STRUKTUR

Kafedralar:

  1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi – AMEA-nın müxbir üzvü, prof. M.F.Məlikova
  2. Konstitusiya hüququ - prof. Z.Ə.Əsgərov
  3. Cinayət hüququ və kriminologiya - prof. F.Y.Səməndərov
  4. Mülki hüquq - prof. M.D.Dəmirçiyeva
  5. Beynəlxalq ümumi hüquq - prof. R.F.Məmmədov
  6. Əmək və ekologiya hüququ - prof. A.M.Qasımov
  7. Cinayət prosesi - prof. F.M.Abbasova
  8. Mülki proses və kommersiya hüququ – dos.E.A.Xələfov
  9. Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası - prof. K.N. Səlimov

10.  Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ – dos.Ə.Q.Məmmədov

11.  İnsan hüquqları və informasiya üzrə YUNESKO kafedrası – prof.Ə.İ.Əliyev

Kriminalistika laboratoriyası ( N.İ.Hüseynov)

Hüquq klinikası (dos. T.İ.Hüseynov)

Dəniz və enerji hüququ mərkəzi (dos.G.H.Kərimov)

Elmi kitabxana