Tədris proqramı

R.F.Məmmədov. Beynəlxalq hüquq. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı,2000

R.F.Mamedov. Mejdunarodnoe pravo. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı,2000

Ə.İ.Sadıqov. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008

Ə.İ.Sadıqov. Beynəlxalq enerji hüququ. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008

H.A.Qasımova. Xarici əlaqələr hüququ. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008