkmə müəssisələrində fəaliyyət göstərən istehsal sahələrinin işinin yeni şəraitə uyğunlaşdırılması” tədqiqat layihəsi
7. 2008 – Penal Reform İnternational və «Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi» İctimai Birliyi. “Ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərinin saxlanılma vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması” layihəsi