TƏDRIS PROQRAMLARI

Bakalavr tədris proqramları

1.Mülki hüquq
2.Roma hüququ
3.Sahibkarlıq hüququ

Magistratura tədris proqramları

1.Əqli mülkiyyət hüququ
2.Müqavilədənkənar /hüquqmüdafiəedici/ öhdəliklər
3.Vərəsəlik hüququ
4.Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə öhdəliklər
5.Bank hüququ
6.Hüquqi kliniki təhsil