Fakültənin heyəti və strukturu

Hüquq fakültəsinin dekanı hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir İbrahim oğlu Əliyevdir.

Hüquq fakültəsində 6 dekan müavini çalışır:

- Elmi işlər üzrə dekan müavini, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının professor əvəzi, hüquq üzrə elmlər doktoru Şəhla Tofiq qızı Səmədova;

- Tədris işləri üzrə dekan müavini, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Cabir Məhəmməd oğlu Quliyev;

- Tədris işləri üzrə dekan müavini, Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının dosent əvəzi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Toğrul Tofiq oğlu Vəliyev.

- Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə dekan müavini, Konstitusiya hüququ kafedrasının dosent əvəzi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Nazim qızı İbrahimova.

- Beynəlxalq əlaqələrlə iş üzrə dekan müavini, İnsan hüquqları və informasiya hüququ YUNESKO kafedrasının dosent əvəzi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnaz Rəfail qızı Ələsgərova.

- Qiyabi və əlavə təhsil üzrə dekan müavini, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dosent əvəzi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Həbib Rəhim oğlu Cəfərov.

Bundan əlavə fakültədə bakalavr tədris pilləsi əyani şöbə üzrə 2 tyutor, qiyabi şöbə üzrə 1 tyutor, magistratura tədris pilləsi üzrə 1 tyutor fəaliyyət göstərir.

Hüquq fakültəsində aşagıdakı kafedralar və digər struktur vahidləri fəaliyyət göstərir:

1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası - kafedra müdiri Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor M.F.Məlikova.

2. Konstitusiya hüququ kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Z.A.Əsgərov.

3. İnsan hüquqları və informasiya hüququ YUNESKO kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Ə.İ.Əliyev.

4. Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmləri doktoru, professor F.Y.Səməndərov.

5. Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor  K.N.Səlimov.

6. Mülki hüquq kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor M.D.Dəmirçiyeva.

7. Cinayət prosesi kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor F.M.Abbasova.

8. Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor R. F.Məmmədov.

9. Əmək və ekologiya hüququ kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor A.M.Qasımov.

10. Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.A.Xələfov.

11. Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası - kafedra müdiri hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ə.Q.Məmmədov.

12. Hüquq Klinikası – klinikanın rəhbəri hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent T.İ.Hüseynov.

13. Kriminalistika laboratoriyası – laboratoriya müdiri N.İ.Hüseynov.

14. Dəniz və enerji hüququ Mərkəzi.