Tədris proqramları:

Bakalavr və magistratura təhsil pilləsində tədris olunan bütün fənlər üzrə Azərbaycan Respublikasını Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr olunmuş proqramlar vardır.

Bakalavr təhsil pilləsi üzrə:

• Cinayət hüququ. Ümumi hissə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
• Cinayət hüququ. Xüsusi hissə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
• Cəza-icra hüququ (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
• Kriminoloqiya (Azərbaycan və rus dillərində)


Magistr təhsil pilləsi üzrə:

• Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri (Azərbaycan və rus dillərində)
• Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları (Azərbaycan və rus dillərində)
• Cəza icra hüququnun nəzəri əsasları (Azərbaycan və rus dillərində)
• Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər (Azərbaycan və rus dillərində)
• Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər (Azərbaycan və rus dillərində)
• Transmilli cinayət hüququnun nəzəri və praktiki problemləri (Azərbaycan və rus dillərində)
• Transmilli cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri (Azərbaycan və rus dillərində)
• Korrupsiya əleyhinə mübarizə (Azərbaycan və rus dillərində)
• Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə (Azərbaycan və rus dillərində)