Fakültənin heyəti və strukturu

Hüquq fakültəsində 20-dən çox hüquq elmləri doktoru, professor və 100-ə yaxın hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent fəaliyyət göstərir. Fakültədə iş bölgüsü dekan müavinləri arasında aşağıdakı istiqamətlər üzrə bölünmüşdür: elmi işlər (h.e.d., prof. Ş.T.Səmədova), bakalavr (h.ü.f.d., dos. C.M.Quliyev və h.ü.f.d. T.T.Vəliyev), qiyabi təhsil (h.ü.f.d. H.R.Cəfərov), beynəlxalq əlaqələr (h.ü.f.d. G.R.Ələsgərova), sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr (h.ü.f.d. A.N.İbrahimova) üzrə olmaqla həyata keçirilir.

Fakültənin strukturuna 11 kafedra, Kriminalistika laboratoriyası, Hüquq klinikası və Dəniz və enerji hüququ Mərkəzi daxildir. Kafedralar aşağıdakılardan ibarətdir:

 1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası
 2. Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası
 3. Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası
 4. Cinayət prosesi kafedrası
 5. Əmək və ekologiya hüququ kafedrası
 6. Konstitusiya hüququ kafedrası
 7. Mülki hüquq kafedrası
 8. Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası
 9. Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası
 10. Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrası
 11. İnsan hüquqları və informasiya hüququ üzrə YUNESKO kafedrası


Magistratura pilləsində tədris 11 ixtisaslaşma (dövlət və hüquq tarixi və nəzəriyyəsi; dövlət hüququ; cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; mülki və təsərrüfat hüququ; beynəlxalq hüquq; kommersiya hüququ; Avropa hüququ; insan hüquqları; transmilli cinayət hüququ; dəniz və enerji hüququ; informasiya hüququ) üzrə aparılır. Bütövlükdə tədris dörd dildə - azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərində həyata keçirilir.